AktüelGazedda'nın GündemiKTGB’den Bayındırlık Bakanlığı’na ‘basın özgürlüğü’ tepkisi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) basın, düşünce ve ifade özgürlüklerini geriletmeye dönük her türlü niyete karşı her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğini bildirdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 18, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) basın, düşünce ve ifade özgürlüklerini geriletmeye dönük her türlü niyete karşı her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğini bildirdi. KTGB, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı ‘basına habercilik dersi’ vermeye kalkışmak ve ‘devlet gücünü kullanarak dava tehdidi savurmak’ yerine ‘hoşgörülü olmayı denemeye’ çağırdı.

KTGB Yönetim Kurulu adına Başkan Sami Özuslu, Yeni Bakış gazetesinde yer alan bir haberle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın gazetede yer alan haberdeki iddialara cevap vererek ‘kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi’ne katkı yapmak yerine ‘dava tehdidi savurmak’ ve ‘habercilik dersi vermek’ gibi yanlış bir yola girdiğine dikkati çeken Özuslu, herkesi ‘kendi işini yapmaya’ davet etti.

İlgili haberin yayımlanması sonrası Telekomünikasyon Dairesi Müdürü’nün ‘istihdamda partizanlık yapıldığı’ yönündeki iddialara cevap vermek yerine gazeteye ‘dava açacağını’ bildiren resmi imzalı bir yazı gönderdiğinin basına yansıdığına dikkati çeken Sami Özuslu şunları söyledi:

“Basında her gün ‘tek taraflı’ diye tanımlanabilecek iddialar yer almaktadır. Haberlerde, yorumlarda, canlı programlarda yüzlercesi dile getirilmektedir. Bir haberin ‘tek taraflı’ yapılması etik bir sorun teşkil edebilir. Ancak bu iddiaların haber yapılmayacağı, yorum konusu olamayacağı anlamına gelmez. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın mantığı ‘gazetecilik yapılmasın’, yani ‘gizlenmek istenen gerçekler yazılıp söylenmesin’dir. Bu mantık kabul edilemez.”

KTGB Başkanı Sami Özuslu, Bakanlık açıklamasında ye alan ‘habercilik’ ve ‘ifade özgürlüğü’ne dair önermelerin özgürlükler bakımından ‘külliyen tehlikeli’ olduğuna da dikkati çekti. Özuslu “‘Zem ve kadih’, yani ‘hakaret ve iftira’ ile bir haberin ‘imzasız’ veya ‘özel’ mahreçli olmasının ne alakası vardır? Yani haberde muhabir ismi yazılınca iftira ve hakaret olmaktan çıkması için yeterli mi olur? Bu ifadeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ‘basında müteselsil sorumluluk’ kavramından bihaber olduğunu gösteriyor” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ‘kendi bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) öncülünde hazırlanan Bilişim Suçları Yasası’ndan da bihaber olduğunun anlaşıldığını kaydeden Özuslu, “Demek ki yasayla ilgili kafa karışıklığı bakanlık yöneticilerine kadar yayılmış durumda. Basın Yasası’na tabi gazetelerde çıkan haberi Bilişim Suçları Yasası’ndan yola çıkarak dava edeceğini söylemek bunu gösteriyor” dedi.

‘İftira’, ‘hakaret’, ‘kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğinin ihlali’ gibi durumlarda herkesin sivil dava açabileceğine, bunun da herkesin hakkı olduğuna dikkati çeken Özuslu, “Böyle bir iddianız varsa gidersiniz bir avukata, dava açarsınız. Ama bunu işgal ettiğiniz makamın gücünü, kamu kurumunun imkanlarını kullanarak yaparsanız, bunun adına ‘baskı’ denir, ‘tehdit’ denir, ‘orantısız güç kullanımı’ denir” ifadesini kullandı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere kamudaki bütün yetkilileri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve KKTC mahkemelerinin ‘kamu yönetiminin basın özgürlüğüne karşı hoşgörülü olması gerektiğine dair içtihatlarına yakından bakmaya ve ona göre davranmaya davet etti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık