koronavirusKomünist ve işçi partilerinden ortak Koronavirüs açıklaması

AKEL ve tüm dünyadan onlarca komünist ve işçi partisi yaptıkları ortak açıklamayla dünya halklarının sağlığının korunması, kamu sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve emekçilerin haklarının ve gelirlerinin korunması için gerekli önlemlerin derhal alınmasını istedi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 30, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

AKEL ve tüm dünyadan onlarca komünist ve işçi partisi yaptıkları ortak açıklamayla dünya halklarının sağlığının korunması, kamu sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve emekçilerin haklarının ve gelirlerinin korunması için gerekli önlemlerin derhal alınmasını istedi.

Şu ana kadar 57 komünist ve işçi partisinin imzaladığı ortak açıklamanın tam metni:

Komünist ve İşçi Partilerinin Ortak Açıklaması

Halkların Sağlığının ve Haklarının Korunması İçin Acil Önlemler

Komünist ve işçi partileri olarak halklarımıza olan sorumlulukla görüş ve tutumlarımızı ortaya koyuyoruz. Buradayız! Her yerde işçi sınıfının ve halk kesimlerinin sağlığını korumak ve haklarını savunmak için gerekli tüm tedbirlerin acilen alınması mücadelesinin en ön safındayız!

Büyük zorluklara rağmen mücadele eden doktorlara, hasta bakıcılara, hastane ve sağlık merkezi personellerine kalpten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

KOVİD-19’a yakalananlara dayanışma duygularımızı iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.

Avrupa Birliği’nin varlık gösterememesinin aksine, en çok etkilenen ülkelerle dayanışma eylemlerini ortaya koyan, koruyucu malzeme ve sağlık personeli gönderen Çin, Küba ve Rusya gibi ülkeleri selamlıyoruz.

KOVİD-19 pandemisinin yol açtığı tehlikeler, koronavirüsün ortaya çıkmasından önce de tüm kapitalist ülkelerin sağlık sistemlerinde var olduğu bilinen büyük eksiklikleri trajik bir biçimde gözler önüne sermektedir. Bu eksiklikler tesadüfen ortaya çıkmadı. Bunlar, tekelci grupların karlarına kar katmalarını desteklemek için, sağlığı özelleştirmek ve ticarileştirmek için büyük sermayenin hizmetin olan hükümetlerin izlediği halk düşmanı politikaların sonucudur. Bu politikalar halkın korunma ve tedavisine yönelik bütün gereksinimlerin karşılanması için bugün var olan büyük bilimsel ve teknolojik olanakların önünde engel oluşturmaktadır.

Bugün yaşananlar, kapitalizmin toplum karşıtı ve asalak doğasını deşifre etmekte, temel sağlık hizmet ve önlemlerini, hastaneleri, tıbbi personeli ve bakım personelini, ilaçları, laboratuvarları, tıbbi tahlilleri ve halkın daimi ve aynı zamanda olağanüstü gereksinimlerinin karşılanması için gereken her şeyi güvence altına alabilecek sosyalizmin ve halkın gereksinimleri kriteriyle merkezi bilimsel planlamanın üstünlüğünü ve güncelliğini gözler önüne sermektedir.

Dünya ekonomisinde zaten bir süredir var olan ekonomik durgunluk şimdi de koronavirüs salgınıyla daha da artmakta ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak yeni bir krizin tehlikesi eklenmektedir. Büyük sermayenin hizmetindeki hükümetler “Birlik” yönündeki propagandaya rağmen, ekonomik önlemleri tekelci grupların desteklenmesinde yoğunlaştırmakta ve bir kez daha krizin yükünü işçilere ve diğer halk katmanlarına yüklemeyi arzulayacaklar. Krizin yükünü yine halklar ödeyemez ve ödemeyecektir!

“Bireysel sorumluluk” devlet ve hükümetlerin sorumluluğunun üzerini örtmek için bir mazeret olarak kullanılamaz. Bugün gerekli tedbirlerin alınması için halkın ihtiyaçlarını ve sağlığını kapitalist kârlılık uğruna kurban eden tekelci grupların desteklenmesi politikasına karşı halkların mücadelesi gerekmektedir.

Komünist ve İşçi Partileri olarak aşağıdaki maddeler çerçevesinde salgına karşı koymak için gerekli bütün tedbirlerin derhal alınmasını talep ediyoruz:

– Devlet fonuyla kamu sağlığı sistemlerinin derhal güçlendirilmesi, tüm haklarıyla daimi doktor ve hasta bakıcı personelinin istihdamı. Yoğun bakım üniteleri ile kamu sağlık hizmeti ve araştırma hizmetlerinin işlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için gerekli olan bütün altyapı ve ihtiyaçların karşılanması.

– Gerekli bütün gerekli korunma araçlarının (maske, eldiven, antiseptik, vb.) devlet tarafından halka ücretsiz olarak derhal temin edilmesi ve vurgunculuğa karşı mücadele. Kendi yaşamları pahasına özveriyle hastanelerde mücadele veren sağlık personeline bütün koruyucu önlemlerin derhal sağlanması.

– Emekçi-halk kesimlerinin gelirinin ve haklarının korunması. Sermayenin CoVID-19 salgını bahanesiyle kitlesel işten çıkarmalar yapmasına ve ücret, çalışma süresi, izinlerdeki haklara ve emekçilerin diğer haklarına darbe vurmaya çalışmasına engel olunması. İşyerlerinde emekçilerin korunmasına yönelik önlemlerin derhal alınması.

– Koronavirüs bahanesiyle halkların demokratik haklarına herhangi bir kısıtlama getirilmemesi.

– Bugünkü durumda daha da adaletsiz ve canice hale gelmiş olan ve uygulandığı ülkelerde halkların yaşamını daha da kötüleştiren tüm yaptırım ve ekonomik ambargolara son verilmesi, halkların sağlığının ve yaşamının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınması.

– Emperyalist müdahelelere ve NATO’nunki gibi askeri tatbikatlara hayır denerek, halkın temel ihtiyaçlarını desteklemek için kamusal kaynakların, kamu sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin desteklenmesine yönlendirilmesi.

1. Emekçi Halkın İlerici Partisi-AKEL

2. Alman Komünist Partisi

3. Arnavutluk Komünist Partisi

4. Arjantin Komünist Partisi

5. Avustralya Komünist Partisi

6. Avusturya Emek Partisi

7. Azerbaycan Komünist Partisi

8. Bangladeş Komünist Partisi

9. Bohemya Moravya Komünist Partisi

10. Brezilya Komünist Partisi (PCB)

11. Brezilya Komünist Partisi (PCdoB)

12. Britanya Komünist Partisi

13. Bulgaristan Komünistleri Partisi

14. Danimarka Komünist Partisi

15. Filipinler Komünist Partisi (PKP 1930)

16. Filistin Halk Partisi

17. Filistin Komünist Partisi

18. Finlandiya Komünist Partisi

19. Gürcistan Birleşik Komünist Partisi

20. Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi

21. Hindistan Komünist Partisi

22. İrlanda İşçi Partisi

23. İrlanda Komünist Partisi

24. İspanya İşçileri Komünist Partisi

25. İsveç Komünist Partisi

26. Kanada Komünist Partisi

27. Kazakistan Sosyalist Hareketi

28. Komünist Parti – İtalya

29. Kore İşçi Partisi

30. Lübnan Komünist Partisi

31. Macaristan İşçi Partisi

32. Malta Komünist Partisi

33. Meksika Komünist Partisi

34. Mısır Komünist Partisi

35. Norveç Komünist Partisi

36. Pakistan Komünist Partisi

37. Paraguay Komünist Partisi

38. Polonya Komünist Partisi

39. Portekiz Komünist Partisi

40. Romanya Sosyalist Partisi

41. Rusya Federasyonu Komünist Partisi

42. Sırbistan Komünistleri

43. Sosyalist Parti (Litvanya)

44. Sovyetler Birliği Komünist Partisi

45. Suriye Komünist Partisi

46. Swaziland Komünist Partisi

47. Şili Komünist Partisi

48. TUDEH – İran

49. Türkiye Komünist Partisi

50. Ukrayna Komünist Partisi

51. Ukrayna Komünistleri Birliği

52. Ürdün Komünist Partisi

53. Venezuela Komünist Partisi

54. Yeni Britanya Komünist Partisi

55. Yeni Hollanda Komünist Partisi

56. Yeni Yugoslavya Komünist Partisi

57. Yunanistan Komünist Partisi

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık