AktüelGazedda'nın Gündemikktc’nin yaşanabilirlik puanı 4.96

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’ın her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmalarının Aralık 2021 dönemi sonuçları yayımlanmaya devam ediyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 21, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’ın her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmalarının Aralık 2021 dönemi sonuçları yayımlanmaya devam ediyor.

Bu çalışma Aralık 2021 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülmüş olup Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’ün her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın devamıdır.

CMIRS olarak her üç ayda bir düzenli olarak Kıbrıslıtürklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçmekte ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşadığımız gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de gözlemlemekteyiz.  Bu çalışma 3 bölüm halinde yayınlanmakta olup bugün yayınlanan bölüm ülkede yaşanabilirlik, demokrasi, insan hakları ve vatandaşın kendini ne derece etkili hissettiği ile ilgili sonuçları içermektedir.

ÖZET SONUÇLAR

Ülkede yaşayan insanların mutluluğu ve bir ülkenin yaşanabilir olup olmadığı o ülkede yaşayan bireylerin kendileni ne derece etkili gördükleriyle doğrudan ilişkilidir.  Toplumun kendine güveni ve dolayısıyla sosyal güven ve siyasi güven oranları da tamamen buna bağlıdır.

Bu çalışmada gördük ki, ekonomik sonuçlara ek olarak son dönemde ülkede yaşanabilirlik ve insan hakları sonuçları da düşmeye devam etmektedir.  Katılımcıların sadece beşte biri ülkede siyasete etki edebildiğini düşünmektedir ki bu demokrasi adına oldukça düşündürücü bir sonuçtur.  Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu hiçbir başlıkta kendini etkili hissetmediğini belirtmiştir.  Bundan dolayıdır ki özellikle seçimler sonrası vatandaşın karar mekanizmalarına katılımının artırılması ve ‘vatandaşa rağmen’ atılan adımların durdurulması gerekmektedir.

Uzun bir süredir Kıbrıslı Türklerin depresyonda olan, kendine güveni olmayan, siyasete ve toplumun diğer bireylerine de güvenini kaybetmiş bir toplum olduğunu söylemekteyiz.  Bu çalışma bu güne kadarki en kötü rakamların ortaya çıktığı bir çalışmadır ve artık toplumda sosyal patlamalar yaşanmaması için bir an önce yürütülen siyasetin değiştirilmesi gerekmektedir.

Yaşanabilirlik Puanı: 10 üzerinden 4.96

Ülkenin yaşanabilirlik puanı Aralık 2020’den beri düşmeye devam etmekte olup Aralık 2021’de bu güne kadarki en düşük noktasına gelmiştir.

KKTC’de Demokrasinin İşleyişi

KKTC demokrasisi sınıfta kalmıştır… puan 10 üzerinden 3.95

Yönetim tüm başlıklarda sınıfta kalmıştır…

Son 2 dönemdir 5 üzerinde, yani geçer puan, alan hiçbir başlık olmaması da ayrıca dikkat çekicidir.

İnsan Hakları Karnesi

Aralık 2021 çalışmasında ülkemizin insan hakları karnesi de oluşturulmuştur.  Buna göre insan hakları ortalaması 10 üzerinden 5.43 olmuştur.  Bu puan bu güne kadarki en düşük insan hakları ortalaması olarak dikkat çekmektedir.

Sağlık hakkı, engelli hakları ve İşsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkı 5 puanın altında kalan ve en düşük puan alan haklar olarak dikkat çekmektedir.

En yüksek puan alan haklar ise sırasıyla evlenme ve aile kurma hakkı, seçme seçilme hakkı, serbest dolaşım hakkı ve dernek kurma hakkı olmuştur.

Etki Edebilme

Bu bölümde Kıbrıs’ın kuzeyinde vatandaşların kendilerini ne derece etkisiz hissettikleri göz önüne serilmektedir. Bu sonuçlar demokrasi açısından oldukça düşündürücüdür.

Katılımcıların sadece 20.36%sı bir vatandaş olarak kendini siyaset üzerinde etkili hissettiğini belirtmiştir.  Her 5 kişiden yaklaşık 4ü siyaset üzerinde etkisiz olduğunu düşünmektedir.  Bu oran Aralık 2020 anketinde 32.93% idi.

Katılımcıların sadece 33.61%i kendini bir vatandaş olarak ekonomi üzerinde etkili hissetmektedir.  Her 3 kişiden yaklaşık 2si ekonomi üzerinde etkisiz olduğunu düşünmektedir.  Bu oran Aralık 2020 anketinde 35.35% idi.

Katılımcıların sadece 28.43%ü kendini bir vatandaş olarak Kıbrıs Sorunu üzerinde etkili hissetmektedir.  Bu oran Aralık 2020 anketinde 25.15% idi. 

Katılımcıların sadece 48.28%i kendini bir vatandaş olarak çevre üzerinde etkili hissetmektedir.  Bu oran Aralık 2020 anketinde 59.51% idi.

Katılımcıların sadece 46.56%sı bir vatandaş olarak kendini insan hakları konusunda etkili hissetmektedir.  Bu oran Aralık 2020 anketinde 50.91% idi.

Katılımcıların sadece 35.57%si bir vatandaş olarak kendini sağlık üzerinde etkili hissettiğini belirtmiştir.  Bu soru Aralık 2020 anketinde sorulmamıştı.

Katılımcıların 74.69%u aşısız kişilere kısıtlamalar getirilmesine sıcak baktığını belirtmiştir.

Genel Sonuçlar

SOSYAL GÜVEN

Sizce genel olarak insanlara guvenilebilir mi yoksa insanlarla iletisimde herzaman cok dikkatli mi olmak gerekir?

DönemSosyal Güven (0-10)
Mart 20152.49
Haziran 20151.72
Eylül 20152.15
Ocak 20163.17
Nisan 20162.69
Temmuz 20162.01
Ekim 20162.04
Ocak 20173.50
Nisan 20172.02
Temmuz 20173.02
Ekim 20172.04
Şubat 20183.49
Haziran 20183.48
Eylül 20182.04
Aralık 20183.85
Mart 20192.79
Haz 20192.96
Eylül 20193.69
Aralık 20194.43
Mayıs 20202.04
Haziran 20202.02
Eylül 20202.19
Aralık 20202.79
Mart 20213.30
Haziran 20213.69
Eylül 20213.24
Aralık 20213.25

Bu dönemde sosyal güven oranı 3 ay önceye kıyasla hemen hemen ayni kalmış ve 10 üzerinden 3.25 olmuştur.  Kendini depresif hisseden, geleceğe umutla bakamayan toplumda bireylerin birbirlerine olan güven oranında da düşüşler yaşanması doğaldır.

Yaşanabilirlik Puanı: 10 üzerinden 4.96

Ülkenin yaşanabilirlik puanı Aralık 2020’den beri düşmeye devam etmekte olup Aralık 2021’de bu güne kadarki en düşük noktasına gelmiş ve ilk kez 5’in altına düşmüştür.

 Yaşanabilirlik Puanı (10 üzerinden)
Mart 20196
Haziran 20195.93
Eylül 20195.62
Aralık 20196.27
Mayıs 20205.93
Haziran 20206.28
Eylül 20205.99
Aralık 20206.32
Mart 20216.16
Haziran 20216.09
Eylül 20215.10
Aralık 20214.96

KKTC’de Demokrasinin İşleyisi

KKTC demokrasisi sınıfta kalmıştır…

İlk olarak Mart 2021 anketinde katılımcıların KKTC’de demokrasinin işleyişine 10 üzerinden bir demokrasi puanı vermeleri istenmiştir.  Mart 2021’de demokrasi puanı 4.91 olmuş, ve KKTC demokrasisi sınıfı geçememiştir.  Haziran 2021 anketinde ise katılımcıların KKTC demokrasisine verdiği not daha da düşmüş ve 3.74 olmuştur.  Ölçmeye başladığımız günden itibaren düşmeye devam eden KKTC’de demokrasinin işleyişi puanı Eylül ayındaki anketimizde daha da düşmüş ve 3.70’e gerilemiştir.  Aralık 2021 anketinde biraz artış gösteren demokrasi puanı hala daha sınıfı geçememektedir.

DönemDemokrasi Puanı
Mart 20214.91
Haziran 20213.74
Eylül 20213.70
Aralık 20213.95

Yönetim tüm başlıklarda sınıfta kalmıştır…

Ayrıca bu dönemde ülke yönetimine verilen puanlar şu şekildedir: (10 üzerinden)

 Aralık 2020Mart 2021Haziran 2021Eylül 2021Aralık 2021
Üretime dayalı istihdam olanakları3,743,923.062.932.96
Gelir dağılımında adalet3,503,502.792.482.87
Eğitimde kalite ve eşit erişim4,784,314.063.533.69
Sağlıkta altyapı ve eşit erişim4,264,473.503.173.24
Çevre korumada duyarlılık4,554,443.363.653.74
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı5,934,354.494.254.15
Barış ve huzur ortamı6,345,015.784.704.60
Düşünce, İfade ve hak arama özgürlüğü6,114,725.574.574.71

Bu karneden de görülebileceği gibi ülke yönetimine katılımcıların birçok başlıkta verdikleri memnuniyet puanları düşmeye devam etmektedir. Son 2 dönemdir 5 üzerinde, yani geçer puan, alan hiçbir başlık olmaması da ayrıca dikkat çekicidir.

İnsan Hakları Karnesi

Aralık 2021 çalışmasında ülkemizin insan hakları karnesi de oluşturulmuştur.  Buna göre insan hakları ortalaması 10 üzerinden 5.43 olmuştur.  Bu puan bu güne kadarki en düşük insan hakları ortalaması olarak dikkat çekmektedir.  Ayrıca dikkat çekici olan, her başlıkta ülkede insan haklarına verilen puanların düşmüş olmasıdır.

Sağlık hakkı, engelli hakları ve İşsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkı 5 puanın altında kalan ve en düşük puan alan haklar olarak dikkat çekmektedir.

En yüksek puan alan haklar ise sırasıyla evlenme ve aile kurma hakkı, seçme seçilme hakkı, serbest dolaşım hakkı ve dernek kurma hakkı olmuştur.

 Şubat 2010Ekim 2011Aralık 2020Aralık 2021
Yaşam Hakkı7.987.146,975,86
Ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkı6.465.966,545,41
İşkence ve insanlık dışı uygulamalardan serbest yaşama hakkı7.966.446,845,26
Kanun önünde herkesin eşit olma hakkı7.426.125,425,36
Yurttaşlık hakları7.566.285,985,46
Serbest dolaşım hakkı8.627.446,425,88
Mülk edinme hakkı8.187.206,835,65
Vicdan, düşünce ve inanç özgürlüğü8.527.266,995,81
Evlenme ve aile kurma hakkı9.448.087,646,16
Dernek kurma hakkı8.627.207,205,87
Seçme seçilme hakkı9.187.587,965,92
Çalışma hakkı8.247.167,575,76
İşsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkı7.646.326,684,98
Eğitim Hakkı8.666.906,615,03
Sağlık hakkı7.605.665,944,60
Engelli Hakları7.5666,284,82
Çocuk Hakları8.126.606,685,09
Azınlık Hakları7.405.585,545,10
Kadın Hakları8.607.385,655,17
Ortalama Puan86.766.625.43

Etki Edebilme

Bu bölümde Kıbrıs’ın kuzeyinde vatandaşların kendilerini ne derece etkisiz hissettikleri göz önüne serilmektedir. Bu sonuçlar demokrasi açısından oldukça düşündürücüdür.

Katılımcıların sadece 20.36%sı bir vatandaş olarak kendini siyaset üzerinde etkili hissettiğini belirtmiştir.  Her 5 kişiden yaklaşık 4ü siyaset üzerinde etkisiz olduğunu düşünmektedir.  Bu oran Aralık 2020 anketinde 32.93% idi. 

Katılımcıların sadece 33.61%i kendini bir vatandaş olarak ekonomi üzerinde etkili hissetmektedir.  Her 3 kişiden yaklaşık 2si ekonomi üzerinde etkisiz olduğunu düşünmektedir.  Bu oran Aralık 2020 anketinde 35.35% idi.

Katılımcıların sadece 28.43%ü kendini bir vatandaş olarak Kıbrıs Sorunu üzerinde etkili hissetmektedir.  Bu oran Aralık 2020 anketinde 25.15% idi.

Katılımcıların sadece 48.28%i kendini bir vatandaş olarak çevre üzerinde etkili hissetmektedir.  Bu oran Aralık 2020 anketinde 59.51% idi.

Katılımcıların sadece 46.56%sı bir vatandaş olarak kendini insan hakları konusunda etkili hissetmektedir.  Bu oran Aralık 2020 anketinde 50.91% idi.

Katılımcıların sadece 35.57%si bir vatandaş olarak kendini sağlık üzerinde etkili hissettiğini belirtmiştir.  Bu soru Aralık 2020 anketinde sorulmamıştı. 

Katılımcıların 74.69%u aşısız kişilere kısıtlamalar getirilmesine sıcak baktığını belirtmiştir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık