AktüelGazeddapodKKTC mültecileri ölüme gönderiyor

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 18, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Hiçbir Yerden Haberler Mülteci Hakları Günü özel programının ikinci bölümü ile yayında.

Mülteci Hakları Derneği’nden Faika Deniz Paşa ve Fezile Osum bu bölümde Kıbrıs’ın kuzeyinde mülteci hakları ile ilgili yasal ve pratik süreçleri, yaşananları ve olması gerekenleri anlatıyor.

  • Mültecilerle ilgili yasal mevzuat
  • Gelen mültecilerin çoğu Suriye savaşından kaçanlar
  • KKTC mültecileri ölüme gönderiyor
  • Mülteciler Ercan’da izole ediliyor
  • Siyasiler mülteci haklarına değer vermiyor
  • Basının tavrı ve olaylara yaklaşımı çok kötü 
  • Mülteci Hakları günü etkinlikleri

KKTC mültecileri ölüme yolluyor | 2. Bölüm – Hiçbir yerden haberler

Listen in to popular podcasts and radio shows from around the world or start your own with Spreaker!

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©