AktüelGazedda'nın Gündemikktc demokrasisi sınıfta kaldı

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi 3 ayda bir yaptığı anketin ikinci bölümünü yayımladı. Çalışma 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütüldü. Konuyla ilgili CMIRS’ten yapılan açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 6, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi 3 ayda bir yaptığı anketin ikinci bölümünü yayımladı. Çalışma 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütüldü. Konuyla ilgili CMIRS’ten yapılan açıklama şöyle:

Bu çalışma Eylül 2021 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülmüş olup Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’ün her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın devamıdır.  CMIRS olarak her üç ayda bir düzenli olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçmekte ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşadığımız gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de gözlemlemekteyiz. 

Bu, 3 bölüm halinde yayınlanacak olan anketimizin ikinci bölümüdür. 

Özet sonuçlar:

Yaşanabilirlik Puanı: 10 üzerinden 5.10

Ülkenin yaşanabilirlik puanı Aralık ayından beridir düşmeye devam etmekte olup Eylül 2021’de bu güne kadarki en düşük puan ortaya çıkmıştır. 

KKTC’de Demokrasinin İşleyisi

KKTC demokrasisi sınıfta kalmıştır…

İlk olarak Mart 2021 anketinde katılımcıların KKTC’de demokrasinin işleyişine 10 üzerinden bir demokrasi puanı vermeleri istenmiştir.  Mart 2021’de demokrasi puanı 4.91 olmuş, ve KKTC demokrasisi sınıfı geçememiştir.  Haziran 2021 anketinde ise katılımcıların KKTC demokrasisine verdiği not daha da düşmüş ve 3.74 olmuştur.  Ölçmeye başladığımız günden itibaren düşmeye devam eden KKTC’de demokrasinin işleyişi puanı Eylül ayındaki anketimizde daha da düşmüş ve 3.70’e gerilemiştir.

Ülke yönetimine katılımcıların birçok başlıkta verdikleri memnuniyet puanları da düşmeye devam etmektedir. Bu ankette katılımcılar birçok başlıkta ülke yönetimine bu güne kadarki en düşük puanları vermişlerdir. 

Cumhurbaşkanı ve Hükümet:

Bu dönemde katılımcılardan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna başarı puanları vermeleri de istenmiştir.  Cumhurbaşkanı ve bakanların 10 üzerinden ortalama başarı puanı ise 3.03 olmuştur.  Bakanlar ve cumhurbaşkanı arasında hiç kimse sınıfı geçer puan alamamıştır.  En başarısız bakan ise Sn Erhan Arıklı olmuştur.

Son 1 sene içerisinde neler değişti:

Katılımcılara son bir sene içerisinde ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık, demokrasi ve ifade özgürlüğünün durumunun nasıl değiştiği de sorulmuştur.  Buna göre:

Katılımcıların 68.14%ü son bir sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olduğunu belirtmiştir.  23.45% ekonomik durumunun son 1 sene içerisinde ayni kaldığını, 3.01% ise daha iyi olduğunu belirtmiştir. 

Ankete katılanların 84.57%si ülkenin ekonomik durumunun son 1 sene içerisinde daha kötü olduğunu, 8.02%i  ayni kaldığını, 1.8%i ise daha iyi olduğunu belirtmiştir. 

Ankete katılanların 75.15%i son 1 sene içerisinde ülkenin siyasi durumunun daha kötü olduğunu belirtmiştir.

Ankete katılanların 74.55%i son 1 sene içerisinde ülkede eğitim hakkının daha kötüye gittiğini, 17.84% ayni kaldığını, 1.8% ise daha iyi olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların 75.95%i son 1 sene içerisinde ülkede sağlık hakkının daha kötüye gittiğini, 15.43% ayni kaldığını, 3.21% ise daha iyi olduğunu belirtmiştir. 

Ankete katılanların 62.53%ü son 1 sene içerisinde ülkede ifade özgürlüğünün daha kötüye gittiğini, 27.86% ayni kaldığını, 3.61% ise daha iyi olduğunu belirtmiştir.

Ankete katılanların 68.07%si son 1 sen içerisinde ülkede demokrasinin durumunun daha kötü olduğunu,  23.09% ayni kaldığını, 2.41% ise daha iyiye gittiğini belirtmiştir.

Genel Sonuçlar

Yaşanabilirlik Puanı: 10 üzerinden 5.10

Ülkenin yaşanabilirlik puanı Aralık ayından beridir düşmeye devam etmekte olup Eylül 2021’de bu güne kadarki en düşük noktasına gelmiştir. 

 Yaşanabilirlik Puanı (10 üzerinden)
Mart 20196
Haziran 20195.93
Eylül 20195.62
Aralık 20196.27
Mayıs 20205.93
Haziran 20206.28
Eylül 20205.99
Aralık 20206.32
Mart 20216.16
Haziran 20216.09
Eylül 20215.10

KKTC’de Demokrasinin İşleyisi

KKTC demokrasisi sınıfta kalmıştır…

İlk olarak Mart 2021 anketinde katılımcıların KKTC’de demokrasinin işleyişine 10 üzerinden bir demokrasi puanı vermeleri istenmiştir.  Mart 2021’de demokrasi puanı 4.91 olmuş, ve KKTC demokrasisi sınıfı geçememiştir.  Haziran 2021 anketinde ise katılımcıların KKTC demokrasisine verdiği not daha da düşmüş ve 3.74 olmuştur.  Ölçmeye başladığımız günden itibaren düşmeye devam eden KKTC’de demokrasinin işleyişi puanı Eylül ayındaki anketimizde daha da düşmüş ve 3.70’e gerilemiştir.

DönemDemokrasi Puanı
Mart 20214.91
Haziran 20213.74
Eylül 20213.70

Yönetim tüm başlıklarda sınıfta kalmıştır…

Ayrıca bu dönemde ülke yönetimine verilen puanlar şu şekildedir: (10 üzerinden)  

 Aralık 2020Mart 2021Haziran 2021Eylül 2021
Üretime dayalı istihdam olanakları3,743,923.062.93
Gelir dağılımında adalet3,503,502.792.48
Eğitimde kalite ve eşit erişim4,784,314.063.53
Sağlıkta altyapı ve eşit erişim4,264,473.503.17
Çevre korumada duyarlılık4,554,443.363.65
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı5,934,354.494.25
Barış ve huzur ortamı6,345,015.784.70
Düşünce, İfade ve hak arama özgürlüğü6,114,725.574.57

Bu karneden de görülebileceği gibi ülke yönetimine katılımcıların birçok başlıkta verdikleri memnuniyet puanları düşmeye devam etmektedir. Bu dönemde 5 üzerinde, yani geçer puan, alan hiçbir başlık olmaması da ayrıca dikkat çekicidir. 

Cumhurbaşkanı ve Hükümet:

Bu dönemde katılımcılardan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna 10 üzerinden başarı puanı vermeleri de istenmiştir. 

 PUAN (10 üzerinden)
Ersin Tatar3,94
Ersan Saner2,92
Erhan Arıklı2,56
Fikri Ataoğlu2,91
Tahsin Ertuğruloğlu2,86
Olgun Amcaoğlu3,24
Dursun Oğuz3,18
Kutlu Evren3,07
Ünal Üstel2,99
Nazım Çavuşoğlu3,11
Resmiye Canaltay2,93
Koral Çağman2,73
ORTALAMA PUAN3.03

Bu puanlara göre bakanlar ve cumhurbaşkanının en başarısızdan en başarılıya sıralanmış şekilde puanları aşağıdaki gibidir. Bakanlar ve cumhurbaşkanı arasında hiç kimse sınıfı geçer puan alamamıştır.  En başarısız bakan ise Sn Erhan Arıklı olmuştur.

Erhan Arıklı2,56
Koral Çağman2,73
Tahsin Ertuğruloğlu2,86
Fikri Ataoğlu2,91
Ersan Saner2,92
Resmiye Canaltay2,93
Ünal Üstel2,99
Kutlu Evren3,07
Nazım Çavuşoğlu3,11
Dursun Oğuz3,18
Olgun Amcaoğlu3,24
Ersin Tatar3,94

Son 1 sene içerisinde neler değişti:

Katılımcılara son bir sene içerisinde ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık, demokrasi ve ifade özgürlüğünün durumunun nasıl değiştiği de sorulmuştur.  Buna göre:

Katılımcıların 68.14%ü son bir sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olduğunu belirtmiştir.  23.45% ekonomik durumunun son 1 sene içerisinde ayni kaldığını, 3.01% ise daha iyi olduğunu belirtmiştir. 

Ankete katılanların 84.57%si ülkenin ekonomik durumunun son 1 sene içerisinde daha kötü olduğunu, 8.02%i  ayni kaldığını, 1.8%i ise daha iyi olduğunu belirtmiştir. 

Ankete katılanların 75.15%i son 1 sene içerisinde ülkenin siyasi durumunun daha kötü olduğunu belirtmiştir.

Ankete katılanların 74.55%i son 1 sene içerisinde ülkede eğitim hakkının daha kötüye gittiğini, 17.84% ayni kaldığını, 1.8% ise daha iyi olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların 75.95%i son 1 sene içerisinde ülkede sağlık hakkının daha kötüye gittiğini, 15.43% ayni kaldığını, 3.21% ise daha iyi olduğunu belirtmiştir. 

Ankete katılanların 62.53%ü son 1 sene içerisinde ülkede ifade özgürlüğünün daha kötüye gittiğini, 27.86% ayni kaldığını, 3.61% ise daha iyi olduğunu belirtmiştir.

Ankete katılanların 68.07%si son 1 sen içerisinde ülkede demokrasinin durumunun daha kötü olduğunu,  23.09% ayni kaldığını, 2.41% ise daha iyiye gittiğini belirtmiştir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık