AktüelGazedda'nın GündemiKızılyürek: Kıbrıs Cumhuriyeti Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulamasında sıkıntılar yaratıyor

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na yönelttiği yazılı soru ile Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulamasında sıkıntılar yarattığını ve bunun ticaret hacminin gelişmesini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 30, 2020
Şiddete Karşı Yan Yana - LTB

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na yönelttiği yazılı soru ile Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulamasında sıkıntılar yarattığını ve bunun ticaret hacminin gelişmesini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Kıbrıslı Türk üreticilerin hayvansal olmayan işlenmiş ürünlerin geçişlerinde zorluklar yaşadıkları yönünde şikâyetlerini dile getiren Kızılyürek, ayrıca 7.5 ton üzerindeki araçların geçişine izin vermeyerek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yeşil Hat Tüzüğü’nün tam anlamı ile uygulanması yönünde engel yarattığı iddiaları bulunduğunu belirtti.

Bu engellerin Kıbrıslı Türk üreticiler üzerinde ekonomik yansımaları olduğunun altını çizen Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin iddia edilen usulsüzlüklerin ve engellerin farkında olup olmadığını ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün ayrımcılık yaratmayacak şekilde tam olarak uygulanması için Komisyon’un ne gibi önlemler almayı planladığını sordu.

Kızılyürek’in Komisyon’a gönderdiği yazılı sorunun tam metni şöyle:

Yeşil Hat Tüzüğü 2004 yılından beri yürürlüktedir. Tüzük, Yeşil Hat ismi verilen Kıbrıs’taki ateşkes hattının AB’nin dış sınırı olmadığını açıkça ortaya koymaktadır

Tüzük, hükümetin kontrolünde olmayan bölgeden hükümetin kontrolünde olan bölgeye bu hattan hangi kişilerin ve malların geçebileceğiyle ilgili şartları ortaya koymaktadır.

Son birkaç yılda, bu önemli tüzüğün uygulanması ile ilgili olarak giderek artan sayıda şikâyetler olmuştur ve ticaret hacmi sınırlı bir seviyede kalmıştır.

Kıbrıslı Türkler, diğer şikâyetlerinin yanı sıra, tüzüğün tam olarak uygulanmasına engel teşkil eden, 7,5 tonun üzerindeki araçların geçiş noktalarından geçmesine Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının izin vermemesinden şikâyet etmektedir.

Ayrıca, Kıbrıslı Türk üreticiler hayvansal olmayan işlenmiş gıdaların da geçmesine izin verilmediğini iddia etmektedir. Bu da tüzüğün belirlediği çerçevede ticaret yapamamaları anlamına gelir ve bunun olumsuz ekonomik sonuçları vardır.

1) Komisyon, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin bu iddia edilen usulsüzlüklerin ve engellerin farkında mıdır?

2) Eğer farkında ise, tüzüğün tam ve ayrımcı olmayan bir şekilde uygulanmasını sağlamak için ne gibi önlemler almayı planlamaktadır?

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2020 ↄ⃝ copyleft