koronavirusKıbrıslıtürklerin yüzde 85.4’ü AB veya ABD aşısı olmaya sıcak bakıyor

METRON’un araştırmasına göre, güven duyduğu bir COVID-19 aşısı yaptırabileceğini belirten Kıbrıslıtürklerin oranı, dünyanın pek çok ülkesinden daha yüksek.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 15, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

METRON’un araştırmasına göre, güven duyduğu bir COVID-19 aşısı yaptırabileceğini belirten Kıbrıslıtürklerin oranı, dünyanın pek çok ülkesinden daha yüksek. Kıbrıs’ın kuzeyindeki halkının yüzde 85.4’ü Avrupa veya ABD’de üretilmiş aşılardan birisinin kullanılması halinde aşı olabileceğini belirtiyor. Bu oran Çin’de üretilmiş aşıda yüzde 43’e düşüyor. Aşı yaptırmak istemeyenlerin en büyük korkusu yan etki ihtimali. İğne korkusu da aşıdan kaçınma nedenleri arasında.

Ülkemizde son dönemde en önemli gündem konularından birisi haline gelen COVID aşısı konusunda kamuoyunun eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Araştırma ve analiz kuruluşu METRON tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre halkın yüzde 85.4’ü Avrupa veya ABD’de üretilmiş aşılardan birisinin kullanılması halinde aşı olabileceğini belirtiyor. Bu oran Çin’de üretilmiş aşıda yüzde 43’e düşüyor. Aşı olmayacağını ifade edenlerin yüzde 79’unun aşının yan etkileri olmasından endişe ettikleri belirlendi.

METRON’un Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) farklı ülkelerde yapılan araştırmalardan derleyerek yayınladığı çerçeveye uygun olarak gerçekleştirdiği anket, 11 Ocak-14 Ocak 2021 tarihleri arasında, ülke genelini kapsayacak şekilde ve CASI yöntemi kullanılarak METRON Analytics Paneli üzerinden yapıldı. Verilerin nüfusun yaş, cinsiyet ve eğitim toplamıyla eşleşecek şekilde ağırlıklandırıldığı anketin güven düzeyi %95, hata payı ise %4.9 olarak açıklandı.

Ankete katılanların yüzde 42.4’ü “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde uygulanmakta olan Avrupa ve ABD üretimi Oxford Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Sanofi & Glaxo, Biontech/Pfizer, Curevac, Moderna veya Novavax marka aşıların Kıbrıs’ın kuzeyine de gelmesi durumunda tutumunuz ne olur?” sorusuna “Kesinlikle yaptırırım” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 43’ü aynı soruyu “Muhtemelen yaptırırım” diye yanıtladı. Avrupa ve ABD üretimli aşıları kesinlikle yaptırmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 1.7’de kalırken; muhtemelen yaptırmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 12.9 oldu.

Kıbrıslıtürkler’in aşıya olumlu yaklaşımı AB ve ABD’den daha yüksek

METRON’un araştırma raporunda yer verilen bilgiye göre Kıbrıslıtürklerin Avrupa ve ABD üretimi aşılara yönelik olumlu tutumu, AB ülkeleri ile ABD’de yapılan benzer araştırmalarda belirlenen oranların da üzerinde seyrediyor.

Önemli ve saygın araştırma kuruluşlarının global araştırma verilerine göre ABD’de aşı yaptırabileceğini belirtenlerin oranı son dönemlerde yüzde 70’lere ulaşırken, AB ülkelerinde bu oran yüzde 60’lar düzeyinde seyrediyor. İngiltere’de ise aşı yaptırabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 80’e yakın.

Çin aşısına güven daha az

METRON’un anketinde “Türkiye’den gelmesi muhtemel Çin üretimi Sinovac marka aşıya ilişkin tutumunuz ne olur?” sorusuna verilen yanıtlarda ise yüzde 38.2’lik oranla “Muhtemelen yaptırmam” diyenler ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 18.8’i Çin aşısını “kesinlikle yaptırmayacağını” belirtti. Aynı soruya “kesinlikle yaptırırım” yanıtı verenlerin oranı yüzde 11.9; “Muhtemelen yaptırırım” diyenlerin oranı yüzde 31.1 olarak saptandı.

Çin aşısının uygulandığı Türkiye’de son dönemde yapılan çeşitli kamuoyu araştırmalarında aşı olabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 44 düzeyinde saptanırken; METRON’un araştırmasında Kıbrıs’ın kuzeyinde yüzde 43 oranın buna oldukça yakın olduğu görülüyor. Araştırmalara göre bu oran Çin’de yüzde 80 düzeyinde seyrediyor.

Yan etki endişesi

Ankette aşı olmayacağını belirtenlerin, en çok aşının yan etkisinden çekindikleri ortaya çıktı. Aşı olmama gerekçesinin sorulduğu soruya “Aşının yan etkileri olmasından çekiniyorum” yanıtını verenlerin oranı yüzde 79’a ulaştı.

Aynı soruda yüzde 9.4’lük bir kesim aşının faydalı olacağına inanmadığını belirtirken, Koronavirüsü gerçekte büyük bir tehdit olarak görmediğini belirtenlerin oranı yüzde 6.8 olarak belirlendi. Aşı olmayacağını belirtenlerin yüzde 4.8’inin gerekçe olarak “iğneden korkuyorum” demesi dikkat çekti.

Kapsamlı çalışma

METRON’un Koronavirüs konusunda gerçekleştirdiği araştırma, aşı konusu dışında, salgının ülkemizdeki etkilerini anlamaya yönelik çeşitli bölümlerden oluşan kapsamlı bir içeriğe sahip.

İlk olarak araştırmanın Aşı bölümünün raporunu açıklayan METRON, önümüzdeki günlerde salgının toplumsal ve ekonomik etkilerine ilişkin diğer verileri de kamuoyu ile paylaşacak.

METRON’dan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde salgınla her düzeyde yürütülen mücadeleye katkı sağlamak amacıyla araştırmanın çeşitli detaylarına ilişkin özel raporlar, ilgili kurum ve örgütlerle ücretsiz olarak paylaşılacak.

METRON’un Araştırma Direktörlüğünü Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Analiz Direktörlüğünü Dr. Gürdal Hüdaoğlu ve İletişim Direktörlüğünü Ali Bizden yürütüyor.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık