AktüelGazedda'nın GündemiKıbrıs’ın kuzeyinde mevzuatın LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık açısından analizi raporu yayımlandı

Kuir Kıbrıs Derneği Kıbrıs'ın kuzey kesiminde Mevzuatın LGBTİ+'lara Yönelik Ayrımcılık Açısından Analizi Raporu yayınlandı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 17, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kuir Kıbrıs Derneği Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Mevzuatın LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Açısından Analizi Raporu yayınlandı.

Bilindiği üzere Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde ayrımcılık içeren yerel mevzuatın değiştirilmesi ve Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artı’ların (LGBTİ+) hak ve özgürlükleri için kamuoyu oluşturmaya yönelik 2007 yılında “Homofobiye Karşı İnisiyatif” adıyla yola çıkan bir sivil toplum örgütüdür.

Ayrımcılıkla mücadeleye devam..

2007’den bu yana birçok alanda faaliyet gösteren dernek, özellikle Kıbrıs’ın kuzey kesiminde var olan mevzuatlardaki ayrımcılıkların LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini zorlaştırmasının önüne geçebilmek için mücadele etmekte ve bu konuda çeşitli savunuculuk çalışmaları yürütmektedir.

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelinde gerçekleşen ayrımcı uygulamaları, ayrımcılığı yasaklayan veya ayrımcılık içeren mevzuatı ve bunlara bağlı ortaya çıkan hak ihlallerini “Anayasa” ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminin iç hukukunun parçası olan Uluslararası ve Bölgesel İnsan Hakları Sözleşmeleri çerçevesinde değerlendirecek bir rapor hazırlandı.

LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerine son…

Sekiz ayrı başlıktan oluşan bu rapor derinlemesine bir LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlallerinden, atılması gerekilen adımlara ve Kuir Kıbrıs’ın taleplerine kadar tüm detaylar mevcuttur.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı raporun hazırlanmasında emeği geçen Öncel Polili ve Eylem Ümit Atılgan başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Bu raporun yasa yapıcı ve uygulayıcılar için kılavuz niteliği taşıyabileceğini belirten Dolmacı, LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Raporun tümüne https://www.queercyprus.org/tr/yasal-bosluk-analizi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık