AktüelGazedda'nın GündemiKıbrıs LGBTİ hareketi: Aktivizm, hukuk ve iki kesimdeki değişim

Kıbrıs'taki LGBTİ hareketi için Aktivizm, hukuk ve iki kesimdeki değişim konulu bir rapor hazırlandı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 16, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Kıbrıs’taki LGBTİ hareketi için Aktivizm, hukuk ve iki kesimdeki değişim konulu bir rapor hazırlandı. Rapor, 21 Şubat Cuma günü saat 18:30-20:00 saatleri arasında Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp ve Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın katılımı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda halka açık bir sunum ile halkın bilgisine getirilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs’ın her iki kesiminde de LGBTI+ hakları konusundaki değişim ve ilerleme yavaş bir seyir izlemiştir.  İngiliz sömürge döneminden kalan ve eşcinsel ilişkileri –hemcins erkek bireyler arasındaki rızaya dayalı cinsel ilişkiyi yasaklayan ve LGBTI+ Ceza Yasası’nın ilgili maddeleri Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs’ta farklı zamanlarda yürürlükten kaldırılmıştır. Buna rağmen, her iki kesimde de LGBTI hakları konusunda hukuki zeminde istenilen ilerleme sağlanamamıştır. Bu sebeple,  LGBTI bireylerin yaşadığı hak ihlali devam etmekte ve bu da yaşam pratiklerini olumsuz etkilemektedir. Kuzey’de, 2014 Ceza Yasası değişikliğinden sonra,  LGBTI hakları bağlamında yasal, sosyal, kültürel ve politik bağlamda çok yavaş değişimler olmuş ve LGBTI hakları uluslararası standartların ve ilkelerin gerisinde kalmıştır.

 Bu bağlamda, Kuzey ve Güney’den LGBTI+ hakları savunucuları Enver Ethemer, Okan Bullici, Nayia Kamenou ve Costa Gavrielides Alman Frederik Erbert Vakfı desteği ile Demokrasi ve İnsan Hakları başlığı altında Kıbrıs LGBTİ Hareketi: Aktivizm, Hukuk Ve İki Kesimdeki Değişim raporu hazırlanmıştır. Rapor ’da LGBTI hakları konusunda çatı örgüt olan ILGA Europe’un Gökkuşağı Endeksi içerisindeki kriterleri temel alınarak her iki kesimde de LGBT hakları bağlamında mevcut yasal çerçeve ve bu yasal çerçevede uluslararası standartlar ve ilkelere göre eksikliklerin ne olduğu analiz edilmiştir.

Bunu yaparak rapor LGBTI hakları alanında atılması gerekli adımlar ve yasal değişiklikler için hem öneriler getirmekte hem de yol gösterici bir harita niteliği taşımaktadır.

Raporun 21 Şubat Cuma günü saat 18:30-20:00 saatleri arasında Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp ve Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın katılımı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda halka açık bir sunumu olacak.

 Saygılarımızla

FES Vakfı adına Hubert Faustman

Enver Ethemer

Okan Bullici

Nayia Kamenou

Costa Gavrielides

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık