AktüelEkoloji“Kara dumanın nedeni kalitesiz yakıt ve yağdır”

ELSEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santralı’ndan çıkan kara duman kamuoyu gündemini meşgul ettiğini, “Kara dumanın nedeni kullanılmakta olan kalitesiz yakıt ve/veya yağdır” dedi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 7, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

ELSEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santralı’ndan çıkan kara duman kamuoyu gündemini meşgul ettiğini, “Kara dumanın nedeni kullanılmakta olan kalitesiz yakıt ve/veya yağdır” dedi.

Özkıraç basın açıklaması yaparak, “Malumunuz olduğu üzere, 28 Haziran 2021 tarihinden beridir Teknecik Elektrik Santralı’ndan çıkan kara duman kamuoyu gündemini meşgul etmektedir. Çeşitli uzmanların basına yansıyan görüşlerine göre söz konusu kara duman başta kanser hastalığı, damar tıkanıklığı, koah v.b hastalıklara neden olarak insan sağlığını tehlikeye atmaktadır.” dedi.

Teknecik Elektrik Santral’ında görev yapan üyelerimizin gözlemlerine göre söz konusu kara dumanın nedeni kullanılmakta olan kalitesiz yakıt ve/veya yağ olduğunu söyleyen Özkıraç,” Söz konusu yakıt ve/veya yağ bir günde bir kaç tane filtre değişikliğini zorunlu kılacak şekilde olağandışı sorunlara neden olmaktadır. Bu konu, hem Teknecik Elektrik Santralı’nda görev yapan üyelerimizin sağlığını hem de tüm halkımızın sağlığını etkilemektedir.” dedi.

Özkıraç’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın basına yansıyan açıklamalarda slaç yakıt kullanıldığına dair ifadeleri halkımızın sağlığı için endişelenmemizin bir başka nedenidir. Bilindiği üzere slaç yakıt, kullanılmış ve bu yüzden kirlenmiş tortulardan oluşan insan sağlığını tehdit eden bir yakıttır.

Çevre Koruma Dairesi, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Çevre Yasası tahtında görev ve yetkilerle donatılmıştır. Çevre Koruma Dairesi’nin yazılı izni olmadan şu an Teknecik Elektrik Santralı’nda kara dumana sebep olan yakıt ve/veya yağ kullanılamaz.

Öte yandan, Çevre Koruma Dairesi yapacağı bir denetimle kullanılmakta olan yakıt ve/veya yağın kara dumana sebep olup olmadığını tespit edebilecek bir konumdadır.

Bunlara ilaveten, Çevre Koruma Dairesi’nin, Teknecik Elektrik Santralı’nda izinsiz olarak yakıt ve/veya yağ kullanıldığını tespit etmesi halinde veya yapacağı bir denetimin ardından kara dumana kullanılan yakıt ve/veya yağın neden olduğunu tespit etmesi halinde yaptırım uygulama yetkisi bulunmaktadır.

Bu meyanda, Çevre Koruma Dairesi’nin kamuoyu gündemini meşgul eden ve halkımızın sağlığı ile doğrudan alakalı olan kara duman konusunda denetim yapması zarureti doğduğu kanaatindeyiz. Özellikle Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılmakta olan yakıt ve/veya yağın ihalesiz bir biçimde alındığı düşünüldüğünde söz konusu yakıt ve/veya yağın uluslararası standartlara uygun olmama ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileme olasılığı yüksektir.

Tüm bu gerekçeler ışığında, Çevre Yasası tahtında konuyla ilgili denetim yapılmasını ve aykırılık tespit edilmesi halinde ceza kurallarının uygulanmasını saygılarımızla talep ederiz.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık