AktüelKAN BAĞIŞI ÇAĞRISI: Kan ihtiyacını karşılayabilmek için yeterli stok olmalı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve Thalassaemia Derneği ortak kan bağış kampanyası düzenleme kararı aldı. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 23, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve Thalassaemia Derneği ortak kan bağış kampanyası düzenleme kararı aldı. Açıklama şöyle:

Ülkemizde görülen COVID – 19 vakalarının ardından tüm vatandaşlarımız bir panik ve korku içerisindedir, ancak unutmayalım ki diğer sağlık problemleri, acil ihtiyaçlar  ve özellikle Talasemili kişilerin yaşamsal tedavisi olan kan ihtiyacının sağlanması bulunduğumuz durum nedeniyle daha da zorlaşmıştır.

Kan bankasında hizmetler ayni şekilde sürmekte, kan bankasının olduğu konum hastaneden ayrı olmasına rağmen bağışçılarımız oraya gidip kan vermekten çekinmektedirler. Oysa düzenli kan ihtiyacını karşılayabilmek için Kan Bankamızda yeterli stokların bulunması gerekmektedir.

Bu amaçla Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve Thalassaemia Derneği ortak kan bağış kampanyası düzenleme kararı almıştır.

Düzenlediğimiz kampanyada,  tüm sivil toplum kuruluşlarını, sağlıkta örgütlü tüm sağlık emekçilerini ve halkımızı kampanya destekçisi ve katılımcısı olarak görmeyi amaçlamaktayız.

Kan Bağış Kampanyamız 24 Mart Salı günü saat 9.00 da başlayıp bir hafta devam edecektir.

Kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle kan verecek olan vatandaşlarımıza izin belgesi düzenlenecektir. 

Emeğimiz ve kanımızla hastalarımızın yanındayız ve hepimiz BURHAN NALBANTOĞLU KAN BANKASINDAYIZ.

TIP-İŞ Başkanı
Dr.Ahmet Varış

Thalassaemia Derneği Başkanı
Ahmet Varoğlu

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık