AktüelGazedda'nın GündemiKampüs-Sen’den 21 üniversite rektörüne yanıt

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde örgütlü Kampüs-Sen, bugün 21 üniversite rektörünün yayınladığı ortak bildiriyle ilgili açıklamada bulundu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 14, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde örgütlü Kampüs-Sen, bugün 21 üniversite rektörünün yayınladığı ortak bildiriyle ilgili açıklamada bulundu. Sendika yaptığı açıklamada, farklı görüşlere daima saygıları olduğunu belirterek, fikirlerin ve yargıların evrensel değerler, bilimsellik, eleştirel yaklaşım ve özgür düşünce süzgecinden geçmemesi halinde ODTÜ’yü temsil edemeyeceğini beyan etti. Açıklama şöyle:

Bugün KKTC’deki 21 üniversitenin rektör ve temsilcilerinin imza attığı bir bildiri ile ilgili haberler yayınlanmıştır. 

• ODTÜ’lüler kararlarını dış yönlendirmelerden bağımsız olarak, çıkar çatışmalarına izin vermeden, nesnel veri ve bilgiler temelinde verir, görevlerini etik değerler, bilimsel ölçütler ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getirirler.

• ODTÜ’lüler bilgiye ulaşırken, araştırma yaparken ve/ya toplumsal konular söz konusu olduğunda, bir yargıya ulaşmadan önce sorgulayıcı/eleştirel bir yaklaşımla durumu objektif bir şekilde analiz ederek değerlendirmelerini oluştururlar.

Bunlar Üniversitemiz ODTÜ’nün resmi temel değerlerinden iki tanesidir. Bu değerlerin ışığında farklı görüşlere daima saygımız olduğunu, ancak fikirlerin ve yargıların evrensel değerler, bilimsellik, eleştirel yaklaşım ve özgür düşünce süzgecinden geçmemesi halinde ODTÜ’yü temsil edemeyeceğini beyan ederiz. Bu temel değerlerin sadece ODTÜ’nün değil tüm akademi ve bilim dünyasının vazgeçilmez prensipleri olduğunu, yüksek eğitim alanında uluslararası alanda yarışan üniversitelerimizin bu değerlerden saptıkça yıpranıp değersizleşeceğini tüm ilgililere ve kamuoyuna hatırlatmak isteriz.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Personel Sendikası (KAMPÜS-SEN)

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık