AktüelGazedda'nın GündemiKadınlar, şiddet görse de çoğu zaman ilişkiyi bitiremiyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Lefkoşa Türk Belediyesi için bir anket çalışması gerçekleştirdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 9, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Lefkoşa Türk Belediyesi için bir anket çalışması gerçekleştirdi. GazeddaKıbrıs’a konuşan Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Direktörü Mine Yücel, Mart ayında tamamlanan çalışmaya 600 kadının katıldığını ve görüşmenin yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ülkede kadına yönelik şiddet çok yaygın

Ankete katılan 600 katılımcı, ülkedekadına yönelik şiddetin %38.5 oranında çok yaygın olduğunu ifade ederken, yüzde 32.67’si ise pek yaygın olmadığını bildirdi.

Şiddeti görüp de ilişkiyi bitirmeyen kadın sayısı yüksek

Ankette dikkat çeken önemli noktalardan biri, “etrafınızda şiddet görüp de ilişkiyi bitirmediğini bildiğiniz kişiler var mı?” sorusu oldu. Ankete katılan 600 katılımcıdan %56.42’si etrafında şiddet görüp de yaşadığı ilişkiyi sonlandırmayan kadınlar olduğunu bildirirken, %43.56’sı ise aynı soruya hayır yanıtını verdi.

Şiddet görüp de sessiz kalanlar bunu neden yapar?

 %
Utandığı için84.8
Çevre tarafından yargılanmak  veya suçlanmaktan korktuğu için84.3
Derdini anlatamayacağını düşündüğü için84.3
Şiddet uygulayandan tehdit altında hissettiği, korktuğu için83
Evden ayrılması gerekirse kalacak yeri olmadığı için78.8
Şikayet etse bile birşey olmayacağını düşündüğü için77
Ekonomik olarak şiddeti uygulayan kişiye bağımlı olduğu için76.3
Çocukları için72.1
Şiddet uygulayan kişinin değişeceğini düşündüğü için69.9
Şiddet uygulayanı sevdiği için67.5
Şiddeti uygulayanın geniş çevresi olduğu için65.8
Nereye şikayet edebileceğini ve nereden destek alacağını bilmediği için65.3
Kurumlara (polis, sosyal hizmetler  vb.) güvenmediği için64.5
Çok ciddi bir sorun olarak görmediği için56.9
Diğer _______________________________________29.5
Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık