koronavirusKadınlar, erkeklere oranla, tedbirlere karşı daha tepkili

Toplumun Covid-19 salgını hakkındaki kontrol algısı, alınacak tedbirler ve salgının yönetimi açısından oldukça önemli.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 6, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Toplumun Covid-19 salgını hakkındaki kontrol algısı, alınacak tedbirler ve salgının yönetimi açısından oldukça önemli. Bu nedenle dünyanın pek çok yerinde bu yönde çalışmalar yapılıyor. Lipa Consultancy, bu konu ile ilgili bir çalışma gerçekleştirerek, telefon anketi yöntemi ile toplamda 508 kişi ile görüştü. Lipa Consultancy’den yapılan açıklama şöyle:

18-64 yaş arasındaki katılımcılara bakıldığında, makro düzeyde pandemi kontrolünün sağlanması için yürütülen çalışmaları en düşük %60 en yüksek %64 oranında “yetersiz” bulurken, 65 yaş ve üzeri katılımcıların %56,7’si memnuniyet belirterek çalışmaların “yeterli” olduğu görüşünü ifade etti.

Ankete katılan kadınların, erkeklere oranla, ülkesel boyuttaki tedbirlere daha tepkili olduğu gözlendi.

Kamudan maaş alan kesimler, ülkesel pandemi tedbirlerini %53,5 oranında “yetersiz” bulurken, diğer meslek gruplarına ait ve işgücünde aktif olan kesimlerin alınan tedbirleri %60,7 oranında “yetersiz” bulduğu görüldü.

Ankete katılan her yaştaki katılımcının ortalama %67,5’i kişisel tedbirler ile pandemi kontrolünün sağlanamayacağını düşündüğünü kaydetti. Katılımcıların %63,7’si Covid-19 salgınına yakalanmak kişinin kendi elinde değildir” önermesine katılırken, bu kaçınılmazlık ifadesine verilen cevaplar yine mikro düzeydeki tedbir ve kontroller ile pandeminin yönetileceğine olan inancın düşük seviyede olduğunu gösterdi.

Eğitim seviyesine göre bir ayrışma gözlenmeyen ankette, her eğitim düzeyindeki katılımcıların %55-65 oranlarında tedbirlerin “yetersiz” olduğunu söyledi.

Anketteki bir diğer çarpıcı sonuç, toplumun  %60’ının salgınla ilgili kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini ifade etmesi oldu. Ayrıca devlet yönetiminin ülkesel bazda aldığı tedbirlerin yetersiz olması ile kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesi görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görüldü.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık