AktüelGazedda'nın GündemiKadının iş gücüne katılım oranı yüzde 37.9

İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Emek.’ Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın İstatistiklerini açıkladı. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 7, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Emek.’ Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın İstatistiklerini açıkladı. Açıklama şöyle:

Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Böyle bir günde İstatistik Kurumu tarafından üretilen veriler ışığında, kadına ait ileriye dönük politikalarda yol gösterici olacak bazı istatistiklerin kamuoyu ile paylaşılmasının faydalı ve anlamlı olacağı inancındayız.

Kadın Nüfusumuz ve Yaş Yapısı:

İstatistiklere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde nüfusun %46’sını kadınlar oluşturmaktadır.

Özellikle sosyo-ekonomik planlamalar yaparken nüfusun yaş yapısı çok önem kazanmaktadır. Nüfusu yaş gruplarına ayırıp analiz ederken, başta çalışma çağındaki nüfus ve çalışma çağında olmayan nüfusun incelenmesinde yarar vardır. Birleşmiş Milletler‘in belirlediği ölçütlere göre 0-14 yaş grubundakiler çocuk, 15-64 yaş grubundakiler yetişkin veya çalışma çağındaki nüfus, 65 ve üzeri yaş grubu ise yaşlı nüfus olarak sınıflandırılmaktadır.

Kadın Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı:

Yaş gruplarıKadın Nüfus 2020Kadın Nüfus içindeki Oran %
Toplam174869100.0
0-142558614.6
15-6412965974.2
65+1962411.2

Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor

2019 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 81.1 ve kadınlarda 84.4 yıl olarak hesaplanmıştır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamaktadır.

Kadınlardaki ortalama evlenme yaşı:

YılKadın Ortalama Evlenme Yaşı
201529,4
201629,9
201729,7
201830,0
201930,4

Ülkemizde kadınlardaki ortalama evlenme yaşı gittikçe yükselmektedir. Kadınlarımızın önceki yıllara oranla daha eğitimli olmaları, eğitim süresinin uzayıp evlilik süresinin gecikmesinde bir sebep olabileceği gibi çeşitli nedenlerle değişen bakış açıları da evlilik yaşlarının yükselmesinde belirleyici olabilmektedir.

Evlenmeler ve Boşanmalar:

YılEvlilikBoşanma
20151254798
20161204841
20171205864
20181144937
20191151897

2015 yılında evlenen çiftlerin sayısı 1254 iken bu sayı 2019 yılında 1151’e düşmüştür. Boşanmalarda ise 2015 yılında 798 boşanma gerçekleşirken bu sayı 2019 yılında 897’ye yükselmiştir. Oransal olarak beş yıllık sürede evliliklerde %8,2’lik bir düşüş yaşanırken boşanmalarda ise %12,4 ‘lük bir artış olmuştur.

Hanehalkı İşgücü Anketine(2020) Göre Kadınların Çalışma Hayatındaki Durumu:

 İşgücü GöstergeleriToplam (%)Erkek  (%)Kadın  (%)
İşgücüne katılma oranı51,162,637,9
işsizlik oranı10,19,012,2
istihdam oranı45,957,033,3
genç işsiz oranı29,325,634,8

İstihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı ülkemizdeki kadınlarda erkeklere oranla daha düşük kalmaktadır. Bunun tam tersine işsizlik oranlarının kadınlarda yüksek olması KKTC‘de kadınların iş aradıkları halde iş bulmakta zorlandıklarını göstermektedir. KKTC nüfusunun %46’sını kadınların oluşturmasına rağmen bu oranın istihdam konusunda aynı oranda temsil edilmediği görülmektedir.

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus:

Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre işgücüne dahil olmayanlardan %59,2 ‘si kadınlardan oluşmaktadır.

İşgücüne dahil olmayan kadın nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde; Ev hanımları %41,5 ile en büyük paya sahiptir. Bunu %17,9 ile öğrenciler, %17,0 ile emekliler ve %7,5 ile çalışamaz halde olanlar takip etmektedir.

Ekonomik Faaliyet:

İstihdam edilen kadınlar %90,9 ile en çok hizmetler sektöründe yer alırken, %1,1 ile en az inşaat sektöründe çalışmaktadır.

EKONOMİK FAALİYETLERToplam %Erkek %Kadın %
Tarım3,13,42,4
Sanayi10,212,55,7
İnşaat7,610,91,1
Hizmetler79,173,190,9

İşteki Durum:

İşteki DurumToplamErkekKadın
Toplam100,0100,0100,0
Ücretli veya maaşlı /yevmiyeli83,081,586,0
Kendi hesabına ve işveren16,218,511,6
Ücretsiz aile işçisi0,80,02,3

Kadınların %86,0’ı ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, %11,6’sı kendi hesabına ve işveren, %2,3’ü ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.

İstihdam edilen erkeklerin ise %73,1’i hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Erkeklerin %81,5’i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, %18,5’i ise kendi hesabına ve işveren olarak çalışmaktadır.

Eğitim Durumu:

Uluslararası karşılaştırmalarda ekonomik göstergelerin yanında sosyal göstergeler de önemlidir. Eğitim sektörü, sosyal göstergeler içinde, ekonominin ihtiyaç duyduğu kaliteli nüfusu yetiştiren temel kaynaktır. 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırma sonuçlarına bakıldığı zaman 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların en son bitirdikleri eğitim durumları ile ilgili aşağıdaki yapı ortaya çıkmaktadır:

En Son Bitirilen Eğitim Durumu15 ve daha yukarı yaştaki kurumsal olmayan nüfus
ToplamErkekErkek %KadınKadın %
Toplam28934815438053,413496746,6
Bir okul bitirmedi9363429545,9506854,1
İlkokul649663350851,63145848,4
İlköğretim5615342160,9219339,1
Ortaokul veya mesleki ortaokul411102372557,71738542,3
Genel lise796924092451,43876748,6
Mesleki veya teknik lise186081232466,2628433,8
2 veya 3 yıllık yüksekokul6721371355,2300844,8
4 yıllık yüksekokul veya fakülte511792751553,82366446,2
Doktora ve Yüksek lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil)12094495541,0713859,0

 2020 İşgücü anketi sonuçlarına göre ülkemizde en son bitirilen eğitim durumu “Doktora ve Yüksek lisans” (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil) olanların oranı erkeklerde %41 iken kadınlarda bu oran %59 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda Doktora ve Yüksek lisansını tamamlayan kadınlar erkeklerden %1,8 daha fazladır.

Kamu Sektöründeki  Kadın Öğretmen ve Kadın Polislerin Oranı (2019)

 Kadın %
ÖĞRETMEN69,2
POLİS5,8
POLİS SİVİL40,9

Kamu ve Özeldeki Kadın Doktor Oranları (2019):

 Kadın %
Kamu Doktor48,8
Özel Doktor41,0

Okullardaki Kadın Yönetici Oranları (2021):

 Kadın %
Müdür41,4
Müdür Muavini62,0

Kadınların Siyasal Yaşamda Rakamsal Temsiliyeti:

SİYASAL YAŞAM (2021)ErkekKadın
Cumhurbaşkanlığı10
Başbakan10
Bakanlar Kurulu91
Milletvekili419
Belediye Başkanı280
Belediye Meclis Üyeleri18892
Muhtar16915
KKTC Üniversite Rektörleri175 (3’ü vekalet)

Üst Kademe Yöneticileri:

 Kadın%Erkek%
20154428,910871,1
20164930,411269,6
20175031,610868,4
20185131,910968,1
20194831,010769,0
20204731,310368,7

Ülkemizde üst kademe yöneticileri arasındaki kadın oranının sürekli yükselmesi de eğitim seviyelerinin yükselmesinin bir yansımasıdır. 2015 yılında Üst kademe yöneticilerinin sadece %28,9’u kadınken bu oran 2020 yılında %31,3 seviyesine yükselmiştir.

Yıllara Göre Meclisteki Milletvekillerinin Cinsiyet Dağılımı.

YılErkekKadın
1990482
1993473
1998464
2003464
2005473
2009464
2013464
2018419

Belediye Meclis Üyeliğindeki Cinsiyet Dağılımı:

YılErkekKadın
201420369
201818892

Ülkemizde kadınların siyasete katılımı yasa ile desteklenip adayların belirlenmesi aşamasında %30 kota şartı konmuş olmasına rağmen bu oranın meclisteki temsiliyeti %18 olarak gerçekleşmiştir (41 Erkek 9 Kadın).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadınların siyasete katılımlarında önceki dönemlere göre artış gözlenmiş olsa da, bu oran, hem arzu edilen eşit temsilden çok uzak, hem de dünya ortalamasının çok altındadır.

Avrupa Birliği’nin temel değerlerinden bir tanesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; Kadınların güçlendirilmesinin, ticarette verimliliğin, ekonomik büyümenin, sosyal uyum ve soysal adaletin arttırılmasında kilit öneme sahip olduğu unutulmamalıdır.

Bu bilgiler ışığında İstatistik Kurumu Başkanı olarak, gelecek nesillerimize karşı en temel sorumluluğumuzun toplumsal cinsiyet adaletini gerçekleştirmek olduğunu bir kez daha paylaşır, kadınların yaşadığı bütün sorunların çözümü için bu günün bir başlangıç olmasını temenni eder, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılar sunarım.

İstatistik Kurumu Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Türel ÖZER ÖKSÜZOĞLU

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık