AktüelGazedda'nın Gündemi“Kadına yönelik şiddete hayır!”

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Deniz Ünlüyol, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddet, baskı ve sömürünün daha da arttığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, “bu bağlamda kadınlar ile dayanışmamızı bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Kadına yönelik şiddete bir kez daha hayır diyoruz” dedi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 25, 2020
Nadir Görülen Hastalıklar Ağı

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Deniz Ünlüyol, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddet, baskı ve sömürünün daha da arttığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, “bu bağlamda kadınlar ile dayanışmamızı bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Kadına yönelik şiddete bir kez daha hayır diyoruz” dedi.

25 Kasım çerçevesinde Sol Hareket olarak taleplerini bir kez daha vurgulamakta yarar gördüklerini kaydeden Ünlüyol, şiddetin her türlüsüne karşı mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Ünlüyol Sol Hareket’in taleplerini şu şekilde sıraladı; 

1-Kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizlere yönelik tüm cezaların İstanbul sözleşmesi çerçevesinde yürürlüğe girmeli ve uygulanmalı.

2-Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) öncülüğünde hazırlanan ev içi şiddet yasa tasarısının biran önce yasalaşmasını talep ediyoruz.

3-Kadın dayanışma merkezleri ve kamusal çocuk bakım merkezleri açılmalıdır. 

4-Kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışma yasaklanmalı, sendikalaşma zorunlu hale getirilmelidir.

5-Kadının ev içi emeği görmezden gelinmemeli. Ev emekçisi kadınların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmalıdır. 

6-Kadının yaşamın her alanında eşit katılımı ve temsiliyeti önündeki engeller kaldırılmalıdır.

7-Ataerkil toplumsal cinsiyet algılarının ve rollerinin değişimi için her alanda kararlı adımlar atılmalı, eğitim müfredatı yeniden ele alınmalıdır. Yasalar tüm baskıcı gelenek ve çağdışı unsurlardan arındırılmalıdır.

8-Kadın ticareti ve seks köleliği engellenmeli, gece kulüpleri derhal kapatılmalıdır.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..