AktüelEkolojiİskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi taleplerini iletti

İskele Çevreyi, ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'yu makamında ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 10, 2021
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

İskele Çevreyi, ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’yu makamında ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi.

İnsiyatif, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediye Meclis Üyeleri ve teknik heyetleri ile birlikte İskele AKM’de ortak bir toplantı yaparak, prensiplerini, taleplerini ve kısa vadeli hedeflerini içeren bilgileri yazılı bir şekilde heyete aktardı.

Toplantılar da inisiyatif tarafından yazılı olarak sunulan talepler şöyledir:

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi ana prensipleri nelerdir?

1- Kıyı şeridinde; doğal kalmış ve ekolojik değeri olan kıyısal alanların göz önünde bulundurularak kıyı koruma çizgisinin/kıyı koruma bandının bilimsel veriler ışığında belirlenmesi, kıyısal alanlarda bulunan doğal tarihi değerlerin korunması, bölgede doğal hayat koruma alanlarına yönelik ÖÇKB çalışmalarının ivedilikle yapılması ana hedefidir.

2- İskele’nin de bir sahil yerleşim yeri olduğu dikkate alınarak kıyıların bütüncül açıdan (topolojik/morfolojik/ekolojik) özelliklerinin korunması için yasal eksikliklerin giderilerek mevzuatın güçlendirilmesi.

3- Kıyılardaki yapılaşma ve Turistik tesislerle ilgili gelişmelerin Mağusa -İskele – Yeni Boğaziçi İmar planı kapsamında ortaya konan prensipler doğrultusunda izinlendirilmesi.

4- Kıyı şeridindeki tüm kamuya ait arazilerin sadece ortak kamusal amaçlı (rekreasyon alanı olarak) kullanılması.

5- Taşkın riski yönetim planının belirlenerek bölgedeki yapılanmalarda İmar Planı sürecinde ortaya konulan prensip ve taşkın riski haritalarının dikkate alınması.

6- Mağusa -İskele – Yeni Boğaziçi İmar planında kamu yararına çevresel ve kamusal menfaatlerin gözetilerek, kamu menfaatinin önceliklendirilmesi.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin talepleri nelerdir?

  1. ÖÇKB çalışmalarının ivedilikle yapılması ve mevzuat haline getirilmesi
  2. Kıyılarla ilgili yasal eksikliklerin giderilerek mevzuatın güçlendirilmesi
  3. Kıyılardaki yapılaşmanın Mağusa -İskele – Yeni Boğaziçi İmar planı prensipleri ile izinlendirilmesi, bunun dışındaki yapıların İZİNLENDİRİLMEMESİ
  4. Kamu arazilerinin peşkeş çekilmesinin önüne geçilmesi
  5. Taşkın riski yönetim planı bir an önce belirlenmeli ve yerel yönetim izinlendirme mevzuatı haline getirilmesi
  6. İmar planında kamu yararına yeni düzenlemeler yapılması için girişimler yapılması
  7. İyi İdaresi Yasası Halkın Katılımı Madde 11.  2. Fıkrası gereği İskele Belediyesi çevre ve imarla ilgili konularda halka açık danışma toplantıları düzenlemesi ve bunu mevzuatı haline getirmesi.

Kısa vadeli hedeflerimiz ve taleplerimiz;

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel sahil düzenlemesi olan İskele Long Beach bölgesindeki bisiklet, yürüyüş yolu, peyzaj düzenlemesi ve de plajı adeta betona boğulup yok edilmek istenmektedir. İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, bir sahil yerleşim birimi olan İskele ’nin doğal ve ekolojik değeri olan kıyısal alanlarının kontrolsüz beton yığınları ile kıyı yağmasına maruz kalmasına izin vermeyecektir! Bir araya toplanmamızın esas amacı bu güzelliklerin rant uğruna yok edilmesini durdurmak içindir.

Long Beach’de yapılması tasarlanan otel inşaatının, Çevre Dairesi nezdinde ki Çevresel Etki Değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu otel inşaatı, kıyının doğal dokusuna aykırı olup, bölgedeki gerek deniz gerekse kıyıdaki ekolojik yaşamı olumsuz etkileyecek, rekreasyon alanlarının kamu yararına kullanımına engel olacak ayrıca daha pek çok çevre sorununu da beraberinde getirecektir.

İnisiyatifimiz belirtilen hususları içeren itirazını Çevre Dairesine iletmiştir. Konu otel inşaatına, taşkın risklerini göz ardı ederek, kat yüksekliklerini maximum seviyede olacak şekilde maksatlı bir şekilde yorumlayarak izin alınıp ilerletilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu vesile ile Şehir Planlama Dairesini, Çevre Dairesini ve paydaşlarını kişinin değil kamunun menfaatini ön planda tutan kararlar vermeye davet ediyoruz.

İnisiyatifimiz konu ile ilgili tüm yasal haklarının saklı olduğunu ve mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini de ilan eder.

İnisiyatifimiz ne yaptı?

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi çok kısa sürede halk ile bütünleşmiş ve özellikle İskele Long Beach’teki süreç ile ilgili 3 Binin üzerinde imza toplamıştır.

İnisiyatifimizin düzenlediği İskele Long Beach’teki eyleme ülkemizin her yerinden yüzlerce kişi katılarak destek vermiştir.

İnisiyatifimizin eylemlilik sürecine 30’un üzerinde sivil toplum örgütü basın açıklaması yaprak ve eylemlilik sürecine aktif de katılarak destek vermiştir.

İnisiyatifimize destek veren sivil toplum örgütleri ile birlikte kıyı yapması ve çevrenin korunması için çeşitli hukuki süreçlerin başlatılması da gündemimize alınmıştır.

İnisiyatifimiz yerel yöneticilerin de yerel halkın ortaya koyduğu duyarlılığı göstereceğini düşünmekte ve kendisine şimdilik paydaş olarak görmektedir.

Kentimizin doğasının,  çevresinin, kıyılarının korunması ve gelecek nesillere bırakılması ile ilgili uzun da sürecek bir mücadele alanlı hepimizi beklemektedir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık