AktüelGazeddablogMehmet BirinciIrkçılık ve ırkçılıkla mücadele – Mehmet Birinci

Irkçılık bir burjuva siyasetidir. Amacı farklı uluslardan halk kitlelerini birbirine düşürerek çatıştırarak burjuvazinin sömürü ve talanını sürdürmek, baskı ve korku rejimlerini ayakta tutmaktır.
Mehmet Birinci Mehmet BirinciAğustos 28, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Bu makale ilk kez 25 Ağustos tarihinde Avrupa Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Irkçılık bir burjuva siyasetidir. Amacı farklı uluslardan halk kitlelerini birbirine düşürerek çatıştırarak burjuvazinin sömürü ve talanını sürdürmek, baskı ve korku rejimlerini ayakta tutmaktır.

Günümüzde ırkçılık emperyalist burjuvazinin özellikle teşvik ettiği, işçi ve emekçileri ırk ayrımı üzerinden, bölmek için kullandığı en gerici siyasetlerden biridir.

Emperyalizm yıkılmadıkça, ne savaşlar, ne faşizm ne de ırkçılık son bulacak!

Kısacası emperyalizme karşı mücadele etmeden ırkçılığa karşı mücadele ediyorum diyen hiç kimse samimi değildir. 

Emperyalist burjuvazinin emekçilere karşı mücadelesinin bir cephesi de halkın bilincidir. Son yıllarda burjuvazinin bilincimiz üzerinde yürüttüğü çalışmalar hiç de göz ardı edilecek gibi değildir. Bu alandaki hedefleri kapitalist sistemin iyileştirilebileceği, daha yaşanır, daha tahammül edilebilir hale getirilebileceği inancını kitlelere benimsemektir.

Mesela kadının ezilmişlikten kurtulmasi, erkek egemen toplumun baskıdan kurtulması için bu toplumu yaratan özel mülkiyete dayalı sistemi ortadan kaldırmaya gerek yoktur! Erkekleri eğitmek, seksist tabir edilen bir takım söylemlerin kullanılmasını engellemek yeterlidir.

İş zaman zaman inanılmaz denilebilecek kadar banal noktalara varıyor! Örneğin, “Bayan” kelimesini kullanırsanız birileri sizi ikaz ediyor. Bayan dediği zaman karşısındakini bayan, (bayıltacak kadar bunaltan) gibi bir anlamı varmış. Bu yüzden kullanılamazmış. Kullanılması kadınlara hakaret sayılırmış! Yahu ne alaka. Bay/ Bayan. Mr/Mrs. İngilizcede ve muhtemelen dünya dillerinin bir çoğunda bu sorun yok. Ama Türk feminist hareketi bu saçmamlıkla uğraşıyor. Bayan belki baymakla ei anlamli ya da ses benzeşmesi içinde bir kelime olarak düşünülebilir. Ama bana göre es anlamlılık bile yok.

Bir başka örnek Emperyalizm ve faşizm bağlantısında görülebilir. Birçok sözde sol örgüt faşizme karşı mücadeleden bahsederken emperyalizmi gündeme getirmez. Yahu faşizmin kaynağı emperyalizm. Emperyalizmin kökünü kazımadan faşizmden kurtulamayız. Ama boşuna çaba! Sahte sol, bu politikada ısrarlı. Çünkü amaç emperyalist kapitalist sistemi yamalamak, biraz rötuşlamak ve sürdürmektir. Emperyalizmden kurtulmak gibi bir niyet yok! Emperyalizmden kurtulmadan ama, faşizmden de kurtuluş yok.

Irkçılık konusunda da ayni reformist, pasifist yaklaşımları ne yazık ki çok yaygın. Emperyalizm var olduğu sürece ırkçılık da artarak devam edecektir. Irkçılığı ortadan kaldırmak mi istiyorsunuz? O halde emperyalizme karşı mücadele etmekten başka çareniz yok.

Afrika’nin “i”sindeki maymunu ırkçılık sayacaksın, “kalk arap, otur arap”deyimini ırkçılık sayacaksın, bunları düzeltmek için çaba göstereceksin ama ırkçılığın kökten temizlenmesine gelince yan gelip yatacaksın! 

Emperyalist kapitalizmi yamayalayım, cilalayalım yaşatalım! Eğer emperyalizme karşı mücadele veren bir kimse beni ırkçı olduğunu düşündüğü söylemler konusunda uyarması onu ciddiye alırım. Toplumdan ırkçılığın her türlü izinin silinmesi, kökünün kurutulması için bu alanda her türlü eğitsel çalışmaya destek veririm. Ama hem emperyalizmi yaşatmak için uğraşacak, ya da bu uğraş içinde olanlara bilerek veya bilmeyerek hizmet edecek, destek vereceksin, hem de bana ırkçılığa karşı mücadele dersi vereceksin! İnandırıcı değil.

Irkçılığa karşı mücadele, faşizme karşı mücadele, kadının kurtuluşu için mücadele sistemi yamalayarak, cilalayarak yürütülebilecek bir mücadele değildir.

Ya tutarlı anti-emperyalist mücadelenin bir parçası olun, ya da aklımıza hakaret etmekten vazgeçin.

Mehmet Birinci

Mehmet Birinci

Ekonomist, Kıbrıs Sosyalist Partisi Genel Sekreteri

LGBT kitapcık