AktüelEkolojiİklim krizi: 1 yılda 17.2 milyon kişi felaketler yüzünden göç etti

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 11, 2019
Djumba Hotel & Cafe

İsviçre merkezli İç Göç İzleme Merkezi (IDCM) yayımladığı rapora göre sadece 2018 yılında 144 ülkeden tam 17.2 milyon insan, doğal felaketler sebebiyle göç etmek zorunda kaldı. 2008-2018 yılları arasında ise bu sayının 265 milyonu bulduğu belirtilmiş.

Diğer bölgelere oranla Türkiye’de iklim ve afet sebebiyle göç oranı daha düşük olsa da, son 10 yılda bu sebeplerden 275 bin 313 kişi göç etti.

Kitlesel göç hareketleri

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2017 yılında yayımlanan raporunda, 2016 yılında gerçekleşen en büyük 10 göç hareketliliğinin iklim sebebiyle olduğu belirtilmişti.

Göçlerden en çok etkilenen bölgeler Filipinler, Çin ve Hindistan. Hindistan’da 1 milyon 670 bin kişi seller, Çin’de yaklaşık 4 milyon kişi tayfun ve nehir taşkınları, Filipinler’de ise yaklaşık 4 milyon insan aşırı yağışlar ve toprak kaymaları yüzünden göç etti.

UNDP raporu, iklim krizi sebebiyle çok daha büyük nüfus hareketleri gerçekleşeceğini belirtiyor.

Dünya, sera gazları nedeniyle ısındıkça, buzullar eriyor. 2050 yılında deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, sel ve taşkınlar gibi sebeplerden 200 milyon insanın daha yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Kaynak: Marksist

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©