AktüelEkolojiİklim krizi: 1 yılda 17.2 milyon kişi felaketler yüzünden göç etti

İsviçre merkezli İç Göç İzleme Merkezi (IDCM) yayımladığı rapora göre sadece 2018 yılında 144 ülkeden tam 17.2 milyon insan, doğal felaketler sebebiyle göç etmek zorunda kaldı. 2008-2018 yılları arasında ise bu sayının 265 milyonu bulduğu belirtilmiş. Diğer bölgelere oranla Türkiye’de iklim ve afet sebebiyle göç oranı daha düşük olsa da, son 10 yılda bu sebeplerden 275 bin 313 kişi göç etti. Kitlesel göç hareketleri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2017 yılında yayımlanan raporunda, 2016...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 11, 2019
Djumba Hotel & Cafe

İsviçre merkezli İç Göç İzleme Merkezi (IDCM) yayımladığı rapora göre sadece 2018 yılında 144 ülkeden tam 17.2 milyon insan, doğal felaketler sebebiyle göç etmek zorunda kaldı. 2008-2018 yılları arasında ise bu sayının 265 milyonu bulduğu belirtilmiş.

Diğer bölgelere oranla Türkiye’de iklim ve afet sebebiyle göç oranı daha düşük olsa da, son 10 yılda bu sebeplerden 275 bin 313 kişi göç etti.

Kitlesel göç hareketleri

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2017 yılında yayımlanan raporunda, 2016 yılında gerçekleşen en büyük 10 göç hareketliliğinin iklim sebebiyle olduğu belirtilmişti.

Göçlerden en çok etkilenen bölgeler Filipinler, Çin ve Hindistan. Hindistan’da 1 milyon 670 bin kişi seller, Çin’de yaklaşık 4 milyon kişi tayfun ve nehir taşkınları, Filipinler’de ise yaklaşık 4 milyon insan aşırı yağışlar ve toprak kaymaları yüzünden göç etti.

UNDP raporu, iklim krizi sebebiyle çok daha büyük nüfus hareketleri gerçekleşeceğini belirtiyor.

Dünya, sera gazları nedeniyle ısındıkça, buzullar eriyor. 2050 yılında deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, sel ve taşkınlar gibi sebeplerden 200 milyon insanın daha yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Kaynak: Marksist

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©