koronavirusHükümete salgın konusunda duyulan güven %32.9

Lipa Danışmanlık Şirketi, "Covid-19 salgınının toplum üzerindeki etkisi" konulu araştırmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaştı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 22, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Lipa Danışmanlık Şirketi, “Covid-19 salgınının toplum üzerindeki etkisi” konulu araştırmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaştı.

Lipa Danışmanlık Şirketi’nin, “Covid-19 salgınının toplum üzerindeki etkisi” konusunda yaptığı araştırmayla, on gün boyunca Kıbrıs’ın kuzeyinde 412 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Koronavirüs deyince akla ne geliyor?

Şirketin, 412 kişiye sorduğu koronavirüs denilince akla ne geldiği sorusuna %23.9’luk bir kesim “Bulaşıcı Hastalık” yanıtını verirken, %10.9’luk kesim ise “ev hapsi/karantina” yanıtını verdi.

Memnuniyet derecesinin azalması bekleniyor

Yapılan araştırmada, bir önceki yıla göre 2020 yılında hayat memnuniyetinin %69 oranında azalacağı yanıtını da veren katılımcılar, %23 oranında ise memnuniyetinin değişmeyeceği yanıtını verdi.

Temel ihtiyaçların karşılanması için ekonomik güç yok

Koronavirüs salgınını sebebi ile sokağa çıkma kısıtlamaları başladığından beri bu ortam ekonomik durumu nasıl etkiliyor sorusuna katılımcıların %75.2’si “olumsuz etkiliyor” yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 40.7’sinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik güçlerinin yeterli olmadığını belirtmesi ise dikkat çekti.

Katılımcılar, işini kaybederse, hayatlarını bir aydan uzun süre idame edebilecek durumda değil

Katılımcıların yüzde 66’sı aile ve kendilerinin  sağlıklarından endişe duyduklarını da belirtirken, katılımcıların  %68.43’ünün işlerini kaybetmeleri halinde en fazla 1 aylık mali gücü olduğu da kaydedildi. 412 kişilik katılımcının %54’ünün banka borcu da bulunurken, banka borcu bulunan kişilerin %75’inin borcu ödemede zorluk yaşadığı da belirlendi.

Tatil ve eğlence giderleri azalacak

Katılımcıların önümüzdeki 6 ay içinde harcamalarının azalacağı konularla ilgili sorulan soruya, tatil ve eğlence giderlerinin azalacağını düşünenler %73 oranında olduğu gözlemlenirken, bunu, lüks tüketim ürünleri ve kıyafet,  mobilya dekorasyon malzemeleri ve araba giderlerinin takip ettiği de belirlendi.

Doktorlara ve bilim insanlarına güven yüksek

“Koronavirüs salgını ile mücadelede hangi kurumlara/kişilere ne derece güvenmektesiniz” başlıklı soruya ise katılımcıların yüzde 79.7’si doktorlar yanıtını verirken, bunu %75.7 ile bilim insanları ve yüzde 59.5 ile Sağlık Bakanı Ali Pilli takip ediyor.

Öte yandan, katılımcıların Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik güvenlerinin yüzde 50 olduğu da belirlenirken, hükümete duyulan güven ise %32.9’da kaldı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık