AktüelGazedda'nın Gündemi”Hükümet, kendi anayasasına sahip çıkmaktan aciz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yargı bağımsızlığına sahip çıkmak için, hukukçuların yarın Lefkoşa‘da düzenleyeceği eyleme destek belirtti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 18, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yargı bağımsızlığına sahip çıkmak için, hukukçuların yarın Lefkoşa‘da düzenleyeceği eyleme destek belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş‘in yaptığı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, Kıbrıs Türk yargısı hakkındaki emir ve hakaretlerine işaret ederek, hükümetin kendi Anayasasına sahip çıkamayacak kadar aciz durumda olduğunu söyledi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir karar üzerine tüm hukuk sistemimiz Sn. Erdoğan ve AKP yetkilileri tarafından tehdit edilmiş, hedef gösterilmiş ve adanın kuzeyinin Türkiye’nin müstemlekesi olduğu bir kez daha basın önünde resmi ağızla beyan edilmiştir.

Devleti yönettiğini iddia eden ve kendi Anayasasına sahip çıkamayacak kadar aciz duruma düşen azınlık hükümeti ise, ortaya irade koyamayıp, AKP’nin dümen suyunda hareket etmeyi kendine görev bilmiştir.

Anayasa’da “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” ifadesi açık ve nettir.

Bu tehditler sivil toplum ve muhalefet tarafından yargıya taşınmalı, hem adanın kuzeyinde hem de uluslararası alanda mahkemelere başvurulmalıdır.

Kendi kendini yönetme, demokratikleşme ve nitelikli kamusal eğitim mücadelesi veren KTÖS konunun yargıya taşınmasının takipçisi olacaktır.

Bu anlamda “demokrasinin en temel unsuru olan hukukun üstünlüğünü savunmak için, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu’nun düzenlediği, Sendikal Platform bileşenlerinin de destek vereceği eylemi KTÖS olarak selamlarız.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık