AktüelGazedda'nın GündemiHerkes için aşı ve tedavi istiyoruz! #Right2Cure

İmza kampanyasında pandemiye karşı aşı ve tedavileri herkesin erişimine açık bir kamu nimeti haline getirilmesi talep edilerek, Komisyon’a gerekli mevzuatı önermesi çağrısı yapılıyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 24, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Avrupa Parlamentosu’nda AKEL’in de üyesi olduğu sol grup GUE/NGL tarafından Avrupa çapında organize edilen imza kampanyasında Covid-19 pandemisine karşı “ne çokuluslu ilaç şirketlerinin kârı, ne başka hiçbir şey aşılara ve tedavilere erişimi sınırlandırmamalıdır” denilerek, AB’ne kamu sağlığını özel sektörün kazanç elde etmesinin üstünde tutmak zorunda olduğu çağrısı yapılıyor. İmza kampanyasında pandemiye karşı aşı ve tedavileri herkesin erişimine açık bir kamu nimeti haline getirilmesi talep edilerek, Komisyon’a gerekli mevzuatı önermesi çağrısı yapılıyor.

www.right2cure.eu adresinden erişilebilen imza kampanyası ile ilgili açıklama şöyle:

“Pandemiyle karşı karşıya olan herkesin tedavi hakkı vardır. Pandemilerden hiç kimse kazanç elde etmemelidir. Herkes için aşılara ve tedavilere ihtiyacımız var. Kolektif tehditlere kolektif bir şekilde karşı koyulması gerekir. Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar genellikle kamu fonlarından büyük miktarda para kullanarak aşılar ve tedaviler geliştirmeye çalışıyorlar. Herkesin aşılara ve tedavilere hızlı erişimini telif haklarının ve patentlerin sınırlandırmasına izin verilmemelidir.

Covid-19 ile ilgili teşhislere, tedavilere ve aşılara erişimin telif hakları ve gerekçesiz sınırlamalarla engellenmemesini sağlamak istiyoruz. Büyük ilaç şirketleri bu pandemiden insanların sağlığı aleyhine olacak kazançlar elde etmemelidir.

1990’larda çokuluslu ilaç şirketleri ürünlerinde aşırı fiyatları dayatma amacıyla HIV (AIDS) tedavileri için patentleri kullandılar. Milyonlarca insanın hayatı kurban edildi. Nelson Mandela liderliğindeki Güney Afrika hükümeti zorunlu yetkilendirmeyi kullanarak patentleri sildi ve uygun fiyatlı ve kaliteli eşdeğer genel ilaçların yolunu açtı.

AB bu örneği izlemeli ve kamu sağlığını özel sektörün kazanç elde etmesinin üstünde tutmak zorundadır. Pandemiye karşı aşıları ve tedavileri herkesin erişimine açık bir kamu nimeti haline getirmek istiyoruz ve Komisyon’dan gerekli mevzuatı önermesini talep ediyoruz.

Bunu yapmak için, internetteki çok dilli www.right2cure.eu platformu aracılığıyla Avrupa çapında bir imza kampanyası düzenliyoruz.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık