AktüelGazedda'nın GündemiHer 3 kişiden biri kendini özgürce ifade edemiyor

CMIRS, anket çalışmasının son bölümünü açıkladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 17, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS), ülkede haklar, adalet ve siyasetin durumu hakkındaki anket sonuçlarını açıkladı.

CMIRS’nin yayımladığı açıklama şöyle:

“Bu çalışma Mart 2021 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülmüş olup Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’ün her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın devamıdır.

CMIRS olarak her üç ayda bir düzenli olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçmekte ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşadığımız gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de gözlemlemekteyiz. 

Anket sonuçları 3 bölüm olarak yayınlanacaktır.

Birinci bölümde ülkedeki ekonomik durum, ruh durumu ve sosyal güvenin durumu incelenecektir.

İkinci bölümde ülke demokrasisinin durumu, kurumlara güven ve memnuniyet ve hükümet ve muhalefete bakış incelenecektir.

Son bölümde ise ülkede haklar, adalet ve siyasetin durumu incelenecektir. ”

CMIRS: Her 3 kişiden biri kendini özgürce ifade edemiyor

“Yüzde 55.77 haklarının yeterince sağlanmadığını düşünmektedir.

 Her 3 kişiden biri yönetenler tarafından özgürlüğünün kısıtlanmasından korktuğunu belirtmiştir. 

 Her 3 kişiden biri kendini özgürce ifade edemediğini belirtmiştir.

 Her 3 kişiden biri kendini ikinci sınıf vatandaş olarak hissetmektedir.

 Her 3 kişiden biri kendini yabancı hissetmektedir.

 67.31% ülkede demokrasinin işleyişinden memnun değildir.

 72.98% hükümetin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmediğini düşünüyor. 

 83.33% ülkenin sorunlarını çözmek için kanun ve kuralların dışana çıkılmasını kabul edilmez bulmaktadır.

66.89% devletin güvenliğinin kişisel hakların önünde geldiği cümlesine katılmıyor.

 64.9% çocuklarının ülkede iyi bir geleceğe sahip olacağını düşünmemektedir.

78.03% mahkemelerde zengin-fakir, torpilli- torpilsiz ayrımı olmaksızın herkesin eşit olduğu görüşüne katılmadığını belirtmiştir ki bu adalet sistemimize güven açısından oldukça düşündürücü bir sonuçtur.

Mevcut siyasi partilerin halkın ihtiyaçlarına cevap vermesi

56.4% ülkede suçun yapanın yanına kaldığını düşünmektedir.

70.72% hata yapanın resmi kurum ve devlet memuru olması durumunda hukuk ve yargının kendilerini korumadığını düşünmektedir.

 79.63% devletin kurumları veya yetkilileri arasında hukuk kuralları dışına çıkanlar olduğunu düşünmektedir.

85.54% ülke sorunlarının başkanlık sistemiyle çözülmeyeceğini düşünmektedir.

80.64%ü mevcut siyasi partilerin halkın ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirtmiştir.

Buna karşılık ankete katılanların 70.83%ü yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olmadığını düşünmektedir.  Bu da aslında siyasete ve siyasi partilere inancın ne derece düşük olduğunun bir göstergesi olarak algılanabilir. 

Ülkedeki mevcut siyasi partileri yeterli görmeyen katılımcılar, yeni bir partinin de yeni bir siyasi sitemin de çözüm olamayacağını düşünmektedir ki bu oldukça düşündürücü bir sonuçtur. “

Ülkede Haklar, Adalet ve Siyasetin Durumu

Ankete katılanların 55.77%si burada yaşayan biri olarak haklarının yeterince sağlandığını düşünmediğini belirtmiştir.

Ankete katılanların 71.13%ü yönetenler tarafından özgürlüğünün kıstılanmasından korkmadığını belirtirken 28.87% oranında bir kesim ise bundan korktuğunu belirtmiştir.

Ankete katılanların 66.59%i ülkede kendini özgürce ifade edebildiğini belirtirken, 33.41% bunu yapamadığını belirtmiştir.

Bu soruda cinsiyet önemli bir faktördür.  Kadınlar erkeklere kıyasla daha yoğun bir şekilde kendilerini özgürce ifade edemediklerini belirtmişlerdir.   Buna göre kadınların 35.38%i erkeklerin ise 30.99%u ülkede kendilerini özgürce ifade edemediğini belirtmiştir.

Ankete katılanların yüzde 30.24’ü ülkede kendini yabancı hissediyor

Ankete katılanların 31.78%i ülkede kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak hissettiklerini belirtmiştir.  68.22% ise böyle hissetmediğini belirtmiştir.

Ankete katılanların 30.24%ü ülkede kendini yabancı hissettiğini belirtmiştir.

Katılımcıların 67.31%i ülkede demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını belirtmiştir.

Katılımcıların 72.98%i hükümetin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmediğini düşünmektedir.

Katılımcıların 83.33%ü ülkenin sorunlarını çözmek için kanun ve kuralların dışana çıkılmasını kabul edilmez bulmaktadır.

Katılımcıların 66.89%u devletin güvenliğinin kişisel hakların önünde geldiği cümlesine katılmadığını belirtmiştir.

Katılımcıların 64.9%u çocuklarının ülkede iyi bir geleceğe sahip olacağını düşünmediğini belirtmiştir.

Katılımcıların 78.03%ü mahkemelerde zengin-fakir, torpilli- torpilsiz ayrımı olmaksızın herkesin eşit olduğu görüşüne katılmadığını belirtmiştir ki bu adalet sistemimize güven açısından oldukça düşündürücü bir sonuçtur.

Benzer bir şekilde ankete katılanların 56.4%ü ülkede suçun yapanın yanına kaldığını düşünmektedir.

Siyasete ve siyasi partilere inancın ne derece düşük olduğu

Ankete katılanların 70.72%si hata yapanın resmi kurum ve devlet memuru olması durumunda hukuk ve yargının kendilerini korumadığını düşünmektedir.

Ankete katılanların 79.63%ü devletin kurumları veya yetkilileri arasında hukuk kuralları dışına çıkanlar olduğunu düşünmektedir.

Ankete katılanların 85.54%ü ülke sorunlarının başkanlık sistemiyle çözülmeyeceğini düşünmektedir.

Ankete katılanların 80.64%ü mevcut siyasi partilerin halkın ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirtmiştir.

Buna karşılık ankete katılanların 70.83%ü yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olmadığını düşünmektedir.  Bu da aslında siyasete ve siyasi partilere inancın ne derece düşük olduğunun bir göstergesi olarak algılanabilir.

Ülkedeki mevcut siyasi partileri yeterli görmeyen katılımcılar, yeni bir partinin de yeni bir siyasi sistemin de çözüm olamayacağını düşünmektedir ki bu oldukça düşündürücü bir sonuçtur.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık