AktüelGazedda'nın Gündemikoronavirus“Hepimiz dayanışma ruhuyla katkıda bulunursak, başaracağız”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, zor bir dönemden geçildiğini ve herkesin dayanışma ruhuyla, yapıcı bir şekilde katkıda bulunması halinde başarılacağını bildirdi. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 16, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, zor bir dönemden geçildiğini ve herkesin dayanışma ruhuyla, yapıcı bir şekilde katkıda bulunması halinde başarılacağını bildirdi. Açıklama şöyle:

Tüm gezegene darbe vuran koronavirüsü salgını nedeniyle Kıbrıs toplumu ilk kez yaşanan bir durumla karşı karşıya bulunuyor. Endişelerin olması doğaldır, ancak hiçbir şekilde paniğin hakim olmaması gerekir. Eğer hepimiz uzmanların dediklerini harfiyen uygularsak, bireysel ve koletif düzeyde yapmamız gerekenlere uyarsak, yolun sonuna sağ ve salim ulaşacağız.

Dün hükümet salgından korunma için önlemleri duyurdu. Bu önlemleri selamlıyoruz. Kesin görüşümüz, böylesi anlarda önerilerde bulunması gerekenlerin özel uzmanlar olduğudur. Politikacıların rolü bilimsel öneriler temelinde kararlar almaktır.
Anastasiadis hükümeti toplumsal baskının ardından tatmin edici olarak değerlendirilen önlemlerin dün akşam alınmasına karar verdi. Bu önlemler paketinin oluşturulmasında Perşembe günü Maliye Bakanı ile toplantıda sunduğumuz önerilerimizin çoğunun dikkate alınmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz.

Bununla birlikte hükümetin derinlemesine ve ciddi olarak değerlendirmesi gereken önlemlerle ilgili bazı meseleler söz konusudur. Ortaya çıkan çok yönlü sorunlara karşı koyulmasında yapıcı olarak katkıda bulunmayı isteyerek şu düşünce ve önerileri sunuyoruz:

1. Önümüzdeki ilk konu ilan edilen önlemlerin yaşama geçirilmesi için etkin uygulama mekanizmalarının ne derece var olduğudur. Özellikle emekçilerin hastalık ödeneği başvurularına yönelik önlemle ilgili olarak hükümet yapılacak olan binlerce başvuruya yanıt verilmesi için devlet mekanizmasının hazır olmasını sağlamalıdır.

2. KDV’nin düşürülmesine yönelik önlemle ilgili olarak görüşümüz bunun pratikte uygulanamayacağı ve sonuçta bundan yararlanacak olanların halkın değil, sadece iş insanları olacağıdır. Bu nedenle KDV’nin düşürülmesi yerine elektrik enerjisi fiyatının düşürülmesini öneriyoruz. Böylesi bir uygulama derhal yaşama geçirilebilir ve bu önlem her yurttaşın ve her işletmenin soluk almasına yardımcı olacaktır.

3. Ürün tedarikinde yaşlılara ve risk grubundaki bireylere hizmet edecek seyyar ekiplere yönelik önlemle ilgili olarak, bütün ilçelerde AKEL kadro ve üyelerini bu önlemin yaşama geçirilmesi için gönüllü olarak katkıda bulunmak üzere devlet mekanizmasının hizmetine sunmayı kararlaştırdık.

4. Öğrenci olmayan ve kişisel nedenlerden dolayı yurtdışında olan ve olmaya devam eden yurttaşlarımız için özel düzenlemeler yapılmasına yönelik acil ihtiyaç vardır. Bu insanların kalacak yerleri ya da ek gelirleri yoktur ve devlet bu insanları desteklemelidir.

5. Temel ihtiyaç maddelerinde vurgunculuğa karşı derhal önlemler alınması ve yakıt fiyatlarına sınırlama koyulması yönünde geçen hafta sunduğumuz önerileri tekrarlıyoruz.

6. Kendi sigorta yatırımlarını kendileri yapan emekçilerle ilgili olarak hükümetin kararlaştırdığı önlemler olumlu olmakla beraber yeterli değildir. Ek önlemlerin alınması gerekir.

7. Ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerle ilgili özlü önlemlerin alınmasını Merkez Bankası’ndan duymayı büyük ilgiyle bekliyoruz. Banka borcu olanların ikamet ettiği eve ya da küçük işletmeye yönelik haciz işlemlerinin ertelenmesi önerimizi hatırlatıyoruz. Ayrıca olağanüstü durum devam ettiği sürece taksit ödemelerinin ertelenmesini de öneriyoruz. Borçlarını ödeyebilme imkanı olan herkesi bunu yapmaya devam etmeye çağırıyoruz.

8. Son olarak da kira ödemeyen kiracıların çıkarılması işlemlerinin hızlandırılması için kısa bir süre önce Meclis’te onaylanan yasanın uygulanmasının ertelenmesini öneriyoruz.

Zor bir dönemden geçiyoruz. Bununla beraber hepimiz yapıcı bir şekilde ve dayanışma ruhuyla katkıda bulunursak, başaracağız.

Buradan bir kez daha sağlık emekçilerine büyük bir teşekkürü dile getirmeyi istiyoruz. Onlar, tüm bu süre boyunca hastaların tedavisi, olağanüstü önlemlerin yaşama geçirilmesi, vakaların bakımı ve salgına karşı koymada Kıbrıs toplumunun tümününe yardımcı olmak için kendilerini de aşarak çalışıyorlar.

Umutlarımız ve beklentilerimiz bilimde ve bilim, tüm bunları kötü bir rüya olarak aşması ve ilerlemesi için gereken gücü insanlığa tekrar verecektir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık