AktüelGazedda'nın GündemiHemşireler hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldı

Tabipler Birliği, Hekimler Sendikası ve Tabipler Odası tarafından yapılan açıklamada, hastane polisinin olaya ilgisiz kaldığı ve gereken yasal sürecin başlatılmadığı da belirtildi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 13, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

2021 yılının Hemşireler Günü’nün arifesinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde görevi başındaki hemşirelerin, hastalarına sağlık hizmeti sunduğu sırada bazı hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldığı belirtildi. Tabipler Birliği, Hekimler Sendikası ve Tabipler Odası tarafından yapılan açıklamada, hastane polisinin olaya ilgisiz kaldığı ve gereken yasal sürecin başlatılmadığı da belirtildi. Açıklama şöyle:

11 Mayıs 2021 tarihinde, yani 2021 yılının Hemşireler Günü’nün arifesinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde görevi başındaki hemşirelerimiz, hastalarına sağlık hizmeti sunduğu sırada bazı hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalmıştır.

Her zaman olduğu gibi yine hastane polisi olaya ilgisiz kalmış ve gereken yasal süreci başlatmamıştır. Çalışanların Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gidip şikayetçi olmaları istenmiş; serviste yatan hastaların tedavilerinde kesinti olmaması için hemşirelerimiz görev yerlerini terk etmemiş ve haliyle şikayette bulunamamıştır. 

Hastaları ve çalışanları korumak devletin görevidir. Bu konuyla ilgili Hükümeti ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet ederiz.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki ‘sağlık çalışanına yapılan saldırı’ hizmet almayı bekleyen hastaların tedavisini olumsuz yönde etkileyeceği için aslında sağlık hizmetine ihtiyacı olan ‘hastalara yapılan saldırıdır’. 

Yıllar içerisinde ülkemizin önemli bir halk sağılığı sorunu haline gelen ve gün geçitikçe artan şiddet olaylarının nedenlerinin giderilmesi ve şiddete karşı alınacak önlemler konusunda, yöneticileri sorumluluk almaya çağırırız. 

Hastalarımız ve çalışanlar telafisi mümkün olmayan bir zarar görmeden önce sağlıkta şiddet sorununun çözümü için gerekli yasal düzenlemenin yapılması, eksikliklerin giderilmesi, eğitimin yapılması, güvenliğin sağlanması gibi konularda yetkililer üzerlerine düşen görevi yerine getirmelidir. Sürecin takipçisi olacağımızı ve her zaman olduğu gibi Covid-19 pandemisi döneminde de her türlü riske rağmen görevinin başında olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddete tolerans göstermeyeceğimizi kamuoyuna duyurur, şiddet eylemini gerçekleştiren kişileri kınarız.  

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık