EkolojiHayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı Projesi ile Güngör Düzenli Depolama Alanı projeleri birleştirildi

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Alanında, Avrupa Birliği Mali yardım kapsamında yapılacak olan Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı Projesi ile Güngör Düzenli Depolama Alanı projelerinin birleştirilerek birlikte yürütülmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Bu amaçla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı ve İçişleri Bakanlığının Güngör Katı Atık Düzenli Depolama alanı 2. Hücre Yapımı projelerinin birbiriyle eşgüdüm içerisinde ve entegre olarak yürütülmesi bağlamında gerçekleştirilen toplantılar sonucunda...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 28, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Alanında, Avrupa Birliği Mali yardım kapsamında yapılacak olan Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı Projesi ile Güngör Düzenli Depolama Alanı projelerinin birleştirilerek birlikte yürütülmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Bu amaçla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı ve İçişleri Bakanlığının Güngör Katı Atık Düzenli Depolama alanı 2. Hücre Yapımı projelerinin birbiriyle eşgüdüm içerisinde ve entegre olarak yürütülmesi bağlamında gerçekleştirilen toplantılar sonucunda İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

AB Koordinasyon Merkezi Yetkilileri, Veteriner Dairesi ve Çevre Dairesi Müdürlerinin de katıldığı toplantı sonunda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz iki projenin eşgüdümlü ve entegre bir yapıya kavuşması amacıyla işbirliği protokolüne imza atmışlardır.

İki Bakanlık arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ortaya çıkacak bütünleşmiş proje kapsamında hayat bulacak olan yeni tesis; çevre dostu ve kendi enerjisini üretecek bir sisteme sahip olacaktır. Tesisin çalışması için ihtiyaç duyulan enerjiyi ise atıklardan elde edilecektir. Tesisin çevre dostu oluşu yanı sıra ortaya çıkacak fazla enerjinin ise tasarruf maksatlarıyla KIB-TEK ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık