koronavirusHalkın büyük çoğunluğu 1 Temmuz’da uçuşların başlamasına karşı

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel, halkın büyük çoğunluğunun 1 Temmuz tarihinden itibaren ülkeye uçuşların açılmasına karşı olduğunu söyledi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 26, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel, halkın büyük çoğunluğunun 1 Temmuz tarihinden itibaren ülkeye uçuşların açılmasına karşı olduğunu söyledi.

Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde halkın uçuşların açılmasını istemediğini ve ülkede işlerin yanılış yöne gittiğini düşündüğünü dile getiren Yücel, genel olarak ülkenin ekonomik durumu ve geleceği hakkındaki beklentilerin de oldukça kötü olduğunun görüldüğünü kaydetti.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, Merkez’in Haziran ayında 5 yüz kişi ile yapılan telefon anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Yücel, Merkezin her üç ayda bir düzenli olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçmekte olduğunu ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisinin yanında yaşanan gelişmelerden ne şekilde etkilenildiğinin de gözlemlendiğini kaydetti.

Yapılan çalışmada katılımcıların yüzde 76.9’unun ülkedeki işlerin yanlış bir yönde gittiğini belirttiğini dile getiren Yücel, katılımcıların ülkenin ekonomik durumu ve geleceği hakkındaki beklentilerinin de oldukça kötü olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 84.7’sinin 2 sene içerisinde ülke ekonomisinin daha kötü bir durumda olacağını belirttiğini de kaydeden Yücel, ekonomide açılmayla birlikte biraz rahatlama gözlemlendiğini de söyledi.

Şu anda rahat bir hayat sürdüğünü belirtenlerin oranının yüzde 22.4,  zor durumda olduğunu belirtenlerin oranının ise yüzde 29.4 olduğunu vurgulayan Yücel, Mayıs anketinde rahat bir yaşam sürdüğünü belirtenlerin oranının yüzde 20.2, zor durumda olduğunu belirtenlerin oranının ise yüzde 32.8 olduğunu anımsattı. 

Mutluluk oranında artış gözlemlendi

Bu dönemde mutluluk oranında bir artış olmasının da sevindirici olduğuna dikkat çeken yücel, korona dönemindeki kısıtlamaların kaldırılması ve korona ile ilgili kaygının azalmış olmasının da mutluluk rakamlarında bir artışa yol açtığını kaydetti.

Yücel, Nisan ayında 5.20,  Mayıs ayında ise 5.64 olan mutluluk ortalamasının bu ankette 6.71’e yükseldiğini belirtti.

Korona dönemi ve sonrasında sosyal güven oranlarında çok ciddi bir düşüş yaşandığını dile getiren Yücel, Haziran anketinde bu puanın düşmeye devam ediyor olmasının da ilerisi için düşündürücü olduğunu kaydetti.

Büyük bir çoğunluk 1 Temmuz’da uçuşların açılmasına karşı

Ankete katılanların yüzde 63.2’sinin hükümetin 1 Temmuzda uçuşları açma kararını desteklemediğini belirten Yücel, katılımcıların yüzde 90’ının ülkenin yeni bir koronavirüs dalgasına hazır olmadığını da düşündüğünü kaydetti.  

Ülkede çevre koruma duyarlılığı çok düşük

Katılımcılardan ayrıca ülkeye sıralanan başlıkların her biri için 10 üzerinden karne puanı vermelerini isteyen Yücel, ülkede çevre koruma duyarlılığının 10 üzerinden 2.55 ile en düşük seviyede çıktığına dikkat çekerek, ülkede 10 üzerinden 5.33’lük bir oranla en yüksek puanı da kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığının aldığını kaydetti.

Üretime dayalı istihdam olanaklarının ise 3.89’luk bir oranla puanlandığını dile getiren Yücel, düşünce, ifade ve hak arama özgürlüğünün de 3.80’lik puanlama ile altlarda kaldığını söyledi.

Barış ve huzur ortamının sorulması üzerine katılımcıların 10 üzerinden 4.67 puanlama yaptıklarını kaydeden Yücel, eğitimde kalite ve eşit erişimin de 3.61’lik bir oranla yarıdan az bir puanlan aldığının gözlemlendiğini belirtti. 

Ankete katılanların 76.9%’u ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünmektedir.

Katılımcıların 40.41%i önümüzdeki 2 sene içerisinde kendi şahsi ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünmektedir.  Buna karşılık 39.59% ayni kalacağını, 20% ise daha iyi olacağını öngörmektedir.

Ülke ekonomisinin gelecek 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünenlerin oranı 84.7% olmuştur.  Bu oran Mayıs 2020 anketinde 75.31% idi.  9.01% ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde ayni kalacağını, 6.29% ise daha iyiye gideceğini öngörmektedir. 

Mayıs ayında rahat bir yaşam sürüyor olduğunu belirtenlerin oranı 20.2% iken bu oran Haziran ayındaki ankette 22.4% olmuştur.  Ekonominin açılmasıyla birlikte bir rahatlama olduğu gözlemlenmektedir. Zor durumda olduğunu belirtenlerin oranı ise 29.4%’tür.  Bu oran Mayıs anketinde 32.8% idi. 

Mutluluk

DönemMutluluk (0-10)
Mart 20155.54
Haziran 20156.20
Eylül 20155.73
Ocak 20166.38
Nisan 20166.81
Temmuz 20165.81
Ekim 20165.66
Ocak 20176.02
Nisan 20176.27
Temmuz 20176.42
Ekim 20176.27
Şubat 20186.80
Haziran 20186.59
Eylül 20185.43
Aralık 20186.25
Mar 20196.71
Haz 20196.64
Eylül 20196.34
Aralık 20196.87
Nisan 20205.20
Mayıs 20205.64
Haziran 20206.71

Bu dönemde mutluluk oranında bir artış olması da sevindiricidir.  Korona dönemindeki kısıtlamaların kaldırılması ve korona ile ilgili kaygının azalmış olması da mutluluk rakamlarında bir artışa yol açmıştır.  Nisan ayında 5.20,  Mayıs ayında ise 5.64 olan mutluluk ortalaması bu ankette 6.71’e yükselmiştir.

SOSYAL GÜVEN

Sizce genel olarak insanlara güvenilebilir mi yoksa insanlarla iletişimde her zaman çok dikkatli mi olmak gerekir?  2.04

  İnsanlarla her zaman çok dikkatli olmak gerekir           Genellikle insanlara güvenilir
0001020304050607080910
DönemSosyal Güven (0-10)
Mart 20152.49
Haziran 20151.72
Eylül 20152.15
Ocak 20163.17
Nisan 20162.69
Temmuz 20162.01
Ekim 20162.04
Ocak 20173.50
Nisan 20172.02
Temmuz 20173.02
Ekim 20172.04
Şubat 20183.49
Haziran 20183.48
Eylül 20182.04
Aralık 20183.85
Mart 20192.79
Haz 20192.96
Eylül 20193.69
Aralık 20194.43
Mayıs 20202.04
Haziran 20202.02

Bu dönemde sosyal güven oranlarında çok ciddi bir düşüş yaşanmış olması da ilerisi için düşündürücüdür. 

Yaşanabilirlik Puanı: 10 üzerinden 6.28

 Ülkenin 10 üzerinden yaşanabilirlik puanı da bu dönemde 6.28’e yükselmiştir. Mayıs ayında bu puan 5.93’e gerilemişti. 

 Mart 19Haz 19Eyl 019Ara 19May 20Haz 20
Yaşanabilirlik65.935.626.275.936.28

Ankete katılanların 63.2%si hükümetin 1 Temmuzda uçuşları açma kararını desteklemediğini belirtmiştir. 

Katılımcıların 90%’ı ülkenin yeni bir koronavirüs dalgasına hazır olmadığını düşünmektedir.  Ülkenin hazır olduğunu düşünenlerin oranı sadece 4.6%’dır. 

Katılımcılardan ayrıca ülkeye sıralanan başlıkların her biri için, 0 en düşük 10 en yüksek olacak şekilde, 10 üzerinden bir karne puanı vermeleri istenmiştir.  Tüm bu kriterlerde ülkenin ortalama puanı 3.79 olmuştur. 

Buna göre ülkenin ortalama üzeri tek puanı 10 üzerinden 5.33 ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı olmuştur. 

En düşük puan ise 2.55 ile çevre koruma duyarlılığı olmuştur.

 PUAN (0-10)
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı5.33
Barış ve huzur ortamı4.67
Üretime dayalı istihdam olanakları3.89
Düşünce, İfade ve hak arama özgürlüğü3.80
Eğitimde kalite ve eşit erişim3.61
Sağlıkta altyapı ve eşit erişim3.34
Gelir dağılımında adalet3.13
Çevre korumada duyarlılık2.55
Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık