AktüelGazeddablogMertkan HamitGüneyde çalışan emekçiler haklıdır! – Mertkan Hamit

Güneyde çalışan emekçiler haklıdır...
Mertkan Hamit Mertkan HamitAralık 16, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

1. Güneyde çalışan emekçiler haklıdır…

2. Güneyde çalışan emekçilerin mağduriyetini, kuzeyde çalışan emekçilerle karşılaştırmak anlamsızdır.

Bunun birçok nedeni vardır:

 a. Güneyde çalışan emekçiler, kktc sosyal sigortalar koruması altında değildir, sigortalar bünyesinde oluşturulan destek mekanizmalarından yararlanamamaktadır.

b. Güneydeki destek mekanizmalarından da yararlanamazlar çünkü iş kolları faaliyetteyken, işyerlerine erişemiyor olmalarına dair Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin bir politikası yoktur.

c. Kuzey ve güney yönetim erkleri, yeşil hattan geçerek çalışma yaşamına dahil olan kişilere hizmet eden politik araçlar geliştirmemişlerdir. Bu bağlamda güneydeki emekçiler her iki taraftaki yönetim erkleri tarafından da korunmamaktadır.

d. Güneyde çalışan emekçiler, beyinlerdeki bariyerlere rağmen hayatlarını kazanmaya çalışmaktadır.

e. İster düz işçi, ister beyaz yakalı bir işyerinde çalışan olsun, güneydeki emekçiler de, çalışma hayatı sırasında karşılaşılan sorunları deneyimlemekte, bununla beraber etnik kökene dayalı siyasetin bu kadar yoğun gerçekleştiği bir coğrafyada farklı sorunları da deneyimlemektedir.

3. Güneyde çalışan emekçilerin maddi kazançlarının farklı bir para birimi olması üzerinden suçlu gibi gösterilmeleri anlamsızdır. Kuzeydeki ücret politikasının kötü olmasından şikayeti olanlar, yaratılan mağduriyeti bununla eşitlemeye çalışması saçmalığın daniskasıdır.

4. Bir ülkenin yurttaşının mağdur edilmesi ile yabancı bir kişinin mağduriyetini de eş göstermek makul bir argüman değildir. Çünkü temelde bir yabancı ile yurttaş arasındaki temel fark birinin ilgili ülkeye vatandaşlık bağı ile ilişki kurmasıdır. Bu zaten bir yabancıya göre daha fazla haklara sahip olduğunun beyanıdır. Vatandaş ile yabancı farklı hukuki statülerdir. Yabancı işçiler de mağdur edilmemelidir. Yabancı işçiler de emeklerinin haklarını almalıdır. Ancak yabancı ile yurttaş arasında bir fark vardır. O yüzden aynıymış gibi yapınca, bu kesimler aynı olmayacaktır.

5- Covid-19 konusunda güneyden vakalar emekçiler üzerinden taşınmaktadır diye bir iddia söz konusudur. Bu iddianın henüz kanıtlanmış bir belgesi yoktur.

6. Güneyde çalışan emekçilerin, güneydeki vaka sayısındaki artıştan dolayı daha sıkı denetlenmesi gerekli olabilir. Gerekirse, her yeşil hattan kuzeye geçişte PCR testi yapılarak, ertesi sabaha kadar sonuçları öğrenilebilir. Söz konusu kamu sağlığının korunması ise bu kişilere PCR testleri ücretsiz olarak yapılır. Akşamdan sabaha eğer varsa temas ettiği kişilerin listesini geçiş noktasına kapalı olarak bırakmaları istenebilir. Belli bir süre içinde pozitif durumu olmayan kişilerin de, geçişlerde bıraktığı listeler imha edilerek özel hayatın gizliliği ihlal edilmeden geçişlerin sürekliliği sağlanabilir.

7. Güneyde çalışan emekçiler yok sayılmayarak, yaşama pratiklerine uygun olarak geçişlerine izin vermek mümkündür. Niyet mağduriyet yaratmak değil de, çözüm odaklı konuya yaklaşmak ve ayrılıkçı fantaziler kurmak değilse makul çözümler üretilebilir.

Tekrarlamakta yarar var. Güneyde çalışan emekçiler haklıdır!

Mertkan Hamit

Mertkan Hamit

Ekonomist, Araştırmacı. İnsan Hakları üzerine Doktora adayı. Mağusa İnisiyatifi aktivisti. Photo Credit: https://www.instagram.com/richardahnert/

LGBT kitapcık