GazeddablogkoronavirusMurat KanatlıGülümseyen değil iş üreten bakan lazım – Murat Kanatlı

Gene ciddi bir yanılsama içindeyiz. Ali Pilli iyi bir bakan değildir.
Murat Kanatlı Murat KanatlıŞubat 5, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Gene ciddi bir yanılsama içindeyiz. Ali Pilli iyi bir bakan değildir, bugün ne yaşanıyorsa onun yetersiz, bilgisiz, kapasitesiz bakan olmasından yaşanıyor, sempatiklik belirtilerine kanıp destek olanlar da aslında sorunun büyümesine yardımcı olmaktadır. Kriz başlangıcından bugüne tam 1 yıl oluyor, bugüne kadar Bulaşıcı hastalıklar yasası tam olarak çalışmadı, bu yönde yeterli çalışma yapılmadı, bu da Ali Pilli’nin yetersizliğinden, kapasitesizliğinden kaynaklanmaktadır, iyi doktor olabilir, konu doktorluğu değil, bakanlığıdır. Yasa neden çalışmıyor? çünkü yasada adı geçen komiteler çalıştırılmadı, tüzükler çıkarılmadı, ve ilginç olan hala daha  bu yönde hala çalışma yapılmamaktadır. Örneğin madde 5 Komitelerin neler olduğunu söyler:

5. Bulaşıcı hastalıkların sürveyansı, önlenmesi ve kontrolü ile ilgili aşağıdaki komiteler oluşturulur:

 (1) Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi,

 (2) Sürveyans Komitesi,

 (3) Laboratuvar Komitesi,

 (4) Enfeksiyon Kontrol Komitesi.

Üst Komite dışında hiçbiri yok! biz neden üst komite kararlarını tartışırık? Çünkü Ali Pilli 1 yıldır Sürveyans Komitesi’ni çalıştırıp kararlar almıyor, Madde 9 bu konu ile ilgili

“9.Sürveyans Komitesinin görevleri şunlardır:

(1) Bulaşıcı hastalıklara uygun, koruyucu ve karşı önlemlerin önerilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması amacıyla, bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü alanında yürütülen çalışmaların planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında, hastalık yayılma eğilimleri, hastalıklara yakalanmadaki risk faktörlerinin analizi ve epidemiyolojik çalışmaların yapılması da dahil verilerin analizini ve yorumlamasını yapar,

(2) Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine bilimsel ve teknik konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur;

(3) Sürveyans Komitesi çalışmalarında, Dünya Sağlık Örgütünün bulaşıcı hastalıklarla ilgili planını ve rehberlerini bir yol haritası olarak dikkate alır ve izler. Bu planın ve rehberlerin eylem planları şeklinde geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili çalışmayı yapar veya yaptırır”

yani bu komite çalışsa temaslı insanların takibi, kontrol için bilimsel neler yapıldığı DSÖ belgelerinden alınıp üst komiteye önerilebilir, bakan da ‘herkes kendini korusun’ diye açıklama yapmaz… peki PCR testleri bitti, yığılma oldu Bakan’ın bunda suçu ne mi diyorsunuz?

çünkü yasadaki 11. madde çalışmıyor

“11. Laboratuvar Komitesinin görevleri şunlardır:

 (1) Bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü sistemi içinde laboratuvar alanında yürütülen çalışmaların planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine bilimsel ve teknik konularda önerilerde bulunur;”

Tüzükler çıkmadığı için de Ali Pilli suçludur, tüzükler çıksa Hastanelerde Enfeksiyon Kontrol Komiteleri kurulacaktı, var mı?

“Hastanelerde kurulacak Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir”

buna benzer yasa içinde onlarca tüzük var, bakanlık bunları neden hazırlayıp yayınlamaz? tüzükler olmadan yasalar çalışamadığı için de Ali Pilli sorumludur…

Bu nedenle lütfen Ali Pilli iyi insan elinden geleni yapar demeyin, bu Kıbrıslı Türk toplumuna yapılan kötülük oluyor, onun beceriksizliği ile hastalık hızla yayılmakta ve bedelini toplum ödeyecek, bu süreçte esas ihtiyaç olan sempatik, hoş imajlı PR çalışmaları değil, bilimsel çalışmalara dayanan kararları alacak irade lazım, bunlar için de yukardaki komitelerin hemen çalışması, tüzüklerin bir an önce çıkması lazım, bunlar için de gülümseyen değil iş üreten bakan lazım…

Murat Kanatlı

Murat Kanatlı

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri, aktivist, anti-militarist, vicdani retçi

LGBT kitapcık