AktüelGazedda'nın Gündemi“Göstermelik bir seçim daha geride kaldı”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nin demokratik ortamda yapılmadığını belirterek, “Özgürlüğümüz için güçlerimizi birleştirebileceğimiz tek zemin anti-emperyalist mücadele zeminidir.” dedi.
Gazedda KıbrısOcak 25, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nin demokratik ortamda yapılmadığını belirterek, “Özgürlüğümüz için güçlerimizi birleştirebileceğimiz tek zemin anti-emperyalist mücadele zeminidir.” dedi. KSP, seçim değerlendirmesinde, yeterince örgütlülük sağlayamadığı için Bağımsızlık Yolu’nun desteklendiğine işaret edilerek, boykot kararının ters teperek  “UBP-DP Hükümeti” ile “CTP”yi güçlendirdiği ifade edildi.

KSP’nin Bağımsızlık Yolu’nu destekleme sebeplerinin sıralandığı değerlendirmede, yaşanan seçim deneyiminden her devrimcinin ders çıkarması gerektiği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

Ankara’nın istediği ve planladığı şekilde sonuçlanan göstermelik bir seçim daha geride kaldı. Kıbrıs Türk toplumunda TMT’nin kuruluşundan bu yana hiçbir seçimin demokratik bir ortamda yapılmadığını her vesile ile vurgulamaktayız. Ülkemizin işgal ve emperyalist boyunduruk altında olduğu koşullarda, demokratik bir seçim beklentimiz yoktu. Ankara, yine her zamanki gibi, taşıma oylar ve belirli bölgelere konumlandırdığı, denetim ve kontrolü altındaki seçmenlerin oylarıyla sandıktan istediği sonucu almıştır.  Hükûmet ettikleri dönemlerde ülkeye ve halkımıza yasatmış oldukları tüm sıkıntılara ve rezilliklere rağmen UBP ve CTP’nin seçimden birinci ve ikinci partiler olarak çıkmaları sağlanmıştır

Kitlelerin emperyalizme karsı mücadele bilincine ulaşmamış oldukları bir ortamda, işgale ve işgalcinin müdahalelerine tepki olarak aceleye getirilmiş, plansız ve örgütsüz bir boykot kampanyası yürütülmüştür. En belirgin özelliği ÇARESİZLİK üretmesi ve kitleleri bu çaresizlik içinde Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB’ye teslim olmaya yönlendirmek olan bu boykot kampanyası da ters tepmiş ve UBP- DP azınlık hükûmetini azınlık olmaktan çıkarmış, ‘Sol’un en gerici partisi CTP’yi güçlendirmiştir.

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak, 23 Ocak 2022 genel seçimlerine katılabilecek düzeyde bir örgütlülük sağlayamamamıza rağmen, secim ortamına kayıtsız kalamazdık. Kitlelerin, özellikle de işçi kitlelerinin emperyalizme karşı mücadele bilincine, öncelikle de EGEMENLİK ve BAĞIMSIZLIK bilincine ulaşmaları için Bağımsızlık Yolu ‘nu destekledik.  

Bağımsızlık Yolu’nu öncelikle;

1) Ortaya koyduğumuz 8 maddelik güç birliği kriterlerine en yakın parti olduğu,

2) isçi sınıfı ve emekçilerin yasam koşullarını iyileştirmeye yönelik önerileri olduğu için ve

3) Diğer tüm çözüm yanlısı partilerden farklı olarak Kıbrıs sorununun emperyalizmin bölgemizdeki hegemonya ve işgalleri sorunu olarak değerlendirmesi ve çözümünü emperyalistlerden bekleyen bir pozisyonu reddettiği için destekledik. Bu destek, KSP ile BY arasındaki siyasi ideolojik farklılıkların da tekrardan bilince çıkarılarak verilen bir destek olduğu vurgulanarak verilmiştir.

Yaşanan secim deneyiminden her devrimci ders çıkarmalıdır.

Bize göre Kıbrıs sorununu çözmenin yolu emperyalizme karsı mücadeledir.

Kıbrıs’ın her iki tarafındaki antiemperyalist sol güçler, kafa kafaya verip yaşananlardan dersler çıkarmalıdırlar. Ülkemizin emperyalist hegemonya ve işgal altında bulunduğu bu koşullarda, halkımızın kendi topraklarında egemen olması, ülkemizin bağımsızlığı için yürütülmesi gereken mücadelenin nasıl örgütlenmesi gerektiğine ayrıntılı bir şekilde kafa yormalıyız. Unutmamamız gereken en önemli nokta şudur: özgürlüğümüz için güçlerimizi birleştirebileceğimiz tek zemin antiemperyalist mücadele zeminidir.

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık