AktüelGazeddablogGıda krizi: Avrupa her gün otomobillerde 15 milyon somun ekmeğe eşdeğer tahıl yakıyor

Avrupa’nın biyoyakıt lobisi, Ukrayna ve Rusya’dan temel tahıl tedarikindeki düşüşe ve yaklaşmakta olan küresel gıda krizine rağmen, daha fazla tahıl yakılması için baskı yapıyor.
Gazedda KıbrısNisan 19, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

24 Mart 2022

Çeviren: Mestan Dilbilmez

Avrupa’nın biyoyakıt lobisi, Ukrayna ve Rusya’dan temel tahıl tedarikindeki düşüşe ve yaklaşmakta olan küresel gıda krizine rağmen, daha fazla tahıl yakılması için baskı yapıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, Avrupa her gün 10.000 ton buğdayı -15 milyon somun ekmeğe[1] eşdeğer- otomobillerde kullanılmak üzere etanole dönüştürüyor. Araştırmayı yürüten Taşımacılık ve Çevre Kuruluşu [Transport & Environment, (T&E)], buğday ve diğer gıda ürünlerinin biyoyakıtlara dönüştürülmesine son verilmesi çağrısında bulundu ve biyoyakıt lobisinin, vahim bir küresel gıda kıtlığı döneminde üretimi artırma yönündeki baskısını “ahlaksız” olarak nitelendirdi.

T&E biyoyakıt müdürü Maik Marahrens şunları söyledi: “Her yıl arabalarımıza güç sağlamak için milyonlarca ton buğday ve diğer hayati tahılı yakıyoruz. Küresel bir gıda krizi karşısında bu kabul edilemez. Hükümetler, hayati kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak için gıda mahsullerinin otomobillerde yakılmasını acilen durdurmalıdır.”

Araştırmaya göre, buğdayın Avrupa biyoyakıtlarından çıkarılması, Ukrayna’nın çöken buğday arzının %20’sinden fazlasını dengeleyecektir. Buğdayının %60’ından fazlasını, esas olarak Rusya ve Ukrayna’dan, ithal eden Mısır gibi ülkelerde, piyasaya bu ilave tahıl arzı hayat kurtarıcı olacaktır.

Bugün, T&E de dahil olmak üzere bir grup önde gelen Avrupa NGO’su, hükümetleri yakıt için gıda mahsullerinin kullanımını derhal durdurmaya çağırdı. Grup, insanlara ve ekonomiye istikrarlı enerji arzının sağlanmasının gıda güvenliği pahasına olmaması ya da gıda fiyatları enflasyonunun denetimden çıkmasına yol açmaması gerektiğini söylüyor.

Özellikle Avrupa’nın biyoyakıt lobisi (ePure ve Avrupa Biyodizel Kurulu) arasında, Rus petrolünün buğday, mısır, arpa, ayçiçeği, kolza tohumu ve diğer bitkisel yağlar gibi mahsullerden elde edilen biyoyakıtlarla değiştirilmesi yönünde artan çağrılar var. Bu, Putin’in Avrupa’nın ekmek sepetini kırıp geçiren Ukrayna’yı işgalinin ardından artan gıda fiyatlarına rağmen gerçekleşti. Ukrayna ve Rusya birlikte dünya çapında ticareti yapılan buğday ve arpanın yaklaşık dörtte birini, mısırın %15’ini ve ayçiçek yağının %60’ından fazlasını sağlıyor.

Avrupa, biyoyakıtlara ayırdığı -AB’nin tahıllar için ayırdığı tarım arazilerinin en az %10’una eşdeğer olan- tarım arazisi miktarını iki katına çıkarsa bile, bu, AB’nin Rusya’dan yaptığı petrol ithalatının sadece %7’sinin yerini alacaktır. Rusya’nın tüm petrol ithalatını yerli biyoyakıtlarla değiştirmek için, tahıllar için ayrılan tarım arazilerinin en az üçte ikisine gereksinilecektir.

Maik Marahrens, “Biyoyakıt sanayii, Rus petrolünün yerini alacak buğday ve mısır gibi daha fazla tahılı zorlamak için lobicilik çabalarını hızlandırıyor. Bunu yaparken insanların akaryakıt fiyatları konusundaki endişelerinden sinik bir şekilde yararlanıyor ve kârı gıda güvenliğinin önüne koyuyor. Bu ahlaksızlıktır, dünya çapında milyonlarca insan bir somun ekmeği bile karşılayamaz durumda” diyerek sözlerini bitirdi.

Editörün notu:

[1] 750 gramlık somuna üzerinden hesaplanmıştır.

Hükümetlere gönderilen mektuba şimdiye kadar imza atan NGO’ların listesi:

DUH

ZERO

Ecodes

Ecologistas

Biofuelwatch

RGO

Focus

Welthaus Graz

VCÖ

Transport & Environment

Legambiente

Circular Economy

IEW

2Celsius

The Corner House

Sustain The alliance for better food and farming

Transport Action Network

Feedback Global

UK Youth Climate Coalition

Wen (Women’s Environmental Network)

Faith for the Climate

Campaign against Climate Change

Global Justice Now

Kaynak metin: https://www.transportenvironment.org/discover/food-crisis-europe-burns-equivalent-of-15-million-loaves-of-bread-each-day-in-cars/

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık