AktüelGazeddablogMertkan HamitGezici anketinin gör dediği – Mertkan Hamit

Her anketin hata payı vardır, sonuçlarının spekülatif olma ihtimali vardır. Ancak, bu anketlerin gösterdiği eğilimler dikkate alma zorunluluğu vardır.
Mertkan Hamit Mertkan HamitKasım 6, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Anketler bir yönteme göre yapılıp öngörü sunmakta yardımcı olan araçlardır. Anketin güvenirliği kadar, toplumun tutarlılığını da tartışmak gerek. 

Gezici anketine göre, CB seçimlerinde %33,9 Tatar’a, %28,2 Akıncıya ve %19,7 Erhürman’a, %12,1 Özersay’a oy vereceğini söylüyor. 
Aynı isimleri doğrudan desteklemesi muhtemel siyasi parti eğilimleri ise %42,6 UBP, %25,3 CTP, %11,9 HP, %6 TDP şeklinde.
Federal çizgiyi destekleyen CTP – TDP oy oyranı %31,3, ancak Federal çözüm çizgisini destekleyeceğini açıklayan adaylara destek %47,2. 
İki devletli çözüm çizgisindeki UBP tek başına %42,6; HP eklenince bu görüş %54,5 oy oranına sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ancak iki devletli çözümü destekleyeceğini söyleyen adaylara destek %40,3 

Federal çözüm çizgisi, iki devletli çözümü savunan kişilerden kaydadeğer bir oranda öndeyken, Arıklı ve Denktaş’ın desteğinin ikinci turda, Ersin Tatar lehine katkı yapacağı, Erhürman oylarının bir kısmının da Tatar’a dönmesi muhtemel olduğu görülüyor. 
Bu sayede, kazanması en muhtemelen federalist çizgideki aday olan Akıncı’nın ikinci turda kaybetmesi ile sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. 

Anket, aslında şunu söylüyor; bilinen bir yaklaşımı sergilediğiniz ve davranış biçimlerinizi değiştirmediğiniz sürece; sonuçta federal çizgiyi savunan %47 oranındaki insanların iradesi ne cumhurbaşkanlığında, ne idarede ne de mecliste görünür olamayacak. 
Temsiliyet alanlarının azaltılması daha gergin bir politik ortam ve kutuplaşmanın tırmanmasına neden olabilir. 

Eğer eğilimler ankette söylendiği gibiyse ve bu anketin güvenilir bir referans olduğuna inanıyorsak; partilerin, örgütlerin ve bireylerin önceliklerinin, gündelik duygusal dalgalanmalara göre değişen davranışları değil, federal çözüm olduğunu hatırlaması ve buna göre bir yol haritası çizmesi gerekir. 
Anket sonuçları mutlak doğru değildir ancak çalışmayan bir alana müdahale yapılması için bir erken uyarı aracıdır.
Bu şekilde yaklaştığımız zaman belki de federal çözüm iradesinin toplumun çeşitli katmanlarında güçlü bir şekilde devam ettiğini ortaya koyan, cesaret ve akılla hareket edecek siyasi adımların çok daha gerekli olduğu sonucu ortaya çıkar. 
Bu noktada federal çözümü siyasi bir çıkış olarak gördüğünü iddia eden Akıncı ve Erhürman’a önemli görev düşmektedir. Hiçbir şey yokmuş gibi herkes kendi yolunda yürüyüp, bu süreçte siyasi sonuçlar yaratacak açılımlar yapmazlarsa HER İKİSİ üzerinden, nihayetinde federal çözümün kaybedeceği bir sonuç ortaya çıkabilir. 
Her anketin hata payı vardır, sonuçlarının spekülatif olma ihtimali vardır. Ancak, bu anketlerin gösterdiği eğilimler dikkate alma zorunluluğu vardır. 
Sonuçta, bir sürpriz yaşamak istemiyorsanız, siyasi sorumluluk ve cesaretle, bahsi geçen eğilimleri de hesaba katarak atılması zor olan adımları belirlemek gereklidir. Aksi halde yaşanılacak sürprizi kendi elinizle hazırlamış olursunuz.

Mertkan Hamit

Mertkan Hamit

Ekonomist, Araştırmacı. İnsan Hakları üzerine Doktora adayı. Mağusa İnisiyatifi aktivisti. Photo Credit: https://www.instagram.com/richardahnert/

LGBT kitapcık