AktüelGazeddablogMertkan HamitGeçişlerle ilgili adım atılmaması ciddi bir problem – Mertkan Hamit

Yaşanan ekonomik sıkıntının temeli, mevcut ekonomik düzenimizden dolayı toplam talebin azalmasından kaynaklanıyor.
Mertkan Hamit Mertkan HamitNisan 12, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Yaşanan ekonomik sıkıntının temeli, mevcut ekonomik düzenimizden dolayı toplam talebin azalmasından kaynaklanıyor. Şu an kamu harcamalarının en önemlisi olan maaş ve ücretlerin devamlılığı ekonominin devamlılığı için en önemli unsuru temsil etmektedir.

Hükümetlerin de bu bağlamda, kamudaki maaşlar üzerinde etkin çözümler uygulayamaması bir yana, kamunun reform edilmesine yönelik de adım atılması ihtimali de gün geçtikçe imkansızlaşıyor. Bir taraftan hantal bir kamu yönetimi ile etkin politikalar uygulanamazken, diğer taraftanda hükümette kalmak isteyen seçilmişler, sendikalarla kavga etmeden günü kurtaracak politikalar peşinde koşuyorlar. Yönetenler, sıkıştıkları zaman ise vergilendirme ile özel sektörün birikimlerini, yine kamu maaşlarına döndürüyorlar. Durum o kadar vahim ki, hükümet işyerlerine yaptığı 2000TL ve işçiler için yaptığı 1500 TL’lik “yardımı”, “gelir” kategorisine koyup bunu vergilendirmekten de beis görmemiştir. Diğer taraftan, hayatı ucuzlatmak yerine, KDV indirimini sadece işverenlere yansıtan çözümler bularak, günü kurtarma çabalarında bütüncül bir bakış açısına sahip olmadığına dair yeni örnekler ortaya koymaktadır.

Gelinen aşamada, ödemeler dengesinde oluşan anomali, cari açık üzerinde de baskı oluşturuyor.

Turizm ve yüksek öğretim gelirlerinin önemli bir derecede azalması, aynı zamanda da günü birlik güneyden gelen talebin 1 yıldır ortada olmaması ciddi bir sorundur.

Hükümet, ekonomik darboğaz konusunda kurlardan kaynaklı avantajı lehine kullanmayı geciktiriyor, oysa ki Güney – Kuzey arasındaki geçişlerin salgın ile ilgili kaygılara önlemler alarak kolaylaştırılmasının ekonomik etkisi piyasaya olumlu yansıyacağı açıktır.

Geçişlerle ilgili adım atılmasının ötelenmesi ciddi bir problemdir.

Dahası, 5+1 sonrası ortaya çıkacak olan iklimde geçiş noktaları ile ilgili muhafakazar tutumun derinleşmesi de ihtimal dışı değildir.

Bu konunun etraflı bir şekilde gündeme alınarak, kamu sağlığı konusunda kaygı oluşturmayan çözümlerle açılımların yapılması, geçişlere yönelik açılım politikalarının uygulanması gereklidir.

Mertkan Hamit

Mertkan Hamit

Ekonomist, Araştırmacı. İnsan Hakları üzerine Doktora adayı. Mağusa İnisiyatifi aktivisti. Photo Credit: https://www.instagram.com/richardahnert/

LGBT kitapcık