EditoryalGazedda Gelir – Gider Durumu ve Özeleştiri

Gazedda Kıbrıs Editoryal Kolektifi, şeffaflık ilkesi gereği gelir ve giderlerini kamuoyu ile paylaşıyor...
Editoryal Kolektif Editoryal KolektifAralık 8, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Ağustos 2018 itibarı ile GazeddaKıbrıs portalında haber üretimi, kamuoyu oluşturmak ve başka bir gazetecilik deneyimi ortaya sunmak için kolları sıvadık. Bu süreçte Gazedda’ya en önemli emeği  Hasan Yıkıcı sağladı. Bunun dışında gerek maddi, gerek manevi katkılar sunan, yazı yazan, içerik çevirisinde bulunan, bizleri haberlere dair uyandıran birçok kişinin desteği sayesinde bir alan yarattık.

Belirli periyodlarla maddi durumumuzu kamuoyu ile paylaşmanın, şeffaflık açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Öyle ki, kimi siyasi partilerin yada kamuoyuna çok daha fazla etki eden sivil toplum örgütlerinin, vakıfların gelir giderlerini paylaşmaz katkı aldıkları kişileri ortaya koymazken bunu yapıyor olmamızın bir örnek olduğu inancını korumaktayız.

Bir önceki mali raporumuzdan bugüne kadar geçen sürede belli başlı önemli olaylar yaşadık. Bunların belki de en önemlisi Hasan Yıkıcı’nın Gazedda’nın editoryal yapısından Yenidüzen gazetesine geçişi olmuştur. Yenidüzen gazetesindeki görevinde bol şans dilediğimiz Hasan Yıkıcı, bundan sonra podcast içerikleri ile bizlere katkı sağlayacak. Ancak haber ve içerik üretimi Gazedda Kolektifi ile devam edecek.

Bu sürecin bizleri nasıl etkileyeceğini ve içerik konusunda sürekliliği ve kaliteyi nasıl koruyacağımızı henüz çözebilmiş değiliz. Yolun başında kaynakları sınırlı ancak güçlü bir editör ile çalışırken, şimdi yeni bir model etrafında, içerik kalite ve sıklığını korumaya ve bizlere mali ve manevi destek veren takipçilerimizin arzuladığı ifade olarak hareket etmeye çalışacağız.

Son zamanlarda yaşanan editör krizinden dolayı bazı haberlerde beklenen kalitenin verilemediğinin, zaman zaman “hızlı” içerik üretme derdine düşüp, “kalite” beklentisinden ödün verdiğimize yönelik eleştirilerle karşılaştık. Bunların haklı ve yerinde eleştiriler olduğunun bilincinde olarak, içerik ve kalite konusundaki hassasiyetleri dikkate aldığımızı ve buna yönelik çalışma yapılmasının önemini kavradığımızı belirtmek durumundayız.

Gün geçtikçe, büyüyen bir mali desteğin müşterek bir medyayı yaratması ve toplumda temsil edilemeyen görüşlerine alan açmak için verdiğimiz çabaya karşı destek veren insanlara yönelik bir sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

Editoryal Kolektif olarak yayın çizgimizi geliştirecek her türlü öneri ve eleştirileri beklediğimizi ve nasıl bir medya sorusunun cevabının anlık bir cevabı olmadığının, bunun bir süreç olduğunun bilincinde, yaşadığımız sürecin bir unsuru olarak herkesin içine sinebilecek bir çizgiyi yakalama kaygısı ile hareket ettiğimizi belirtmenin önemli olduğuna inanıyoruz.

Temmuz 2019 sonunda 2 bin 670 TL birikim ile başladığımız yeni mali yılın beşinci ayında yani Aralık sonuna dair bütçemizin son durumunu sizlerle paylaşarak yaşanılan sürecin maddi ve manevi anlamda hızlı bir büyüme sürecine girdiğini belirtmemiz gerekmektedir. Ancak bu büyümenin devamlılığının sadece müşterekler arası bir ilişkinin sürekli olması ile mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Hedefimiz medya okuryazarlığını geliştirmek, alternatif bir ses olmak, konuşulmayanı konuşmaktır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi ana akım medya gelirini büyük şirketlerden yaparken, aksine haber yaptıklarında önemli gelir kaynaklarının kesilmesi riski ile karşılaşmaktadır.

GazeddaKıbrıs editoryal kolektifi olarak biz bu konuda da net bir tavır aldık ve bağımsız medya olarak hareket etmemiz için, bağımlılık yaratmayacak reklam ilişkilerine girmeye karar verdik. Bu bağlamda hesap vereceğimiz kişilerin okurlarımız olduğundan hareketle, okur destek fonunu niteliğinde bir çalışma başlattık

Patreon isimli sayfa üzerinden sürekli katkı yapmanın mümkün olacağı bir ortam yarattık. Hali hazırda başlayan bağış desteğinin artması için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Buna yönelik katkılarınız için https://www.patreon.com/gazedda adresinden istediğiniz kadar katkı yapabilirsiniz.

Geçtiğimiz 5 ay (Ağustos – Aralık) içinde 2 bin 670 lirası geçtiğimiz yıldan devreden, 15 bin 757 TL’si şahısların katkılarından toplanan ve 2 bin 900 lirası da reklam oluşan toplam 21 bin 327 TL toplanmıştır.

Bu paranın 8 bin 390 TL’si harcanmıştır. Harcamaların 390 Lirası site bakım masraflara, 8 bin Lirası ise maaş ve ücretler olarak ödenmiştir.

Şu anda GazeddaKıbrıs 12 bin 937 TL birikime sahiptir.

Yakında resmi olarak kurulacak olan bu para Yeni Medya Derneği hesabına aktarılarak, kar amacı gütmeyen bir kuruluş haline dönüşecektir.

  Gelir Gider
Şahıslardan alınan katkılar 15757  
Reklam olarak firmalardan alınan miktar 2900  
Ödenekler   8000
Site bakım ve masraf   390
Avans    
Geçen yıldan devir 2670
Biriken 12937
Toplam 21327 21327

Şahıslardan alınan katkılar ve reklam olarak firmalardan alınan miktar Ağustos – Aralık dönemini kapsamaktadır.

Devir ise Ağustos 2018-2019 arası net kalanı temsil etmektedir.

Editoryal Kolektif

Editoryal Kolektif

Gazeddakıbrıs Editoryal Kolektifi tarafından kaleme alınan değerlendirme yazıları...

LGBT kitapcık