AktüelGazedda 3 aylık gelir-gider ve tıklanma durumu

GazeddaKıbrıs olarak şeffaflık ve hesapverebilirlik kapsamında Nisan – Haziran 2020 ayı dönemindeki gelir gider bilgilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 2, 2020
Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
LGBT kitapcık

GazeddaKıbrıs olarak şeffaflık ve hesapverebilirlik kapsamında Nisan – Haziran 2020 ayı dönemindeki gelir gider bilgilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Mart 2020 sonunda Gazedda 7,630 TL birikime sahipti. 2020’nin ikinci çeyreğinde GazeddaKıbrıs’ta olağan harcamalar olan editör katkısı Nisan ve Mayıs aylarında sabit tutulmuştur. İstatistik Kurumunun Mayıs ayı için hesapladığı hayat pahalılığı oranının %3,34 olmasından ötürü, bu rakam editöryal katkıya aktarılmıştır. Haziran ayı ödeneği buna göre düzenlenmiştir.

COVID19 sürecinde Gazedda’nın yaşadığı en önemli sorunlardan biri, yaşadığımız siber saldırıydı. Bu saldırı güvenlik duvarı ile adımlar atmamıza neden olmuştur. Buna dair aylık maliyetler Gazedda giderlerine yansıtılmıştır.

Bununla beraber, bu süreçte Gazedda TV, konusunda çalışmalar başlamış ve Temmuz ayı itibarı ile Gazedda TV’de canlı yayın faaliyetlerini başlatacağımızın kararı alınmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılacaktır.

Geçtiğimiz raporda, Avrupa Birliği destekli sivil alan projesinden sağlanan katkının henüz elimize ulaşmadığını belirtmiştik. Geçen süre içinde ilgili katkının Podcast yayınları için olan bölümü tarafımıza ulaştırılmıştır.

Ayrıca, geçen süre içinde Avrupa Birliği tarafından desteklenip, Peace Players tarafından uygulanan Geleceğe İlham Ver projesi kapsamında 2 stajyer bir de dışardan gönüllü stajyer ile önümüzdeki süreçte 3 gönüllü de GazeddaKıbrıs’a katkı sunacaktır.

Ocak – Mart hesapları sonrası, toplam gelir 19436 TL, toplam gider 11806 TL olmuştur. Şu anda Gazedda Kıbrıs’ın öz birikimi 7630 TL tutarındadır.

Geçtiğimiz dönemlerde Patreon gelirlerinde genel anlamda bir gerileme olduğu gözlenmektedir. Bunun en önemli sebebinin, hanehalkı bütçesinin daralması ve COVID19 nedeniyle belirsizliklerin artmasından dolayı kişilerin harcamalarındaki önceliklerinin değişmesi olarak yorumlamaktayız. Ancak, Patreon dışında da çok önemli katkılar yaparak Gazedda’nın genel anlamda ilerlemesine katkı konulduğunu söylemek gerekir.

Her zamanki gibi, Gazedda’nın gelişmesi için Patreon üzerinden katkı yapabilirsiniz.

Aşağıda detaylı gelir gider bilgilerini bulabilirsiniz.GelirGider
Şahıslardan alınan katkılar15494
Reklam olarak firmalardan alınan miktar2620
Ödenekler6070
Site bakım ve masraf (spreaker)280
 
Geçen dönemden devir7630
Biriken19394
Toplam2574425744

GazeddaKıbrıs 3 aylık tıklanma raporu

Öte yandan, geçtiğimiz dönemde başlattığımız, tıklanma raporlarını yayınlamaya da devam ediyoruz. Google Analytics tarafından düzenlenen tıklanma raporlarımız şöyle:

GazeddaKıbrıs’ı, 1 Nisan 2020 – 1 Temmuz 2020 tarihler arasında 98 bin 624 tekil şahıs ziyaret etmiştir. Aynı dönem içinde toplam 241 bin 813 haber okunmuş, 98 bin tekil şahsın %65’i ise siteyi daha önce ziyaret etmeyen yeni okuyucular olmuştur.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..