AktüelEkolojiFosil yakıtların enerji tüketimindeki payı 10 yılda neredeyse hiç azalmadı

REN21 raporuna göre nihai enerji tüketiminde fosil yakıtların payı 2009’da yüzde 80,3 iken, 2019’da yalnızca yüzde 80,2’ye gerileyebildi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 16, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Yayınlanan bir rapor iklim değişikliği ile mücadele için gösterilen küresel çabalara ve yenilenebilir enerji yatırımlarında görülen hızlı artışa karşın fosil yakıtların enerji tüketimindeki payının 10 yılda neredeyse hiç değişmediğini ortaya koydu.

Uluslararası yenilenebilir enerji araştırma ve politika belirleme grubu REN21’in yayınladığı 2021 yılı Küresel Yenilenebilir Enerji Durumu Raporu’na göre nihai enerji tüketiminde fosil yakıtların payı 2009’da yüzde 80,3 iken, 2019’da yalnızca yüzde 80,2’ye gerileyebildi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise 2009’daki yüzde 8,7 seviyesinden 2019’da yüzde 11,2’ye çıkabildi.

Fosil yakıtlara destek altı kat daha fazla

Yeşil Ekonomi’nin aktardığı raporda son 10 yıldaki eğilime benzer şekilde 2020’de de dünya hükümetlerinin fosil yakıtları desteklemeye devam ettiğine dikkat çekildi.

Raporda göre Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin net sıfır hedefleri belirlemesine ve yeşil ekonomik toparlanma fonu duyurularına karşın, dünya hükümetleri Covid-19 döneminde fosil yakıtlar için yenilenebilir enerjiye sağladıklarından altı kat daha fazla fon sağladı.

Rapor hakkında değerlendirmede bulunan REN 21’in Yetkili Müdürü Rana Adib “Hükümetler sadece yenilenebilir enerjileri desteklemekle kalmamalı; aynı zamanda fosil yakıt kapasitesini de hızla kullanımdan çıkarmalıdır. Gelişmeyi hızlandırmanın iyi bir yolu da yenilenebilir enerjinin her bir ekonomik aktivite, bütçe ve kamu alımı için temel bir performans göstergesi olarak kabul edilmesidir. Böylece, her bir bakanlığın yenilenebilir enerjiye geçiş için kısa ve uzun vadeli hedef ve planlarıyla birlikte fosil yakıtlarını sonlandırmak için net tarihleri de bulunmalıdır dedi.

Türkiye jeotermalde ikinci sırada

Jeotermal ısıtmanın doğrudan kullanımında Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye, bu alanda İzlanda ve Japonya’dan ileride oldu.

Türkiye 50 GW’a ulaşan yenilenebilir enerji gücü ile 2020 sonu itibarıyla bu alanda 12’inci sırada yer alırken, kişi başı yenilenebilir enerji güç ortalamasının 0,2 MW olması nedeni ile bu alandaki sıralamada 38’inci sırada yer aldı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık