AktüelGazedda'nın Gündemi“Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesini talep edeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından Meclis’e sunulan Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın Meclis’te ivedilikle görüşülmesini talep edeceklerini belirtti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 22, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından Meclis’e sunulan Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın Meclis’te ivedilikle görüşülmesini talep edeceklerini belirtti. 

Özyiğit, ilgili tam paydaşlarla görüşülerek oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanan tasarının en erken zamanda hayat bulması için TDP olarak ısrarlı olacaklarını kaydetti. 

Ülkede ve dünyada özellikle de cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması ve şiddetin önlenmesi adına daha ileri adımlar atılması gerekliliği üzerinde duran Özyiğit, bunun ilk adımının Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın yaşam bulmasıyla atılabileceğini belirtti.

Özyiğit, TDP olarak Meclis’te söz konusu Yasa Tasarısı’nın tüm partilerin katılımıyla oluşturulacak bir AD-HOC komitede ivedilikle görüşülerek yasalaşması için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Cemal Özyiğit, Türkiye’nin, kadınlar başta olmak üzere herkesin şiddete maruz kalmadan yaşama hakkını korumayı öngören, cinsiyetler arası ayrımcılığın önlenip, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini de eleştirdi. Kadınlara Yönelik ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden çekilmeyi yanlış bir karar olarak niteleyen Özyiğit, bu karara yönelik tepkilerin haklılığına dikkat çekti. 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık