AktüelGazedda'nın GündemiEşcinsel aşkın ‘Erdoğan sevdasıyla’ karşılaştırılmasına karşı çıkıyoruz!

Kuir Kıbrıs, “Love Erdoğan” adlı billboardların daha önce yürütülen “Kamil abi, ben lezbiyenim” ve “Mediha deyze, ben geyim” billboardlarına yapılan saldırılar ile meşru kılınmasına karşı çıktıklarını bildirdi. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 12, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kuir Kıbrıs, “Love Erdoğan” adlı billboardların daha önce yürütülen “Kamil abi, ben lezbiyenim” ve “Mediha deyze, ben geyim” billboardlarına yapılan saldırılar ile meşru kılınmasına karşı çıktıklarını bildirdi. Açıklama şöyle:

Kuir Kıbrıs Derneği olarak 2007 yılından beridir lezbiyen, gey, biseksüel, trans, insterseks ve artıların (LGBTİ+) cinsiyet ifadesi, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliklerinden dolayı  ayrımcılıklara maruz kalmaması ve temel insan hak ve özgürlüklerine eşit bir şekilde  erişimi için mücadele etmekteyiz. Geçmişten günümüze hak temelli mücadele ederek; önce toplumdaki varlığımızı hatırlatmak, sonra da var olan ayrımcılığı ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz.

Farkındalık ve varoluşumuzu daha görünür kılmak amacıyla 2016 yılında “Kamil abi, ben lezbiyenim” ve “Mediha deyze, ben geyim” yazılı billboarlarımız, Kıbrıs’ın kuzeyinde çeşitli şehirlerde yer almıştı. Hemen ardından da birçok yerde bu billboardlar hem yırtılmış hem de cinsiyetçi karalamalar ile zarara uğratılmıştı. Bu billboardların zarar görmesine ve nefret söylemi içerecek şekilde müdahalelerin yapılmasına rağmen polis işlem yapmamış, suçlular üstünden 5 yıl  geçmesine rağmen bulunmamıştır. Günümüze geldiğimizde ise, “Love Erdoğan” yazılı billboardları karalayanları bulmak için aynı günden polis seferber olmuştur. Ayrıca birçok insan da “Love Erdoğan” billboardlarını savunmak için daha önce yürüttüğümüz billboard kampanyası örnek vermektedir. Bu örnek ve kıyaslamalara yönelik bir kez daha “nefret söylemi” ve “ifade özgürlüğü” arasındaki en önemli farkı hatırlatmak istiyoruz: LGBTİ+’lar, toplumda ayrımcılığa uğramakta ve en temel insan hakları ihlal edilmesinden dolayısıyla da kırılgan grup olarak adlandırılmaktadır. Kırılgan gruplara yönelik ayrımcı ve ötekileştirici söylemler “Nefret Söylemi” olarak adlandırılıp, ceza yasamıza göre cezai yaptırımının olduğunu bir kez daha hatırlatıp,   Erdoğan gibi siyasi figürlere yapılan eleştiriler, “İfade Özgürlüğü” kapsamına girdiğini vurgulamak isteriz.

Son olarak,“Love Wins”ve “Love is Love” sloganları ile yıllarca aşkın özgürlüğünü savunan LGBTİ+’lara yönelik “LGBT yok böyle bir şey” diyen Erdoğan’a “LGBTİ+, var böyle bir şey” ve “Nefrete inat, yaşasın AŞK” demek istiyoruz.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık