koronavirusEkonomik Destek Paketi açıklandı

Başbakan Ersan Saner, sokağa çıkma yasağının tüm ilçelerde 10 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 3, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Başbakan Ersan Saner, sokağa çıkma yasağının tüm ilçelerde 10 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

2020 yılından kalan ve mükellefiyetimiz kapsamında olan 1.500 TL ücret destekleri ile en fazla beş kişi çalıştıran işletmelere yönelik 2.000 TL’lik destekler toplamı olan 33 milyon TL, 5 Şubat 2021 tarihinde ödenecektir.

2020 yılında yaklaşık 60.000 çalışan için verilen sigorta prim desteği, 2021 yılı Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran ayına kadar yine en az 60.000 kişiyi kapsayacak şekilde aşağıda belirtilen şartlarda uygulamaya devam edilecektir. Prim destekleri 31 Aralık 2020 tarihli sosyal sigorta kayıtları esas alınarak aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

işletmelerin yüzde 84’üne denk gelen en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için daha önce uygulandığı şekilde sigorta primi işveren hissesinin tamamı, 11-20 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin yüzde ellisi, 21 ve üzeri çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin yüzde otuzu.

İstihdam Destek Merkezi Yönetim Kurulu tarafından kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde en fazla etkilendiği tespit edilen kapalı işletme çalışanlarına, işletmelerin kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak aylık en fazla 1.500 TL olacak şekilde destek ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme çalışanların hesaplarına yatırılacaktır.

Bu dönemde günü birlik çalışarak geçinen ve işsiz kalan sosyal yardım kapsamındaki hane halkına 2020 yılında yapılmış yardımlara Hükümetimiz tarafından yüzde 25 artış yapılmıştır. Bu çerçevede 2021 yılı Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere üç ay boyunca devam edecek yardımlar; tek kişi olanlar için 900 TL’den 1.125 TL’ye evli veya bakmakla sorumlu çocuğu olanlara 1.200TL’den 1.500.-TL’ye çıkarılmıştır.

Yeni bir uygulama olarak sosyal yardım alanlara 2021 Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere 3 ay süre ile yüzde 10,65 hayat pahalılığına ilave olarak yüzde 15 covid-19 yardımı verilecektir.

Yeni bir uygulama olarak engellilere 2021 yılı Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere 3 ay süre ile ilave yüzde 10,65 hayat pahalılığına ilave olarak yüzde 10 covid-19 yardımı verilecektir.

Daha önce açıklanan kredi paketleri ile 3.250 kişiye toplam 1 milyar 150 milyon TL KGF ve faiz destekli kredi kullandırılmıştır.  2021 yılında daha önce açıklanan kredi paketlerinden yararlanamamış, turizm taşımacıları için 15 milyon TL ve diğer küçük esnaf, tarım ve hayvancı için 105 milyon TL olmak üzere toplam 120 milyon TL tutarında yeni bir kredi paketi uygulamaya konulacaktır.

Söz konusu paket kapsamında, her bir işletmeye 120 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak olup bu tutarın, 100 bin TL’si amaca bakılmaksızın (sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borcu yoktur belgesi aranmaksızın) kullandırılabilecek, 20 bin TL’si ise işyeri kira kontratı ibraz edilmesi  kaydıyla kullandırılacaktır.

Söz konusu kredi ilk yılı ödemesiz 4 yıl vadeli ve yüzde 15 faiz oranı ile kullandırılacaktır.

Poliçeler yasası uyarınca “Yetersiz Bakiye – Tekrar İbraz” mühürü basılmış ve/veya ilk ibrazı yapılacak çekler için 15 iş gün olan ikinci ibraz süresi 22 iş gününe çıkarılacaktır.

2020 yılında kilovat başına 25 kuruş (10 kuruşa ilaveten 15 kuruş covid desteği)  olarak uygulanan elektrik desteği, 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında da devam ettirilecektir.

Pandemi nedeniyle tarımsal ve hayvansal alanlarda yaşanan sıkıntıların aşılması amacıyla Tarım Bakanlığı ve bağlı kuruluşların kullanımına 40 milyon TL covid desteği verilecektir.

Vakıflar İdaresi tarafından konut ve bazı istisnalar hariç işyerleri kira bedellerinde 2021 yılına yönelik olarak her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim yapılacaktır.

Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında Covid -19 pozitif temaslılarının karantinada kaldıkları sürelere karşılık, karantina ödeneği verilmesine yönelik düzenleme hayata geçirilmiştir.

2020 YILINDA COVİD -19 SALGINI NEDENİYLE KAMU MALİYESİ VE FON KAYNAKLARI KULLANILARAK İŞLETMELERE DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK YAPILAN DESTEKLER

DÜŞÜK FAİZLİ VE KGF DESTEKLİ KREDİ PAKETLERİ (İşletmelere Kredi Desteği, Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredisi, Otel İşletmeleri Kredisi başlıkları altında 3.250 işletmeye, 1 milyar 150 milyon TL kredi kullandırılmıştır.)1 Milyar 150 milyon TL kredi paketi için, 310 milyon TL yükümlülük üstlenilmiştir.
FAİZ DESTEĞİ Kullandırılan kredilerin piyasa faiz oranının altında kullandırılabilmesi için oluşturulan fon büyüklüğü      150 Milyon TL
  
KREDİ GARANTİ FONU DESTEĞİ Kredi paketleri çerçevesinde kullandırılan 1 milyar 150 milyon TL tutarındaki kredilere verilen garanti dolayısıyla KGF’nin yükümlülüğü.  110 Milyon TL
  
YASAL KARŞILIKLARIN KULLANDIRILMASINDAN DOLAYI MALİYENİN KAYBI   50 Milyon TL
  
İŞLETMELERE VE ÇALIŞANLARINA VERİLEN DESTEKLER 12 bin kişiye 9 ay boyunca 1500 TL Ücret Desteği, 8.000 küçük işletmeye 4 ay boyunca 2000 TL( 8000TL) hibe desteği, Yaklaşık 60 bin çalışana Yüzde 11 Sosyal Sigorta Prim Desteği  515 Milyon TL
  
BÜTÇEDEN YAPILAN DESTEK İşletmelere Elektrik Desteği, Çiftçiye, Tarıma Destek, Sosyal Yardım Nitelikli Hane halkına Destek, Pandemi Otel ve Yurt Ödemeleri, Taşımacılık Ödemeleri ve Covid-19 Amaçlı Sağlık Giderleri     227 Milyon TL
  
FERAGAT EDİLEN GELİRLER Vergi indirimleri ( 22 milyon TL) Elektrik faturalarında yapılan erken ödemelere yapılan indirimler (32 milyon TL)  54 milyon TL
DEVLETİN ÜSTLENDİĞİ YÜKÜMLÜLÜK1 Milyar 106 Milyon TL
Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık