AktüelGazedda'nın GündemiEğitim Bakanlığı okulları yüz yüze eğitime ne kadar hazırladı?

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ile birlikte yaptıkları tüm uyarılara rağmen, Eğitim Bakanlığı‘nın okulları Covid-19 önlemlerini uygulamadan açmak istediğini söyledi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 6, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ile birlikte yaptıkları tüm uyarılara rağmen, Eğitim Bakanlığı‘nın okulları Covid-19 önlemlerini uygulamadan açmak istediğini söyledi.

Maviş sendika adına ‘Uyarıyoruz’ başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, bütçeden fiziki yetersizliklere, teknolojik alt yapıdan toplu taşımadaki risklere kadar birçok konuda eksikliklerin ne olduğunu açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

“Eğitim Bakanlığı okulları yüz yüze eğitime ne kadar hazırladı?

Okullarımız bugün itibarı ile eğitim-öğretim hazırlıklarına başladı. Tüm öğretmenlerimizin, ailelerimiz ve öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve kesintisiz yüz yüze eğitime kavuşmasını dileriz.

İyi temennilerimizin yanında, üzülerek belirtiriz ki, sendikamızın ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin uyarılarına rağmen Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı sosyal mesafesiz, önlemsiz okulları açmak istemektedir.

Uyarıyoruz

Çocukların diz dize oturduğu sosyal mesafesiz ve kalabalık sınıflar, % 100 kapasite ile çalışacak olan okul taşımacılığı ve okula giriş çıkışlarda aileler ile ilgili testlerin belirsizliğinin salgına davetiye çıkaracağı konusunda kamuoyunu bir kez daha uyarıyoruz.

Alternatiflerimiz, önerilerimiz ve okulların hazır bulunuşları ile ilgili toplumla “şeffaf” bilgi paylaşımına devam edeceğimizin altını çizeriz. Bu anlamda okullarımızın yeni öğretim yılı öncesi eksikliklerini tespit etmek, kapasitelerini belirlemek ve ihtiyaç analizini yapmak üzere düzenlemiş olduğumuz “Okulların İhtiyaç Analizi Raporu” sonuçlarını sizlerle paylaşmayı bir görev bilmekteyiz.

Eğitime daha fazla bütçe

Sonuçlar, kamusal eğitime verilen önemin yeniden gözden geçirilmesinin, eğitime daha fazla bütçe ayrılmasının ve öğrencilerle öğretmenlere daha fazla yatırım yapılmasının elzem olduğunu açıkça göstermektedir.

Okulların %50’sinde hazır

Okullarımızın sadece yarısı bugün itibariyle eğitime hazır haldedir. Yaklaşık 50 okulda tadilat ve inşaat işleri halen devam etmektedir.

Okulların bir kısmı eksik kadro ile eğitime başlayacak

Öğretmenlerin bir kısmı okul açıldıktan sonra kadrolu olarak KHK tarafından, bir kısmı da geçici olarak Eğitim Bakanlığı tarafından atanacaktır. Hademe eksikliği ise ihale süreci sonunda okullara gönderilecektir.

Buna göre okullarımızda personel eksikliği de devam etmektedir. Bugün itibariyle okullarımızda 11 müdür, 8 müdür muavini, 80 ilkokul öğretmeni, 24 okulöncesi öğretmeni, 14 özel eğitim öğretmeni, 15 sekreter ve 37 hademe eksiği bulunmaktadır.

Okulların fiziki eksiklikleri var

Okullarımızda bir takım fiziki eksiklikler de görülmektedir. Okulların %71’inde kapalı spor salonu bulunmamaktadır. Okulların %33’ünde branş sınıfları yoktur.

Okulların %18’inde öğrenci tuvaleti, %11’inde öğretmen tuvaleti, %12’sinde sınıf, %13’ünde açık oyun alanı, %12’sinde kantin, %31’inde depo/ambar eksikliği vardır.

Okul güvenliği sorunu devam ediyor

Okul güvenliği tam olan okul sayımız sadece %14’tür. Geriye kalan okullarımızın güvenlik kamerası ve gece bekçisi gibi ihtiyaçları vardır.

Teknolojik ve materyal eksikliklerimiz var

Okullarımızda önemli miktarda teknolojik eksiklikler de bulunmaktadır. Okulların %70’inde akıllı tahta/projeksiyon aleti, %44’ünde bilgisayar/laptop, %42’sinde internet, %38’inde müzik sistemi, %33’üne klima, %28’inde fotokopi makinesi eksikliği vardır.

Spor malzemeleri, müzik çalgı ve aletleri, resim ve el işi malzemeleri sadece 16 okulumuzda eksiksiz bulunmaktadır. Geriye kalan okullarımızın bu malzemeleri eksiktir.

Sınıf boyutları sosyal mesafeye uygun değildir

Okulların %42’sinde sınıf boyutları ve öğrenci sayıları yeni dönemde sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenmeye uygun değildir.

Okulların %79’unda tekli masa ihtiyacı vardır

Sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenme gerekmesi halinde okulların %79’unda tekli masa, %32’sinde ek sınıf, %23’ünde ise sandalye ihtiyacı ortaya çıkacaktır.

Okullarda sosyal mesafe ve hijyen mazlemesi eksiklikleri var

Okulların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun açılması için elzem olan maske ve eldiven %75 okulda eksiktir.

Okulların %67’sinde öğrenciler için el jeli, %62’sinde sabit dezenfektan/jel kutuları, %57’sinde genel temizlik malzemeleri, %35’inde sıcaklık okuyucu eksikliği görülmektedir.

Toplu taşımacılık olan okullarda risk iki katıdır

65 tane okulumuzda öğrencilerin yüzde 31’inden fazlası toplu taşımacılık kullanmaktadır. İlköğretimde 6200 öğrenciye denk gelen bu rakam bulaş riskinin yoğunluğunu işaret etmektedir.

Kar-İş’in yakın zamanda 30 bin öğrenciyi 800 araçla taşıdıklarını ifade ettiği beyanatı, otobüs başına 37,5 öğrencinin taşınacağı anlamına gelmektedir.

Bu şekilde taşımacılık yapılan okullarda otobüslerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak öğrencileri taşıyıp taşımadıklarını sorumlu bakanlık tarafından sık sık kontrol edilmelidir.

Okulların bütçeye ihtiyacı var

Okullarımızın %50’sinin yıllık 10 bin ile 50 bin TL arasında bir bütçe ihtiyacı vardır. Okulların %23’ünün yıllık 50 bin ile 100 bin TL arası, %11’inin yıllık 100 bin ile 200 bin TL arası, %12’sinin ise yıllık 200 bin TL’den fazla bir bütçe ihtiyacı vardır. (Bkz. Tablo 5)

Eğitim bütçesi doğru veriler ile oluşturulsun

Bahse konu tüm bu eksikliklerin giderilmesi adına okullara bütçe oluşturulması çağrımızı yinelerken, yılsonu kamu bütçesi belirlenirken tüm bu verilerin dikkate alınarak eğitime ayrılan bütçenin “salgın koşulları da düşünülerek“ kesinlikle artırılması gerektiğini belirtiriz.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık