AktüelEkolojiDünyadaki insanların üçte ikisi iklim değişikliğini acil durum olarak görüyor

Birleşmiş Milletler Gelişim Programı tarafından yapılan ankete 50 ülkeden 1,2 milyon kişi katıldı. Türkiye'de 18 yaş altında iklimin acil durum olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 73.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 28, 2021
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Birleşmiş Milletler (BM) Gelişim Programı iklim değişikliği üzerine yaptığı ve 50 ülkeden çoğu gençlerden oluşan 1,2 milyon kişinin katıldığı ankete göre, dünyadaki insanların üçte ikisinin iklim değişikliğini küresel acil bir durum olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

Anket, insanların çoğunluğunun koronavirüs salgınına rağmen iklim krizini acil durum olarak gördüğü, gerekenin en kısa sürede yapılmasını düşündüklerini gösterdi.

Şu ana kadarki en büyük anket

Verileri geçen yıl ekim-aralık aylarında toplanan anketin, iklim değişikliği üzerine şimdiye kadar yapılan en büyük anket olduğu kabul ediliyor.

Ankete katılanlar, iklim krizinin önüne geçmek için sırasıyla ormanları korumak ve zarar görenleri yeniden ağaçlandırmak, yenilenebilir enerji ve iklim dostu tarımın uygulanması gerektiğini belirtti.

Yaş önemli bir faktör olmadı

Ankete katılan 14-18 yaş grubundaki gençlerin yüzde 69’u iklimin acil bir durum olduğunu belirtti. 60 yaş üzerindekilerde ise bu oranın yüzde 58 olduğu açıklandı. Bu iki veri de nesiller arasında büyük bir fark olmadığının işareti.Öte yandan, 16 ülkede yüzde beş oranında erkek, iklim krizini acil bir durum olarak tanımlarken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık‘ta en çok kadınlar ve kız çocuklar iklim konusundaki endişelerini belirtti. Bu durum da bazı ülkelerde cinsiyet faktörünün görüşlerde rol oynadığını gösterdi.

Ayrıca, iklim krizini acil durum olarak nitelendirme oranının eğitim düzeyiyle arttığı da görüldü.

En yüksek oran İtalya ve Birleşik Krallık’ta

İklim krizinin acil durum olduğunu en fazla belirten ülkeler yüzde 81’lik oranla İtalya ve Birleşik Krallık oldu. En düşük oran ise yüzde 50 ile Moldova oldu.

Türkiye‘de 18 yaş altında iklimin acil durum olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 73.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık