AktüelGazedda'nın GündemiDünya Bankası Anketi: Çözüme olan destek halen güçlü düzeyde

Her üç ayda bir Dünya Bankası tarafından AB finansmanıyla yapılan anket sonuçlarına göre, çözüme olan destek halen güçlü düzeyde...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 27, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Her üç ayda bir Dünya Bankası tarafından AB finansmanıyla yapılan anket sonuçlarına göre, çözüme olan destek halen güçlü düzeyde…

Dünya Bankası, Kıbrıs sorunu ile ilgili anket çalışması yaptı. Her 3 ayda bir AB finansmanıyla yapılan anketin Şubat 2020 sonuçlarına göre çözüme olan destek halen güçlü düzeyde.

Sonuçlarda Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler arasındaki temasın bugüne kadarki en üst seviyeye eriştiği ve  ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine olan talebin de  yüksek olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

Kararsızlar da var

Yapılan anket çalışmasında, Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürkler arasında çok sayıda kararsız da bulunduğu belirlenirken, çözümün halen istendiği ve iki toplumun birlikte yaşadığı dönemi deneyimlemiş nesillerin özellikle iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonu statükoya tercih ettikleri belirlendi.

Temasta artış

Geçtiğimiz bir yıllık süreçte, iki toplum arasındaki temasların arttığı da belirlendi. İki toplum arasındaki temas Aralık 2018’e kıyasla Aralık 2019’da %30 artış gösterdi.  Dünya Bankası tarafından yapılan değerlendirmede, “pozitif ve anlamlı temaslar hem toplumların kendi içindeki hem de toplumlar arası güvenin gelişmesine yardımcı olabilir” denildi.

Kıbrıslırumlardan ankete katılanların %23’ü ve Kıbrıslıtürklerden ankete katılanların %24’ü diğer toplumdaki çalışmayı düşünebileceğini de ifade etti.

Katılımcıların büyük çoğunluğu çözümü destekliyor

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Liderlerin üzerinde mutabık kalacağı bir çözüme olan destek yaygın olsa da çok sayıda kararsız birey de mevcuttur.  Hem Kıbrıslırumlar hem de Kıbrıslıtürkler’den her dört anket katılımcısından biri ya kararsızdır ya da Aralık 2019 anketini cevaplamamıştır. Geriye kalan katılımcıların Kıbrıslırumlardaki %61’i ile Kıbrıslıtürklerdeki %71’i çözümü desteklemektedir. Bu destek yüksek olsa da Temmuz 2019’daki en yüksek seviyesine göre daha düşüktür.

Tercih edilen çözüm konusunda Kıbrıslırum katılımcılar iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonu statükoya tercih ettiklerini belirtti. Kıbrıslıtürklerde ise iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon ve statüko eşit derecede tercih edilmektedir. Tercih edilen çözüm şekli nesilden nesile farklılık göstermektedir. Mevcut statüko öncesi dönemdeki Kıbrıs’ı tecrübe etmiş daha yaşlı Kıbrıslıların iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonu tercih etme olasılığı daha yüksektir.  Her iki toplumda da anket katılımcılarının çoğu güvenlik konusunun uluslararası yöntemlerden iki toplumlu yöntemlere kadar değişen bir yelpazede ele alınabileceğini düşünmektedir.”

“İki toplum arasındaki güveni güçlendirmek amacıyla çok şey yapılabilir”

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, liderlerin ortaya koyacakları çözüme olan desteğin güçlü olmasına rağmen iki toplum arasındaki güveni güçlendirmek amacıyla çok şey yapılabileceği de kaydedildi.

Açıklamada, güvenin düşük seviyede olduğu da belirtilirken, düşük seviyede olan güvenin ele alınmasına acilen ihtiyaç olduğu, bu durumun hem toplumların kendi içinde, hem de toplumlararası olan bir mesele olduğunun altı çizildi.

“Politika üreticilerine olan güven düşük”

Yalnızca her beş kişiden birinin politika üreticilerine güvendiği de belirlenirken, Kıbrıs barış sürecine sivil toplumun daha fazla katılım göstermesinin anket katılımcılarının en fazla talep ettiği üç unsurdan biri olduğu belirlendi.

Açıklamada şu ifadelere yer veridi:

“İyi olan haber ise iki toplum arasında sosyal temasın gerçekleşmesidir. Her zamankinden daha fazla insan diğer toplumla etkileşim içindedir. Bu gibi temaslar toplumlar arası güveni geliştirebilir. İki toplumdan insanlar arasındaki temas Aralık 2018’e kıyasla Aralık 2019’da %30 artış göstermiştir. Aralık 2018’de kadınlar arasındaki temas daha az olsa da Aralık 2019 itibariyle erkekler arası temasla aynı düzeye çıkmıştır.

Diğer toplumda çalışan ve çalışmak isteyenlerin sayısı şaşırtıcı biçimde yüksektir.  Kıbrıslırumlardan her dört kişiden birisi ile Kıbrıslıtürklerden her iki kişiden birisi ya diğer toplumda çalışıyor ya da çalışmayı düşünüyor.  Bunun ardında yatan ana sebep ise gelirin daha yüksek olmasıdır. Kıbrıslırum erkekler Kıbrıslıtürklerle çalışma konusunda kadınlara kıyasla daha isteklidirler (%30’a karşı %18). Değişik yaş grupları arasında farklılık bulunmamaktadır. Kıbrıslıtürklerden her dört kişiden birisi Kıbrıslırumlarla çalışıyor.  Buna ilaveten özellikle gençler olmak üzere dörtte bir de Kıbrıslırumlarla çalışmak istiyor.

Anketin tamamına ulaşmak için tıklayınız >>>

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık