AktüelGazedda'nın GündemiDoktorlardan da avukatlara destek!

Bağımsız yargı sloganıyla yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde eylem düzenleyecek olan avukatlara bir destek de doktorlardan geldi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 18, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Bağımsız yargı sloganıyla yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde eylem düzenleyecek olan avukatlara bir destek de doktorlardan geldi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, yargı sistemi ve demokrasiye yönelik tehditlere karşı Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin haklı mücadelesine destek verdikleri açıklandı. Açıklama şöyle:

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir karar üzerinden, kararın içeriği anlaşılmadan veya çarpıtılmak istenerek yapılan aleyhte, hedef gösterici ve tehdit edici açıklamalarla demokrasimize olan saldırılar daha belirgin hale gelmiştir. Demokrasinin en güçlü dayanağı ve güvencesi olan yargı bağımsızlığı ilkesinin görmezden gelindiği bu açıklamalar ve tehditlere karşı, hükümet yetkilileri ve devletin en üst makamlarının, toplumumuzun tüm kesimlerinin teminatı olan bağımsız yargımıza sahip çıkamayışlarını üzülerek izlemekteyiz.

Bağımsız yargımızın yıpratılmaya ve karşı taraf gibi konumlandırılmaya çalışılıp yargı sistemimizin değiştirilmeye, susturulmaya çalışılmasına tüm toplumumuz gibi bizler de seyirci kalamayız, kalmayacağız.

Hatırlatırız ki COVİD-19 ile mücadele sürecinin başlangıcında, KTTB’nin Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduğu dava sonucunda mücadelenin yasal zemine kavuşması sağlanmıştır. Bağımsız yargımız sayesinde, yasal zeminde söz sahibi olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi (BHÜK) dava açılması sonrası toplanmaya başlayıp, kararlar üretmeye başlamıştır. KTTB’nin bağımsız yargımızdan aldığı güçle devam ettirdiği mücadele hala sürmekte olup, BHÜK toplantılarına katılıp, görüşlerini bildirme talebi hala karşılanmamıştır.

Yargı bağımsızlığının, toplumumuz veya her birimize karşı yöneltilebilecek antidemokratik veya baskıcı politikalara karşı durabilecek en güçlü mekanizmamız olduğunun bilincindeyiz.

Toplumsal dayanağımız ve teminatımız olan bağımsız kurumlarımız, meslek örgütlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizin görmezden gelindiği, yokmuş gibi davranıldığı, hatta susturulmak istendiği bir döneme girmişken, toplumumuzun en önemli ayakta kalma dayanağı olan mahkemelerimiz ve bağımsız yargı sistemimizin tehdit edilmesini kabul etmiyor ve yargı sistemimize ve demokrasimize yönelik tehditlere karşı Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin haklı mücadelesine desteğimizi açıklıyoruz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık