AktüelGazedda'nın GündemiÖzel HaberDoktorlar özelden vazgeçmek istemiyor mu?

Gazzeddakıbrıs-Özel Sağlık alanında örgütlü oda ve sendikalar bugün uyarı grevine çıktı. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası adına yaptığı yazılı açıklamada eyleme çıkış gerekçelerini “Hekim, hemşire ve personel eksiklikleri, Alt yapı eksiklikleri (kamu sağlık merkezlerinin fiziki yapısı, alet ve teçhizat eksiklikleri, ilaç eksiklikleri), güvenlik zaafiyeti, idarenin antidemokratik yaklaşımları, mevcut yasaların günümüz koşullarına...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 9, 2018
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Gazzeddakıbrıs-Özel

Sağlık alanında örgütlü oda ve sendikalar bugün uyarı grevine çıktı. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası adına yaptığı yazılı açıklamada eyleme çıkış gerekçelerini “Hekim, hemşire ve personel eksiklikleri, Alt yapı eksiklikleri (kamu sağlık merkezlerinin fiziki yapısı, alet ve teçhizat eksiklikleri, ilaç eksiklikleri), güvenlik zaafiyeti, idarenin antidemokratik yaklaşımları, mevcut yasaların günümüz koşullarına uyarlanmaması” olarak açıkladı.

Öte yandan Gazeddakıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Sağlık Bakanlığı yetilileri ile sağlık alanında örgütlü kurumların bir süredir görüşmeler gerçekleştirmekte ve uzun vadeli planlar üzerinde çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Sağlık örgütlerinin grev kararını ise bu çalışmalar sürerken alıması dikkat çekti. Çalışmaların devam ettiği bir süreçte doktorların grev kararı alması gündeme ikinci iş meselesini getirdi.

Bilindiği gibi doktorların ikinci iş yani özelde hasta bakmasıyla iligili olarak Anayasa Mahkemesi karar vermiş ve  kamuda örgütlü doktorların ikinci iş yapmasını yasaklamıştı. Bugün greve çıkan doktorların talepleri arasında aynı zamanda mevcut yasaların günümüz koşullarına uyarlanmasını da içermektedir.

Gazeddakıbrıs’ın öğrendiği bilgilere göre ise Bakanlık bünyesinde örgütlerle paylaşım içerisinde gerçekleşen çalışmaların içeriğinin uzun vadede hastanede hekimlerin öğleden sonra da kamu hekimi olarak çalışmaları ve ilk olarak ücretli zaman içinde de ücretsiz sağlık hizmeti vermeleri yönünde olduğu.

Eylül ayı itibariyle planlama aşamasına geçilecek çalışmalarda hastanelerin alt yapı, personel ve doktor ihtiyacının giderilmesine yönelik adımları da içermekte.

Hekimler özelden vazgeçmek istemiyor

Tüm bu yaşananlar kamudaki doktorların özelden ve özeldeki hastalarından vazgeçmek istemedikleri şeklinde yorumlanırken, doktorların özelde baktıkları hastalarından elde ettikleri gelirin vergisini de ödemedikler bilinmekte.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık