AktüelGazedda'nın Gündemi“Dışarıda faşist yağmur var: Büyük şemsiyenin altında toplanma zamanı geldi”

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, güneyin emekçilerine çağrıda bulunarak, “gelin güçlerimizi birleştirerek, kapitalist sistemin sömürü düzenine karşı birlikte mücadele edelim” dedi. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 3, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, güneyin emekçilerine çağrıda bulunarak, “gelin güçlerimizi birleştirerek, kapitalist sistemin sömürü düzenine karşı birlikte mücadele edelim” dedi. Açıklama şöyle:

Kurulduğumuz günden bugüne, tam 45 yıldır sınıfsal mücadele içinde işçi ve emekçileri sömürüye karşı korumak için mücadele verdik. Din, dil, ırk gözetmeden, tüm emekçileri sınıf kardeşimiz saydık, saymaya da devam ediyoruz.  1974 yılında yaşanan ayrılık ve oluşan statüko sonrasında, vatanımızın güneyinde çalışarak, üreterek ekonomik haklar biriktiren emekçilerimizin haklarını korumak ve kuzeyde de olsa haklarına sahip çıkmak için egemen şövenist zihniyet ve politik elitlerle büyük mücadeleler vererek, emekçilerimizin her türlü haklarına sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz.

2003 sonrasında, kapıların serbest geçişlere açılması ile birlikte, güneyde çalışan emekçilerimizin sayısı artarak devam etmiştir. Güneyde çalışan emekçilerimizin bir bölümü sınıf sendikacılığı şiarı ile hareket eden ve bizimle de Dünya Sendikalar Federasyonu çatısı altında emekçi hakları için birlikte mücadele ettiğimiz PEO sendikasına üye olmalarının yanı sıra, küçük bir bölümü ise diğer sendikalara üyedir. Ancak, gelinen aşamada güney emekçileri kuzey de yaşayıp güneyde çalışmanın yarattığı, dil, yasalara hâkim olamama ve koordinasyon eksikliğinin yarattığı sıkıntıları iliklerine kadar hissetmeye başlamış ve Federasyonumuza duydukları güvenle DEV-İŞ çatısı altında güçlerini birleştirme kararı almışlardır.

DEV-İŞ emeğine sahip çıkmak isteyen tüm emekçiler gibi, güneyin emekçilerine de kapısını açmış ve emek mücadelesinde onları da mücadele arkadaşı olarak kabul etmektedir. Bu anlamda emeğini emeğimizle, gücünü gücümüzle birleştirmek isteyen tüm sınıf kardeşlerimiz gibi güneyin emekçilerine de çağrımızdır, üretiyorsak güçlüyüz, gelin güçlerimizi birleştirerek, kapitalist sistemin sömürü düzenine karşı birlikte mücadele edelim. “Dışarıda çok faşist bir yağmur yağıyor, büyük bir şemsiyenin altında toplanma zamanı geldi.”

Koral Aşam

Genel Başkan

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık