AktüelEkoloji“Daha fazla kriz değil, sorunların çözümünü talep ediyoruz”

Mağusa İnisiyatifi adına Mertkan Hamit yayımladığı basın açıklamasıyla, Mağusa'da yaşanan kanalizasyon sorununa değinerek, kent halkı olarak daha fazla kriz değil, sorunların bir an evvel çözümünü talep ettiklerini belirtti. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 25, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Mağusa İnisiyatifi adına Mertkan Hamit yayımladığı basın açıklamasıyla, Mağusa’da yaşanan kanalizasyon sorununa değinerek, kent halkı olarak daha fazla kriz değil, sorunların bir an evvel çözümünü talep ettiklerini belirtti. Açıklama şöyle:

Mağusa İnisiyatifi olarak, 17 Eylül 2020 tarihinde kapsamlı bir basın açıklaması ile Mağusa’daki kanalizasyon sorununu gündeme getirdi. Bildiride, Mağusa kenti sakinlerinin kanalizasyon sorununun çözülmemiş olmasından yaşanan mağduriyet vurgulanarak, durum ile ilgili bilgi verilmişti.  

Açıklamamızın ardından İnşaat Mühendisler Odası (İMO) yönetim kurulu üyeleri Mağusa İnisiyatifi ile bir araya gelmek istediklerini bizlere iletmiş ve kamuoyuna aktardığımız süreci bir de onlardan dinlememiz için olanak yaratmışlardır.

Karşılıklı anlayış ve dostane bir iklimde gerçekleşen toplantıda, İMO durumu anlatmış, gelinen aşamada tıkanıklıkların kaynağını etraflı bir şekilde ele almamız için yol gösterici yorumlar yapmıştır.

Karşılıklı istişarede İMO’nun da Mağusa’da yaşanan kanalizasyon sorununa duyarsız olmadığını gözlemlemiş bulunmaktayız. Ancak proje vize sürecinin 2 yıla yayılması bizler için hala daha önemli bir sorun teşkil etmekte olup, bunun Oda tarafından anlaşılması önemlidir.

İMO’nun ilgili yasal mevzuata uygun davrandığı, yapılan istişarelerde saptanmıştır. Bu çerçevede, yaşanan süreç içinde önemli ilerlemelerin kaydedildiği tarafımıza iletilmiştir.

Ancak, vize sürecini yöneten İMO tarafından istenilen ve yasal mevzuatta da belirtilmiş olan belge ve verilerin henüz Odaya sunulmadığı görülmüştür. Bu sunulmayan belgeler, talep edilen verilerin tümü (raporlar, modelleme verileri ve hesapları vs.) dosya klasörleri içerisinde istenilen formatta Mağusa Belediyesi personeli tarafından İMO’ya yaklaşık iki hafta önce ulaştırıldıktan sonra; İMO ve Belediye personeli arasında gerçekleşen son toplantıda, atık-su akış modellemesi programının bilgisayar veri dosyası da elektronik kopya olarak talep edilmiştir.

Ayrıca, İMO tarafından, iki hafta önce, Mağusa Belediyesi adına projeyi tamamlamakla sorumlu personele yazılı bir talep mektubu gönderildiği, ancak Belediye tarafından talep edilen verilerin henüz Odaya ulaştırılmadığı öğrenilmiştir.

Konuyla ilgili yaptığımız istişarelerde, talep edilen verilerin ulaştırılmasının mümkün olabilmesi için, Kanalizasyon projesi finansörü Avrupa Birliği’nin onayı gerektiği ortaya çıkmıştır.  

Bu bağlamda Mağusa İnisiyatifi olarak Avrupa Birliği Program Destek Ofisi ile temasa geçilerek, konuyla ilgili son duruma dair güncel bilgiler alınmıştır. AB tarafından yapılan bilgilendirmede, vize için talep edilen ham verinin en geç önümüzdeki ayın ilk günlerinde verileceği ifade edilmiştir.

Gecikmenin kaynağı olarak, ham veri seti yanında hidroloik modelin de sunulduğu ve bu modelin gelecekte Mağusa kentinin planlaması ve kent kanalizasyon sisteminin sağlıklı biçimde devam etmesi için uygun kararların alınmasına olanak sağlayacağı, Kanalizasyon sorununun çözümünü kolaylaştıracağı belirtilmiştir.

Bizler Mağusa İnisiyatifi olarak, Mağusa Belediyesini, kentin yaşadığı kanalizasyon sorununun çözülmesi için ivedilikle talep edilen ve yasal olarak da sorumlu oldukları ilgili materyalleri İMO’ya en erken zamanda sunmaya davet ederiz.

Aynı şekilde Avrupa Birliği’nin sözü geçen ham veri setini, ifade ettikleri zaman içerisinde sunup sunmadıklarının takipçisi olacağımızın da altını çizeriz.

Tıkanıklığa neden olan ham veri setinin, Mağusa Belediyesi tarafından İMO’ya sunulması ardından, yasal ve teknik mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmiş olacağına inanmaktayız. Bu noktadan sonra İMO’nun da sürecin sağlıklı biçimde devam etmesi için ilgili adımları atacağına inanıyor, yeni gecikmelere sebep olacak adımlardan kaçınacağını tahmin ediyoruz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Mağusa İnisiyatifi olarak yaşanan gecikmeden dolayı ortaya çıkan koku kirliliğinden ve kanalizasyon taşkınlarından kaygılıyız.

Bu gecikmenin daha önce başarısız olan eski projeyle bir hesaplaşma aracına dönüştürülme ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Pandemi günlerinde yaşanan pek çok krize ilaveten, Kent sakinleri olarak daha fazla kriz değil, sorunların bir an evvel çözümünü talep ediyoruz.

Gelinen noktada, projenin sahibi olan Mağusa Belediyesi ile vize makamı olan KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın, toplumsal faydayı gözeterek ve konunun önemine binaen karşılıklı anlayış ve diyalog içerisinde süreci tamamlamalarını sabırsızlıkla beklemekteyiz.

Mağusa İnisiyatifi adına

Mertkan Hamit

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık