koronavirusCovid-19 eğitime de büyük tehdit

Salgın döneminde sağlık ve ekonomi tartışmalarının gölgesinde kalan eğitimdeki aksaklıkların da yurttaşlar arasında sağlık ve ekonomi kadar büyük bir endişeye neden olduğu ortaya çıktı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 21, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Salgın döneminde sağlık ve ekonomi tartışmalarının gölgesinde kalan eğitimdeki aksaklıkların da yurttaşlar arasında sağlık ve ekonomi kadar büyük bir endişeye neden olduğu ortaya çıktı.

METRON Analiz tarafından gerçekleştirilen Covid 19 salgınının Kıbrıs’ın kuzeyindeki halk üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik kapsamlı araştırmanın eğitim bölümü sonuçları açıklandı.

Buna göre Kıbrıs’ın kuzeyindeki yüzde 92’si salgının eğitime “çok büyük ya da büyük bir tehdit oluşturduğunu” düşünüyor. Bu oranın salgının halk sağlığı üzerinde çok büyük ya da büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünenlerin oranıyla aynı olması dikkat çekiyor.

Araştırmada salgının eğitime tehdit oluşturmadığını ya da küçük bir tehdit oluşturduğunu düşünenlerin oranı yüzde 7 düzeyinde kaldı.

Açıklanan raporun ortaya koyduğu ilginç sonuçlardan birisi, eğitim düzeyi düştükçe Covid 19’un eğitime çok büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünenlerin oranının artması.

Bu oran ilkokul mezunları arasında yüzde 100 olarak belirlenirken; ortaokul mezunları arasında yüzde 60, lise mezunları arasında yüzde 55,8, üniversite mezunları arasında yüzde 55,6, lisansüstü eğitim alanlar arasında yüzde 49,5 ve doktoralılar arasında yüzde 36,4 olarak saptandı.

Merkezle kırsal arasında da benzer bir ilişkinin olduğu dikkat çekiyor. Eğitimin çok büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünenlerin oranı kırsal bölgelerde çok daha yüksek.

Fırsat eşitsizliği

METRON raporunda yer alan analizde, şehir merkezlerinde yaşayan kişilerin eğitim konusundaki kaygılarının kırsalda yaşayanlara göre nispeten düşük olmasının, eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin belirgin bir göstergesi olduğu vurgulanıyor.

Raporda online eğitim imkanlarından yoksun kalan kesimler arasında eğitim konusundaki endişenin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık