AktüelGazedda'nın Gündemi“Çocuk Odaklı, hak odaklı planlamalar yapılmalı”

Evrensel Çocuk Hakları Derneği 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla, taleplerini yineledi. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 1, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Evrensel Çocuk Hakları Derneği 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla, taleplerini yineledi. Açıklama şöyle:

Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü . Bizler; yorulmadan, usanmadan, taleplerimizi yineliyoruz.

1) Meclis Bünyesinde; Çocuk Hakları Komisyonu kurulmalı bu komisyonda çocuklar ve çocuk alanında çalışan STK’lara kontenjan ayrılmalı,

2) Çocuk Hakları Temel Yasası hızla gündeme alınmalı ve bütünlüklü bir yasa olarak çıkarılmalı,

3) Çocuk bilgi veri tabanı oluşturmalı çocuklarla ilgili her türlü karar süreçlerine çocuklar ve çocuk hakları ile ilgili STK’ların katılımı sağlanmalı,

4) Kamu kurumlarında bütünlüklü bir çocuk hakları duyarlılığı yaratmak ve çocuklara karşı islenen her türlü şiddeti önlemek için bir ulusal eylem planı STK’ların katılımıyla hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalı,

5) Toplumsal alanda yaşanan çocuk hakkı ihlallerine gösterilen duyarlılık kamusal sorumluluk ve kontrol altında bulunan çocuk hakkı ihlalleri için de gösterilmeli,

6) Yaşamın her alanında şiddet ve cinsel istismara zemin olabilecek her türlü risk faktörleri bilimsel çalışmalarla tespit edilerek önleyici politikalar demokratik katılımla oluşturulmalıdır.

7) Çocuk hakları, mahremiyet, cinsellik, iletişim becerileri ders kapsamına alınmalı, eğitim müfredatına eklenmeli ve bu dersleri verecek olanlar alanda uzmanlıkları olmalı.

8) Çocuk Odaklı , Hak Odaklı planlamalar yapılmalı. Çocukların katılımı, eşitliği, sağlanmalı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık