AktüelGazedda'nın GündemiÇağdaş eğitimin var olduğu ve ayrımcı kuralların olmadığı okullar hakkımız!

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor projesi kapsamında çağdaş eğitimin var olduğu ve ayrımcı kuralların olmadığı okullar için imza kampanyası başlatıldı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 16, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor projesi kapsamında çağdaş eğitimin var olduğu ve ayrımcı kuralların olmadığı okullar için imza kampanyası başlatıldı.

çağdaş eğitimin var olduğu ve ayrımcı kuralların olmadığı okullar için imza kampanyası başlatıldı. Kampanya hakkında yapılan açıklama şöyle:

Kampanyayı imzalamak için tıkla >>>

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı’nın desteği ile başlamış bir sivil toplum projesidir. Proje aynı zamanda Evrensel Hasta Hakları Derneği, SOS Çocukköyü Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Girne Gençlik Gelişim Merkezi gibi sivil toplum örgütleri ile dayanışma içerisinde olmak üzere iletişim içerisindedir.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki okullarda insan hakları eğitimi olmasını ve ayrımcılık üzerine kurulu cinsiyetçi kuralların okullarda uygulanmaması gerektiğini Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan Talim ve Terbiye Kurula’na iletmiş bulunmakta olup, en kısa sürede bir geri dönüt verilmesi gerektiğine dair bir sorumlulukları olduğunu bu imza kampanyası aracılığı ile hatırlatmak isteriz.

Bir ay süren araştırmamızda, 296 gence ulaşarak, bu gençlerin %97.6’sının okullarda insan hakları eğitim olması gerektiğini savunduğunu ve bunun yanında gençlerin büyük bir çoğunluğunun şikayetçi olduğu cinsiyetçi kuralların (erkek öğrenci küpe takamaz, saç uzatamaz) bireylerin evrensel özgürlüklerini ciddi şekilde kısıtlayarak kendilerini ifade etmesine neden olan bir insan hakları ihlalidir. Aynı zamanda hayal gücüne ve bireylerin kişiliklerine yapılmakta olan ağır bir saldırıdır.Okul bireylerin ders dışında aynı zamanda kendilerini keşfettiği bir yer olduğundan, kendini okuldaki cinsiyetçi kurallardan dolayı kendini rahat bir şekilde ifade edemeyen bireylerin ileriki hayatında bireysel sorunlar ile karşılaşması ve toplumun cinsiyetçi geleneklerle gelişmesine zemin hazırlar. Bu anlayış modern toplum anlayışına ters düşmektedir. 

Eğitim Bakanlığı’na ilettiğimiz raporlamanın orijinali aşağıdaki şekildedir.

“Araştırma Anketinin Sonuçları: “Sizce insan hakları eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmeli mi?”

 İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor çalışmasının araştırma anketi kapsamında çalışmada yer alan gönüllü gençlerin katkılarıyla 296 gence ulaştık.  Bu gençlerin aşağıdaki veriler ve infografiklerde de görülebileceği gibi büyük bir çoğunluğu insan haklarının eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmesi gerektiği görüşünde olduğunu sizlere bildirmek isterim.

Çocukların hayatı, dünyayı ve bir çok yeni bilgiyi edindiği eğitim kurumlarında insan haklarını öğrenmesi çeşitli perspektiflerden çok önemlidir. Bir bireyin haklarından haberdar olarak büyümesi, yaşayacağı olası insan hakları ihlalleri karşısında kendini güvenceye alabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak insan haklarının okullarda öğretilmesi toplumdaki vizyonun ve bilinçliliğin artarak toplumsal kalkınmanın önünü açabilmekte ve aydınlık bir geleceğe zemin sağlamaktadır.

Bunun yanında araştırmaya tabi olarak belirtmek isterim ki Kıbrıslı Türk okullarında çocukların ve gençlerin hayal gücünü kısıtlayarak her geçen gün daha fazla ayrımcılığa uğramasına sebebiyet veren ayrımcılık ve çağdışı temeller üzerine kurularak evrensel özgürlükleri kısıtlamakta olan ciddi kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar erkek öğrencilerin saç uzatamaması, küpe takamaması ve bunun gibi kalıplaştırılmış kurallardır ve insan haklarını ihlal etmektedir.

Bu kurallar bireylerin kişisel ruh hali üzerinde ciddi etkiler bırakabilirken kişilerin ayrımcılık temelli istismara kurban gitmesine sebebiyet vermektedir. Ayrıca bu kurallar Kıbrıs’ın kuzeyindeki çoğu özel okulda kalkmış durumda olup, modern olarak nitelendirilmiş hiç bir toplumda bulunmamaktadır. Bireylerin kişiliklerine saygı göstermeyen bu yukarıda da altını çizdiğim gibi öğrencilere yapılmış ciddi bir istismardır. İnsanları cinsiyetlerini göre kategorileştirmek dönemin koşullarına göre aşırı çağ dışı ve geri kafalı bir uygulamadır. Kıbrıs’ın kuzeyindeki çoğu öğrenci bu durumdan ciddi anlamda şikayetçidir ve katılımcılarımız arasından bir kişi Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret eden eğitim bakanına bu durumu 2019-2020 akademik yılı içerisinde sözlü olarak bildirdiğini fakat yeterli ilgi almadığını belirtmiştir.

Öğrencilerin, eğitim kurumlarının çatısı altında sahip olduğu evrensel hakları öğrenmeyi talep etmesi; bir insanın hayatı boyunca talep edebileceği en doğal ve en temel haklardan biridir. Bunun yanında bu öğrencilerin kişisel kimliklerine ve evrensel özgürlüklerine saygı duyulmasını istemesi insan hakları kapsamında da sahip oldukları en büyük haklardan biridir.

Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor olarak insan haklarının eğitim sistemine dahil edilerek okullarda öğretilmesini ve dünyanın büyük bir çoğunluğunda çağ dışı bir istismar olarak belirtilen, insan haklarını ihlal eden ayrımcılık temelli kuralların gelecek eğitim yılına kadar kaldırılmış olmasını resmi olarak talep etmekteyiz, en kısa zamanda bakanlığımızın bu talebi değerlendirerek en kısa zamanda bize bir geri dönüt vermesini rica ediyoruz.

Gereğini arz ederiz”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık