AktüelEditoryalGazedda'nın GündemiBirbirimizi Kandırmayalım; Din Dersleri Halen Zorunlu

Din derslerinin seçmeli ders yapılacağı dörtlü koalisyon hükümetinin ortağı TDP’nin vaadiydi. Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 6 Nisan 2018’te bir gazeteye verdiği demeçte “temel hedefimiz orta öğrenimde zorunlu din dersi kavramının geri çekilmesi ve seçmeli din dersinin de belirli bir program kapsamında geliştirilmesidir” diyordu. Özyiğit’in benzer açıklaması 5 Haziran 2018’te “yeni ders yılında ortaokullarda din dersi seçmeli olacak” ifadeleriyle bir başka gazetede yer almıştı. Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit bugün düzenlediği basın toplantısında...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 14, 2018
Djumba Hotel & Cafe

Din derslerinin seçmeli ders yapılacağı dörtlü koalisyon hükümetinin ortağı TDP’nin vaadiydi.

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 6 Nisan 2018’te bir gazeteye verdiği demeçte temel hedefimiz orta öğrenimde zorunlu din dersi kavramının geri çekilmesi ve seçmeli din dersinin de belirli bir program kapsamında geliştirilmesidir” diyordu. Özyiğit’in benzer açıklaması 5 Haziran 2018’te “yeni ders yılında ortaokullarda din dersi seçmeli olacak” ifadeleriyle bir başka gazetede yer almıştı.

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit bugün düzenlediği basın toplantısında ise “işin başında nasıl yola çıktıysak oradayız… İlkokullarda din dersleri zorunlu devam edecek. Ortaokullarda da olacak ama istemeyen ancak farklı dine, inanca mensup, bu dersi almak istemeyen öğrenciler, veliler aracılığıyla okula başvuracak, yerine alacağı dersi seçecek” ifadelerini kullandı.

Peki gerçekten Sn. Özyiğit’in dediği gibi Eğitim ve Kültür Bakanlığı yola çıktığı noktada mıdır?

Okullarda iki farklı kategoride dersler vardır. Bunlar zorunlu dersler ile seçmeli derslerdir.

Zorunlu dersler bazı durumlar dışında zorunlu alınması gereken derslerdir. Bazı durumlara örnek verecek olursak, örneğin beden eğitimi dersi zorunlu bir derstir. Fakat herhangi bir öğrencinin sağlık ve/veya başka bir nedenden dolayı doktor raporu getirmesi durumunda ilgili öğrenci o dersten muaf sayılmaktadır.

Seçmeli dersler ise adı üstünde seçmeli derstir. Herhangi bir izin, rapor veya onay gerekmeksizin öğrencinin seçimine bırakılmaktadır. Örnek verecek olursak İngilizce dışındaki dil dersleri ve/veya beceri veya teknik dersleri seçmeli dersler kapsamındadır. Bir öğrenci Almanca dersi ve/veya Tarım dersi almak istiyorsa, bunu kendi tercihiyle belirler, bunun için herhangi bir rapor/onay/izin/yazı şartı gerekmez.

Dolayısıyla Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in “başladığımız noktadayız” söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. Din dersler ilkokullarda olduğu gibi ortaokullarda da zorunlu olmaya devam etmekte, sadece “muafiyet” getirilmektedir.

Anlaşılan o ki Eğitim ve Kültür Bakanlığı, din derslerini “seçmeli ders” yapma girişiminin ardından, Ankara tarafından eğitime ayrılan bütçenin kesilmesi bir baskı unsuru olarak görevini yerine getirmiş ve Sn. Özyiğit bu konuda geri adım atarak, basiretsizlik örneğine imza atmıştır. Bugün basın toplantısında söyledikleri ise bu geri adıma kılıf arama girişimidir.

Özetleyecek olursak;

Rapor/onay/izin yoluyla zorunlu derslerden muaf olunur. Seçmeli dersler ise adı üstünde, öğrencinin kendi tercihi ile seçtiği derslerdir.

Birbirimizi kandırmaya, akıl oyunları oynamaya gerek yok; din dersleri halen zorunlu derstir.

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i deneyimli bir eğitimci olarak doğruları söylemeye davet ederiz.

Gazeddakıbrıs Editoryal Kolektifi

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©